امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس در گفت‌وگو با ستاره صبح تشریح کرد:

ریشه های ناهنجاری و عصبانیت در جامعه/  عصبانیت اعتراض به شرایط موجود جامعه است

ریشه های ناهنجاری و عصبانیت در جامعه/ عصبانیت اعتراض به شرایط موجود جامعه است

ستاره صبح، فائزه صدر: آمار ها از مرگ سالانه 54 هزار ایرانی در حوادث گوناگون خبر می دهد. به گزارش رییس اورژانس کشور، بیشتر این قربانیان در بازه سنی 15 تا 40 سال قرار دارند. همچنین چندی پیش مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظر سنجی با عنوان "احساس خشم" نشان داد که درصد قابل توجهی از افراد بالای 18 سال جامعه، از خشونتی شدید و عوارض آن رنج می برند. ستاره صبح در گفت و گویی با امان الله قرائی مقدم جامعه شناس،پرداخته که در ادامه می خوانید:

  قبل از هر چیزی تعریفی از خشونت داشته باشیم آیا هر عصبانیت را می توان گنترل کرد؟
خشم یک هیجان قوی است. مثل یک انبار باروت است که با یک جرقه منفجر می شود و تا هر چیز را از بین می برد. شدیدترین درجه خشم عصبانیت است که فوران می کند و در جامعه پخش می شود.اثر خشم در زندگی خطرناک است زیرا ظهور و بروز آن جبران ناپذیر است
به گفته آرنسون خشونت و پرخاشگری معلول موقعیت های ناخوشایند یا ملال انگیز است. مثل درد که ایجاد خشم می کند. اما مهمترین عامل در خشن شدن فرد، ناکامی است. اگر فردی در رسیدن به هدف با شکست مواجه شود احتمال بیشتری وجود دارد که به محیط خود پاسخ هایی پرخاشگرانه بدهد. 

  با توجه به کم شدن آستانه تحمل در جامعه و همچنین بالا بودن آمار حوادث ، آیا می توان نسبتی بین تصادفات و عصبانیت راننده و سرنشین برقرار کرد؟
عوامل زیادی در بروز حوادث رانندگی دخیل هستند. عوامل انسانی،‌ وسیله نقلیه و کیفیت راه جزو عوامل بروز حادثه هستند. یعنی بی شمار علل بروز حادثه رانندگی را می توان در سه دسته کلی توضیح داد و جمع بندی کرد که تنها یکی از آن ها عوامل انسانی است.
نمی توانیم تمام حوادث رانندگی را به عصبانیت راننده نسبت بدهیم. چون عوامل انسانی فقط یکی از سه دسته علت ها هستند و دربارهعلت های انسانی هم، علل دیگری وجود دارد از جمله عدم توجه راننده به قوانین و بی توجهی به علایم و هشدارهای راهنمایی و رانندگی، سرعت زیاد، نداشتن مهارت کافی در رانندگی و حواس‌‎ پرتی راننده و... که این ها هم از جمله عوامل انسانی تصادفات هستند. رانندگی در حالت عصبانیت و یا مشاجره سرنشین ها با یکدیگر در وسیله نقلیه یکی از عوامل تصادفات رانندگی است.

  چگونه می توان برای کنترل هیجاناتی چون خشم و عصبانیت در جامعه قدم برداشت تا اثر این عوامل کمتر شودند؟
عصبانیت اعتراض به شرایط موجود جامعه است. یعنی اولین واکنش اعتراضی به ناکامی و به ناتوانی و به مشکلات، عصبانی شدن است. مشکلی وجود دارد که عصبانیت و خشم دیده می شود باید این هیجان را ولو که هیجانی منفی است به رسمیت شناخت.
دلایل بروز عصبانیت عوامل درونی و بیرونی دارند. در مورد عوامل درونی صحبتی نمی کنم ولی عوامل بیرونی همان طور که از نامشان هم پیداست عواملی هستند که اثر خود را از خارج بر ما و زندگی ما و اطرافمان تحمیل می کنند. عصبانیتی که امروز در جامعه اتفاق می افتد بیشتر از جنس عوامل بیرونی است. مشکل معیشت مهمترین دلیل خشم و عصبانیت مردم است. برای کنترل عصبانیت ناشی از گرسنگی و بیکاری و بی پولی چه توصیه ای می توانم داشته باشم جز اینکه به مسئولین بگویم به فکر مردم عصبانی را باشید. به طور کلی مهار خشم در ردیف مدیریت هیجان توضیح داده می شود که من می توانم در اینجا از صبر به عنوان یک سد آهنین در برابر جلوگیری از آسیب های خشونت نام ببرم. مردم را به عقل اندیشی و عاقبت اندیشی دعوت می کنم که می تواند در کنترل شرایط موجود  و مهار خشم کمک کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90402/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس در گفت‌وگو با ستاره صبح تشریح کرد:

