واکنش چمران به تفکیک اتوبوس بانوان و آقایان

واکنش چمران به تفکیک اتوبوس بانوان و آقایان

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به انتشار خبری در خصوص تفکیک اتوبوس بانوان و آقایان گفت: این موضوع نه در شورا و نه در جای دیگری مطرح نشده است. چمران گفت: با توجه به تفاوت تعداد و کمتر بودن تعداد بانوان ممکن است اتوبوس‌ها بافاصله زمانی بیشتر اعزام شوند و باید اقدامی صورت بگیرد که کسی متضرر نشود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به انتشار خبری در خصوص تفکیک اتوبوس بانوان و آقایان گفت: این موضوع نه در شورا و نه در جای دیگری مطرح نشده است. به گزارش «انتخاب»، خبرگزاری ایسنا نوشت که مهدی چمران در ابتدای هشتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار چنین خبری در فضای مجازی اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع نه در شورا و نه در جای دیگری مطرح نشده و تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. همچنین به نوشته ایرنا، چمران در خصوص اختصاص اتوبوس به بانوان افزود: با توجه به تفاوت تعداد و کمتر بودن تعداد بانوان ممکن است اتوبوس‌ها بافاصله زمانی بیشتر اعزام شوند و باید اقدامی صورت بگیرد که کسی متضرر نشود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ورود آقایان به واگن بانوان در مترو نیز تصریح کرد: در این زمینه مردم باید رعایت کنند و نمی‌توان نیروی انتظامی را مقابل هر واگن به کار گرفت که آقایان وارد واگن بانوان نشوند. وی افزود: افراد نزدیک و خانواده‌ها در واگن‌های بانوان و آقایان کنار یکدیگر سوار می‌شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90710/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

واکنش چمران به تفکیک اتوبوس بانوان و آقایان

واکنش چمران به تفکیک اتوبوس بانوان و آقایان

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به انتشار خبری در خصوص تفکیک اتوبوس بانوان و آقایان گفت: این موضوع نه در شورا و نه در جای دیگری مطرح نشده است. چمران گفت: با توجه به تفاوت تعداد و کمتر بودن تعداد بانوان ممکن است اتوبوس‌ها بافاصله زمانی بیشتر اعزام شوند و باید اقدامی صورت بگیرد که کسی متضرر نشود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران در واکنش به انتشار خبری در خصوص تفکیک اتوبوس بانوان و آقایان گفت: این موضوع نه در شورا و نه در جای دیگری مطرح نشده است. به گزارش «انتخاب»، خبرگزاری ایسنا نوشت که مهدی چمران در ابتدای هشتادوسومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با اشاره به انتشار چنین خبری در فضای مجازی اظهار کرد: در حال حاضر این موضوع نه در شورا و نه در جای دیگری مطرح نشده و تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است. همچنین به نوشته ایرنا، چمران در خصوص اختصاص اتوبوس به بانوان افزود: با توجه به تفاوت تعداد و کمتر بودن تعداد بانوان ممکن است اتوبوس‌ها بافاصله زمانی بیشتر اعزام شوند و باید اقدامی صورت بگیرد که کسی متضرر نشود. رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ورود آقایان به واگن بانوان در مترو نیز تصریح کرد: در این زمینه مردم باید رعایت کنند و نمی‌توان نیروی انتظامی را مقابل هر واگن به کار گرفت که آقایان وارد واگن بانوان نشوند. وی افزود: افراد نزدیک و خانواده‌ها در واگن‌های بانوان و آقایان کنار یکدیگر سوار می‌شوند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90710/

ارسال دیدگاه شما