رشد سپرده‌های بین المللی ایران

رشد سپرده‌های بین المللی ایران

ستاره صبح- علی فریدونی- بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات پولی جهان را ۱۹ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار اعلام کرد. این دارایی برای ایران قابل‌دسترس است و می‌تواند از آن استفاده کند. گفتنی است بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده در خارج بلوکه‌شده که امکان دسترسی به آنها بدون احیای برجام ممکن نیست به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران به دولت توصیه می‌کنند برجام احیا شود تا دارایی‌های بلوکه‌شده ایران قابل‌دسترس و در کشور سرمایه‌گذاری شود و در پرتو آن در زندگی مردم بهبود حاصل شود. جزئیات بیشتر را در ادامه می خوانید.

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از رشد ۲ درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی ۴۴ کشور دنیا طی سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانک‌ها و مؤسسات را ۱۹ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار اعلام کرد. به گزارش ایرنا، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۷.۸۹ میلیارد دلار بوده است. سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و مؤسسات نسبت به پایان سال میلادی گذشته ۳۲۷ میلیون دلار یعنی حدود ۲ درصد افزایش داشته است. از کل سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۹.۱۱۶ میلیارد دلار نزد بانک‌های خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی غیر بانکی قرار داشته است. بر اساس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی نیز در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ رشد ۴ درصدی داشته و به ۱.۷۴۴ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم ۹۱۵ میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانک‌های خارجی بوده و بقیه شامل تعهدات ایران در برابر مؤسسات مالی غیر بانکی بوده است. بر این اساس کل مراودات مالی ایران با بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۹.۶۳۴ میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به پایان سال میلادی گذشته رشد ۲ درصدی داشته است.
آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی نشان می‌دهد از کل سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و مؤسسات، ۶.۳۶۲ میلیارد دلار به یورو و ۱.۶۶۶ میلیارد دلار به ین ژاپن نگهداری می‌شود، سهم دلار از کل سپرده‌های ایران فقط ۲۸۰ میلیون دلار اعلام‌شده است.
از کل تعهدات ایران نیز ۱.۳۸۷ میلیارد دلار به یورو بوده و سهم دلار از این تعهدات فقط ۹ میلیون دلار محاسبه‌شده است.
مقر اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در شهر «به ازل» در سوئیس است و گزارش‌های آن تحت عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می‌شود.
در این گزارش‌ها سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غیر بانکی متعلق به ۴۴ کشور دنیا که عمدتاً اروپایی هستند عرضه می‌شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90677/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رشد سپرده‌های بین المللی ایران

رشد سپرده‌های بین المللی ایران

ستاره صبح- علی فریدونی- بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و موسسات پولی جهان را ۱۹ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار اعلام کرد. این دارایی برای ایران قابل‌دسترس است و می‌تواند از آن استفاده کند. گفتنی است بیش از 100 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران به دلیل تحریم‌های ایالات‌متحده در خارج بلوکه‌شده که امکان دسترسی به آنها بدون احیای برجام ممکن نیست به همین دلیل بسیاری از صاحب‌نظران به دولت توصیه می‌کنند برجام احیا شود تا دارایی‌های بلوکه‌شده ایران قابل‌دسترس و در کشور سرمایه‌گذاری شود و در پرتو آن در زندگی مردم بهبود حاصل شود. جزئیات بیشتر را در ادامه می خوانید.

بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی از رشد ۲ درصدی سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی ۴۴ کشور دنیا طی سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ خبر داد و کل مراودات مالی ایران با این بانک‌ها و مؤسسات را ۱۹ میلیارد و ۶۳۴ میلیون دلار اعلام کرد. به گزارش ایرنا، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد: میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۷.۸۹ میلیارد دلار بوده است. سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و مؤسسات نسبت به پایان سال میلادی گذشته ۳۲۷ میلیون دلار یعنی حدود ۲ درصد افزایش داشته است. از کل سپرده‌های ایران نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ بالغ بر ۹.۱۱۶ میلیارد دلار نزد بانک‌های خارجی و بقیه نزد مؤسسات مالی غیر بانکی قرار داشته است. بر اساس این گزارش تعهدات ایران در برابر بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی نیز در پایان سه‌ماهه اول ۲۰۲۲ رشد ۴ درصدی داشته و به ۱.۷۴۴ میلیارد دلار رسیده است. از این رقم ۹۱۵ میلیون دلار مربوط به تعهدات ایران در برابر بانک‌های خارجی بوده و بقیه شامل تعهدات ایران در برابر مؤسسات مالی غیر بانکی بوده است. بر این اساس کل مراودات مالی ایران با بانک‌ها و مؤسسات مالی خارجی در پایان سه‌ماهه ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۹.۶۳۴ میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به پایان سال میلادی گذشته رشد ۲ درصدی داشته است.
آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی نشان می‌دهد از کل سپرده‌های ایران نزد این بانک‌ها و مؤسسات، ۶.۳۶۲ میلیارد دلار به یورو و ۱.۶۶۶ میلیارد دلار به ین ژاپن نگهداری می‌شود، سهم دلار از کل سپرده‌های ایران فقط ۲۸۰ میلیون دلار اعلام‌شده است.
از کل تعهدات ایران نیز ۱.۳۸۷ میلیارد دلار به یورو بوده و سهم دلار از این تعهدات فقط ۹ میلیون دلار محاسبه‌شده است.
مقر اصلی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی در شهر «به ازل» در سوئیس است و گزارش‌های آن تحت عنوان «بانکداری بین‌المللی و تحولات بازار مالی» چهار بار در سال منتشر می‌شود.
در این گزارش‌ها سپرده‌ها و تعهدهای مجموعه‌ای از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی غیر بانکی متعلق به ۴۴ کشور دنیا که عمدتاً اروپایی هستند عرضه می‌شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90677/

ارسال دیدگاه شما