درمان سرطان با نور

درمان سرطان با نور

یک تیم اروپایی متشکل از مهندسان، فیزیکدانان، جراحان مغز و اعصاب، زیست شناسان و ایمونولوژیست‌ها از انگلیس، لهستان و سوئد شکل جدیدی از فتوایمونوتراپی (مبتنی بر نور) را در نظر گرفته‌اند که سلول‌های سرطانی را هدف قرار می‌دهد و بر اساس گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرده، تومورهای سرطانی را در بیماران با کارایی چشمگیر از بین می‌برد. این روش درمانی پیشرفتی است که جراحان را قادر می‌سازد تا به‌طور مؤثرتری سلول‌های سرطانی را هدف قرار داده و از بین ببرند. این درمان جدید به‌عنوان پنجمین درمان بزرگ سرطان در جهان پس از جراحی، شیمی‌درمانی، رادیوتراپی و ایمونوتراپی معرفی می‌شود. درمان فعال شده با نور باعث می‌شود سلول‌های سرطانی در تاریکی بدرخشند و به جراحان کمک می‌کند تا تومورها را شناسایی کرده و به‌طور مؤثر از شر آن‌ها خلاص شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89231/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

درمان سرطان با نور

درمان سرطان با نور

یک تیم اروپایی متشکل از مهندسان، فیزیکدانان، جراحان مغز و اعصاب، زیست شناسان و ایمونولوژیست‌ها از انگلیس، لهستان و سوئد شکل جدیدی از فتوایمونوتراپی (مبتنی بر نور) را در نظر گرفته‌اند که سلول‌های سرطانی را هدف قرار می‌دهد و بر اساس گزارشی که روزنامه گاردین منتشر کرده، تومورهای سرطانی را در بیماران با کارایی چشمگیر از بین می‌برد. این روش درمانی پیشرفتی است که جراحان را قادر می‌سازد تا به‌طور مؤثرتری سلول‌های سرطانی را هدف قرار داده و از بین ببرند. این درمان جدید به‌عنوان پنجمین درمان بزرگ سرطان در جهان پس از جراحی، شیمی‌درمانی، رادیوتراپی و ایمونوتراپی معرفی می‌شود. درمان فعال شده با نور باعث می‌شود سلول‌های سرطانی در تاریکی بدرخشند و به جراحان کمک می‌کند تا تومورها را شناسایی کرده و به‌طور مؤثر از شر آن‌ها خلاص شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89231/

ارسال دیدگاه شما