انتقاد رئیس سازمان پزشکی قانونی از کمبود بودجه

یک‌میلیون فرزند دارای مادر ایرانی شناسنامه‌ ندارند

یک‌میلیون فرزند دارای مادر ایرانی شناسنامه‌ ندارند

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته ۵۷۰ پرونده تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی تشخیص داده شد. به گزارش ایلنا، «عباس مسجدی ارانی» رئیس سازمان پزشکی قانونی در نشست خبری خود که صبح دیروز سی‌ویک خردادماه برگزار شد، گفت: موضوع سقط درمانی با سقط جنایی تفاوت دارد و ما در سال ۱۲ هزار موردداریم اما نظام سلامت با یک چالش جدی به عنوان سقط جنایی مواجه است و از مردم خواهش می‌کنیم از مراجعه به افراد پزشک نما خودداری کنند اگر مردم توجه داشته باشند پرونده‌های قصور در این زمینه کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: ما صرفاً در مراکز رسمی پزشکی قانونی فعالیت می‌کنیم و حتی در بیمارستان‌ها نیز خدمات ارائه نمی‌دهیم. ما از دستگاه قضایی تقاضا داریم با افراد و پزشک نماهایی که با سلامت مردم بازی می‌کنند برخورد کنند و در سایر موارد پرونده‌های پزشکی از مجازات جایگزین استفاده کنند. مسجدی با اشاره به تعیین هویت فرزندان دارای مادر ایرانی گفت: تخمین زده می‌شود که حدود یک‌میلیون جمعیت متأثر از این موضوع باشند با تفاهم‌نامه با وزارت رفاه تلاش می‌شود که برای این ۸۰ هزار نفر به سرعت اقدامات لازم برای صدور شناسنامه انجام شود. وی ادامه داد: ۱۴۰ هزار نمونه از مجرمان خطرناک و تکراری اخذشده و ۳۰ هزار پروفایل تهیه‌شده است. مسجدی با اشاره به مرکز فرآوری بافت پزشکی قانونی تصریح کرد: تولید پودر استخوان آغازشده و دهه فجر اولین محصول رونمایی می‌شود در طی دو سال گذشته ۴۰۰ هزار بیمار از این بافت‌های فرآوری شده بهره‌مند شده‌اند. وی با اشاره به چالش‌های سازمان پزشکی قانونی گفت: به‌طور جدی با کمبود نیروی انسانی در بخش‌های روان‌پزشکی و ... مواجه هستیم. مسجدی تأکید کرد: با رشد ۲۰ درصدی بودجه به جایی نخواهیم رسید ۱۲۵ پروژه در کشور طراحی‌شده اما نمی‌توانیم این پروژه‌ها را که پروژه‌های دولتی هم هست پیش ببریم. پرونده شخصیت که یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم پرونده‌های قضایی است اما هیچ بودجه‌ای به آن اختصاص پیدا نکرده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سختی کار همکاران من، آنها مستحق کمک دولت در ردیف هزینه هستند. وی ادامه داد: ما دو و نیم میلیون پرونده در سال ۱۴۰۰ داشتیم که تنها ۵ درصد درزمینه تعیین هویت است. در سال گذشته ۵۷۰ پرونده تصادفات ساختگی توسط همکاران من تشخیص داده شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89228/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتقاد رئیس سازمان پزشکی قانونی از کمبود بودجه

یک‌میلیون فرزند دارای مادر ایرانی شناسنامه‌ ندارند

یک‌میلیون فرزند دارای مادر ایرانی شناسنامه‌ ندارند

رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: در سال گذشته ۵۷۰ پرونده تصادفات ساختگی در پزشکی قانونی تشخیص داده شد. به گزارش ایلنا، «عباس مسجدی ارانی» رئیس سازمان پزشکی قانونی در نشست خبری خود که صبح دیروز سی‌ویک خردادماه برگزار شد، گفت: موضوع سقط درمانی با سقط جنایی تفاوت دارد و ما در سال ۱۲ هزار موردداریم اما نظام سلامت با یک چالش جدی به عنوان سقط جنایی مواجه است و از مردم خواهش می‌کنیم از مراجعه به افراد پزشک نما خودداری کنند اگر مردم توجه داشته باشند پرونده‌های قصور در این زمینه کاهش می‌یابد. وی ادامه داد: ما صرفاً در مراکز رسمی پزشکی قانونی فعالیت می‌کنیم و حتی در بیمارستان‌ها نیز خدمات ارائه نمی‌دهیم. ما از دستگاه قضایی تقاضا داریم با افراد و پزشک نماهایی که با سلامت مردم بازی می‌کنند برخورد کنند و در سایر موارد پرونده‌های پزشکی از مجازات جایگزین استفاده کنند. مسجدی با اشاره به تعیین هویت فرزندان دارای مادر ایرانی گفت: تخمین زده می‌شود که حدود یک‌میلیون جمعیت متأثر از این موضوع باشند با تفاهم‌نامه با وزارت رفاه تلاش می‌شود که برای این ۸۰ هزار نفر به سرعت اقدامات لازم برای صدور شناسنامه انجام شود. وی ادامه داد: ۱۴۰ هزار نمونه از مجرمان خطرناک و تکراری اخذشده و ۳۰ هزار پروفایل تهیه‌شده است. مسجدی با اشاره به مرکز فرآوری بافت پزشکی قانونی تصریح کرد: تولید پودر استخوان آغازشده و دهه فجر اولین محصول رونمایی می‌شود در طی دو سال گذشته ۴۰۰ هزار بیمار از این بافت‌های فرآوری شده بهره‌مند شده‌اند. وی با اشاره به چالش‌های سازمان پزشکی قانونی گفت: به‌طور جدی با کمبود نیروی انسانی در بخش‌های روان‌پزشکی و ... مواجه هستیم. مسجدی تأکید کرد: با رشد ۲۰ درصدی بودجه به جایی نخواهیم رسید ۱۲۵ پروژه در کشور طراحی‌شده اما نمی‌توانیم این پروژه‌ها را که پروژه‌های دولتی هم هست پیش ببریم. پرونده شخصیت که یکی از مؤلفه‌های بسیار مهم پرونده‌های قضایی است اما هیچ بودجه‌ای به آن اختصاص پیدا نکرده است. با توجه به شرایط اقتصادی کشور و سختی کار همکاران من، آنها مستحق کمک دولت در ردیف هزینه هستند. وی ادامه داد: ما دو و نیم میلیون پرونده در سال ۱۴۰۰ داشتیم که تنها ۵ درصد درزمینه تعیین هویت است. در سال گذشته ۵۷۰ پرونده تصادفات ساختگی توسط همکاران من تشخیص داده شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89228/

ارسال دیدگاه شما