گازدهی صد‌ها سانتریفیوژ پاسخ به تحریم‌های جدید آمریکا

گازدهی صد‌ها سانتریفیوژ پاسخ به تحریم‌های جدید آمریکا

حسین امیرعبداللهیان گفت: آمریکایی ها تصور نکنند با اقدام به صدور قطعنامه جدید می توانند در میز مذاکره امتیاز بگیرند.وزیر امور خارجه دیروز در حاشیه مراسم اعطای هفتمین جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران گفت: مایلم در جمع شما و در رابطه با آنچه بین ما و طرف آمریکایی در موضع مذاکرات جهت لغو تحریم ها رخ داد اشاره کنم.وی ادامه داد: به یاد دارید که در هفته های گذشته در حالی‌ که ما برای مرحله جدیدی از مذاکرات آماده می‌شدیم، به یکباره طرف امریکایی با هدف امتیاز گرفتن در میز مذاکره طرح قطعنامه‌ای را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرد و قطعنامه‌ای را روی میز گذاشت و ما متعجب شدیم از اینکه در حالیکه در همان زمان و مکرر در این ایام از طرف جو بایدن دائما پیام هایی با واسطه دریافت می کنیم که امریکا حسن نیت دارد و در بازگشت به توافق جدی است و پاسخ قاطع خود را به طرف آمریکایی دادیم.حسین امیرعبداللهیان اظهارداشت: در هفته جاری نیز اخیرا «بورل» هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، ابتکاری را ارائه داد و متنی را برای همه طرف‌ها؛ ایران و ۱+۴ و آمریکا ارسال کرد و ما در پایتخت‌ها در حال بررسی این متن و توافق برای جمع شدن دور میز مذاکره هستیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90694/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

گازدهی صد‌ها سانتریفیوژ پاسخ به تحریم‌های جدید آمریکا

گازدهی صد‌ها سانتریفیوژ پاسخ به تحریم‌های جدید آمریکا

حسین امیرعبداللهیان گفت: آمریکایی ها تصور نکنند با اقدام به صدور قطعنامه جدید می توانند در میز مذاکره امتیاز بگیرند.وزیر امور خارجه دیروز در حاشیه مراسم اعطای هفتمین جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران گفت: مایلم در جمع شما و در رابطه با آنچه بین ما و طرف آمریکایی در موضع مذاکرات جهت لغو تحریم ها رخ داد اشاره کنم.وی ادامه داد: به یاد دارید که در هفته های گذشته در حالی‌ که ما برای مرحله جدیدی از مذاکرات آماده می‌شدیم، به یکباره طرف امریکایی با هدف امتیاز گرفتن در میز مذاکره طرح قطعنامه‌ای را در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح کرد و قطعنامه‌ای را روی میز گذاشت و ما متعجب شدیم از اینکه در حالیکه در همان زمان و مکرر در این ایام از طرف جو بایدن دائما پیام هایی با واسطه دریافت می کنیم که امریکا حسن نیت دارد و در بازگشت به توافق جدی است و پاسخ قاطع خود را به طرف آمریکایی دادیم.حسین امیرعبداللهیان اظهارداشت: در هفته جاری نیز اخیرا «بورل» هماهنگ کننده اتحادیه اروپا، ابتکاری را ارائه داد و متنی را برای همه طرف‌ها؛ ایران و ۱+۴ و آمریکا ارسال کرد و ما در پایتخت‌ها در حال بررسی این متن و توافق برای جمع شدن دور میز مذاکره هستیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90694/

ارسال دیدگاه شما