ارائه خدمات سفر و گردشگری برای بازنشستگان کشوری

ارائه خدمات سفر و گردشگری برای بازنشستگان کشوری

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ارائه خدمات گردشگری و کمک هزینه سفر به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق از مردادماه سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، محمود مرتضایی فرد گفت: در این طرح، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از خدمات اقامتی و خدمات تور در قالب بهره‌مندی از کمک هزینه سفر (برای بازنشستگانی که سهمیه سفر داشته باشند) استفاده کنند. وی کمک هزینه سفر را بر اساس بودجه مصوب هیئت‌مدیره صندوق، برای هر دفتر کل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: متقاضیان در صورت داشتن همراه می‌توانند از «کمک هزینه همراه» نیز بهره‌مند شوند. میزان «کمک هزینه سفر» در صورت داشتن همراه به ازای هر دفتر کل مبلغ یک میلیون تومان است که از مجموع هزینه اجرای تور کسر می‌شود. تعداد سهمیه استفاده از تور برای هر دفترکل (بازنشستگان و وظیفه‌بگیران) که از «کمک هزینه سفر و گردشگری» استفاده می‌کنند، حداکثر سه نوبت در طول دوران بازنشستگی است. او در پاسخ به این سؤال که «متقاضیان چگونه می‌توانند از خدمات و تسهیلات گردشگری صندوق بازنشستگی کشوری استفاده کنند؟» یادآور شد: خدمات گردشگری از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق به نشانی sabasrm.ir معرفی و به سامانه تورهای مسافرتی شرکت پرشین‌گلف متصل می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90703/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ارائه خدمات سفر و گردشگری برای بازنشستگان کشوری

ارائه خدمات سفر و گردشگری برای بازنشستگان کشوری

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از آغاز ارائه خدمات گردشگری و کمک هزینه سفر به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق از مردادماه سال جاری خبر داد. به گزارش ایرنا، محمود مرتضایی فرد گفت: در این طرح، بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از خدمات اقامتی و خدمات تور در قالب بهره‌مندی از کمک هزینه سفر (برای بازنشستگانی که سهمیه سفر داشته باشند) استفاده کنند. وی کمک هزینه سفر را بر اساس بودجه مصوب هیئت‌مدیره صندوق، برای هر دفتر کل مبلغ ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد و افزود: متقاضیان در صورت داشتن همراه می‌توانند از «کمک هزینه همراه» نیز بهره‌مند شوند. میزان «کمک هزینه سفر» در صورت داشتن همراه به ازای هر دفتر کل مبلغ یک میلیون تومان است که از مجموع هزینه اجرای تور کسر می‌شود. تعداد سهمیه استفاده از تور برای هر دفترکل (بازنشستگان و وظیفه‌بگیران) که از «کمک هزینه سفر و گردشگری» استفاده می‌کنند، حداکثر سه نوبت در طول دوران بازنشستگی است. او در پاسخ به این سؤال که «متقاضیان چگونه می‌توانند از خدمات و تسهیلات گردشگری صندوق بازنشستگی کشوری استفاده کنند؟» یادآور شد: خدمات گردشگری از طریق درگاه خدمات الکترونیکی صندوق به نشانی sabasrm.ir معرفی و به سامانه تورهای مسافرتی شرکت پرشین‌گلف متصل می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90703/

ارسال دیدگاه شما