۱۱۷ میلیارد تومان جریمه خشکاندن ۱۳ اصله درخت

۱۱۷ میلیارد تومان جریمه خشکاندن ۱۳ اصله درخت

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی برای مالک ساختمانی در خیابان، ولی‌عصر که ۱۳ اصله درخت مقابل ملک خود در این خیابان را خشکانده بود، خبر داد. تسنیم: رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی برای مالک ساختمانی در خیابان، ولی‌عصر که ۱۳ اصله درخت مقابل ملک خود در این خیابان را خشکانده بود، خبر داد. مهدی پیرهادی امروز در حاشیه برگزاری هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران درباره پرونده خشکاندن ۱۳ اصله درخت در خیابان ولیعصر اظهار کرد: این موضوع به صورت جدی از سوی شهرداری تهران پیگیری و در کمیسیون ماده ۷ مطرح شد. وی با اشاره به جریمه نقدی مالک متخلف خیابان ولیعصر تصریح کرد: به دنبال خشکاندن درختان خیابان ولیعصر، کمیسیون ماده هفت شهرداری تهران تشکیل و جریمه حدود ۱۱۷ میلیارد تومانی برای مالک در نظر گرفته شد. رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: خیابان ولیعصر یکی از خیابان‌های ارزشمند تهران محسوب می‌شود و احتمالاً مبلغی هم قوه قضائیه به عنوان جریمه برای مالک متخلف تعیین خواهد کرد و مجموعه حقوقی شهرداری تهران و منطقه یک پیگیر این مسئله هستند. پیرهادی گفت: مذاکراتی صورت گرفته و قرار است حداقل بیش از ۱۰۰ اصله درخت با بن مناسب در خیابان ولیعصر کاشته شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90709/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۱۱۷ میلیارد تومان جریمه خشکاندن ۱۳ اصله درخت

۱۱۷ میلیارد تومان جریمه خشکاندن ۱۳ اصله درخت

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی برای مالک ساختمانی در خیابان، ولی‌عصر که ۱۳ اصله درخت مقابل ملک خود در این خیابان را خشکانده بود، خبر داد. تسنیم: رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از جریمه ۱۱۷ میلیارد تومانی برای مالک ساختمانی در خیابان، ولی‌عصر که ۱۳ اصله درخت مقابل ملک خود در این خیابان را خشکانده بود، خبر داد. مهدی پیرهادی امروز در حاشیه برگزاری هشتاد و سومین جلسه شورای شهر تهران درباره پرونده خشکاندن ۱۳ اصله درخت در خیابان ولیعصر اظهار کرد: این موضوع به صورت جدی از سوی شهرداری تهران پیگیری و در کمیسیون ماده ۷ مطرح شد. وی با اشاره به جریمه نقدی مالک متخلف خیابان ولیعصر تصریح کرد: به دنبال خشکاندن درختان خیابان ولیعصر، کمیسیون ماده هفت شهرداری تهران تشکیل و جریمه حدود ۱۱۷ میلیارد تومانی برای مالک در نظر گرفته شد. رئیس کمیسیون سلامت، محیط‌زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران افزود: خیابان ولیعصر یکی از خیابان‌های ارزشمند تهران محسوب می‌شود و احتمالاً مبلغی هم قوه قضائیه به عنوان جریمه برای مالک متخلف تعیین خواهد کرد و مجموعه حقوقی شهرداری تهران و منطقه یک پیگیر این مسئله هستند. پیرهادی گفت: مذاکراتی صورت گرفته و قرار است حداقل بیش از ۱۰۰ اصله درخت با بن مناسب در خیابان ولیعصر کاشته شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90709/

ارسال دیدگاه شما