سینمای اجتماعی ما دچار جشنواره‌زدگی شده است

سینمای اجتماعی ما دچار جشنواره‌زدگی شده است

روز گذشته (۳۱ خردادماه) نشست محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی با سینماگران، مدیران عامل شرکت‌های فیلم‌سازی و اصحاب فرهنگ و هنر استان ایلام برگزار شد. به گزارش صبا، وی در این نشست گفت: ما در قبال هر پلان و نمایی که به مردم در سینما ارائه می‌دهیم، مسئول هستیم و تأکید می‌کنیم دولت در مباحث گفتمانی جدید در هر عرصه‌ای ازجمله سینما با کسی تعارف ندارد. مسئولان و هنرمندان در قبال تزریق روحیه امید به جامعه و مردم مسئول هستند و هر هنرمند و سینماگری که با سیاه نمایی ‌و روایت غیر صادقانه و دروغ، باعث گسترش یاس، ناامیدی و دلسردی در جامعه شود به مردم و خود خیانت کرده است. هنرمندان و فیلم‌سازان به جامعه و ‌کشور خود متعهد هستند، چراکه سینماگران با تصویرسازی و روایتگری انقلابی و متعهدانه می‌توانند با بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مقابله کنند. او عنوان کرد: متأسفانه سینمای اجتماعی ما دچار سیاست زدگی و جشنواره زدگی شده است و این ویژگی منجر به محصور ماندن سینمای متعهد، جدی، خونگرم و امیدبخش ما در هاله نگاه‌های شبه روشنفکری و غیرواقع‌بینانه شده است. رئیس سازمان سینمایی کشور تصریح کرد: مطمئن باشیم که جامعه برای عبور از بی‌نشاطی، کم‌تحرکی و افسردگی، نیازمند استفاده گسترده از تولیدات و محصولات فرهنگی است که یکی از کانون‌های مؤثر فرهنگی سینما است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89239/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سینمای اجتماعی ما دچار جشنواره‌زدگی شده است

سینمای اجتماعی ما دچار جشنواره‌زدگی شده است

روز گذشته (۳۱ خردادماه) نشست محمد خزاعی رئیس سازمان سینمایی با سینماگران، مدیران عامل شرکت‌های فیلم‌سازی و اصحاب فرهنگ و هنر استان ایلام برگزار شد. به گزارش صبا، وی در این نشست گفت: ما در قبال هر پلان و نمایی که به مردم در سینما ارائه می‌دهیم، مسئول هستیم و تأکید می‌کنیم دولت در مباحث گفتمانی جدید در هر عرصه‌ای ازجمله سینما با کسی تعارف ندارد. مسئولان و هنرمندان در قبال تزریق روحیه امید به جامعه و مردم مسئول هستند و هر هنرمند و سینماگری که با سیاه نمایی ‌و روایت غیر صادقانه و دروغ، باعث گسترش یاس، ناامیدی و دلسردی در جامعه شود به مردم و خود خیانت کرده است. هنرمندان و فیلم‌سازان به جامعه و ‌کشور خود متعهد هستند، چراکه سینماگران با تصویرسازی و روایتگری انقلابی و متعهدانه می‌توانند با بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مقابله کنند. او عنوان کرد: متأسفانه سینمای اجتماعی ما دچار سیاست زدگی و جشنواره زدگی شده است و این ویژگی منجر به محصور ماندن سینمای متعهد، جدی، خونگرم و امیدبخش ما در هاله نگاه‌های شبه روشنفکری و غیرواقع‌بینانه شده است. رئیس سازمان سینمایی کشور تصریح کرد: مطمئن باشیم که جامعه برای عبور از بی‌نشاطی، کم‌تحرکی و افسردگی، نیازمند استفاده گسترده از تولیدات و محصولات فرهنگی است که یکی از کانون‌های مؤثر فرهنگی سینما است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/89239/

ارسال دیدگاه شما