ریشه های ناهنجاری و عصبانیت در جامعه/  عصبانیت اعتراض به شرایط موجود جامعه است

ریشه های ناهنجاری و عصبانیت در جامعه/ عصبانیت اعتراض به شرایط موجود جامعه است

ستاره صبح، فائزه صدر: آمار ها از مرگ سالانه 54 هزار ایرانی در حوادث گوناگون خبر می دهد. به گزارش رییس اورژانس کشور، بیشتر این قربانیان در بازه سنی 15 تا 40 سال قرار دارند. همچنین چندی پیش مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در یک نظر سنجی با عنوان "احساس خشم" نشان داد که درصد قابل توجهی از افراد بالای 18 سال جامعه، از خشونتی شدید و عوارض آن رنج می برند. ستاره صبح در گفت و گویی با امان الله قرائی مقدم جامعه شناس،پرداخته که در ادامه می خوانید:

  قبل از هر چیزی تعریفی از خشونت داشته باشیم آیا هر عصبانیت را می توان گنترل کرد؟
خشم یک هیجان قوی است. مثل یک انبار باروت است که با یک جرقه منفجر می شود و تا هر چیز را از بین می برد. شدیدترین درجه خشم عصبانیت است که فوران می کند و در جامعه پخش می شود.اثر خشم در زندگی خطرناک است زیرا ظهور و بروز آن جبران ناپذیر است
به گفته آرنسون خشونت و پرخاشگری معلول موقعیت های ناخوشایند یا ملال انگیز است. مثل درد که ایجاد خشم می کند. اما مهمترین عامل در خشن شدن فرد، ناکامی است. اگر فردی در رسیدن به هدف با شکست مواجه شود احتمال بیشتری وجود دارد که به محیط خود پاسخ هایی پرخاشگرانه بدهد. 

  با توجه به کم شدن آستانه تحمل در جامعه و همچنین بالا بودن آمار حوادث ، آیا می توان نسبتی بین تصادفات و عصبانیت راننده و سرنشین برقرار کرد؟
عوامل زیادی در بروز حوادث رانندگی دخیل هستند. عوامل انسانی،‌ وسیله نقلیه و کیفیت راه جزو عوامل بروز حادثه هستند. یعنی بی شمار علل بروز حادثه رانندگی را می توان در سه دسته کلی توضیح داد و جمع بندی کرد که تنها یکی از آن ها عوامل انسانی است.
نمی توانیم تمام حوادث رانندگی را به عصبانیت راننده نسبت بدهیم. چون عوامل انسانی فقط یکی از سه دسته علت ها هستند و دربارهعلت های انسانی هم، علل دیگری وجود دارد از جمله عدم توجه راننده به قوانین و بی توجهی به علایم و هشدارهای راهنمایی و رانندگی، سرعت زیاد، نداشتن مهارت کافی در رانندگی و حواس‌‎ پرتی راننده و... که این ها هم از جمله عوامل انسانی تصادفات هستند. رانندگی در حالت عصبانیت و یا مشاجره سرنشین ها با یکدیگر در وسیله نقلیه یکی از عوامل تصادفات رانندگی است.

  چگونه می توان برای کنترل هیجاناتی چون خشم و عصبانیت در جامعه قدم برداشت تا اثر این عوامل کمتر شودند؟
عصبانیت اعتراض به شرایط موجود جامعه است. یعنی اولین واکنش اعتراضی به ناکامی و به ناتوانی و به مشکلات، عصبانی شدن است. مشکلی وجود دارد که عصبانیت و خشم دیده می شود باید این هیجان را ولو که هیجانی منفی است به رسمیت شناخت.
دلایل بروز عصبانیت عوامل درونی و بیرونی دارند. در مورد عوامل درونی صحبتی نمی کنم ولی عوامل بیرونی همان طور که از نامشان هم پیداست عواملی هستند که اثر خود را از خارج بر ما و زندگی ما و اطرافمان تحمیل می کنند. عصبانیتی که امروز در جامعه اتفاق می افتد بیشتر از جنس عوامل بیرونی است. مشکل معیشت مهمترین دلیل خشم و عصبانیت مردم است. برای کنترل عصبانیت ناشی از گرسنگی و بیکاری و بی پولی چه توصیه ای می توانم داشته باشم جز اینکه به مسئولین بگویم به فکر مردم عصبانی را باشید. به طور کلی مهار خشم در ردیف مدیریت هیجان توضیح داده می شود که من می توانم در اینجا از صبر به عنوان یک سد آهنین در برابر جلوگیری از آسیب های خشونت نام ببرم. مردم را به عقل اندیشی و عاقبت اندیشی دعوت می کنم که می تواند در کنترل شرایط موجود  و مهار خشم کمک کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90402/

ارسال دیدگاه شما