«تیلور سوئیفت» چقدر به محیط‌زیست آسیب زد؟

«تیلور سوئیفت» چقدر به محیط‌زیست آسیب زد؟

تیلور سوئیفت، خواننده مشهور آمریکایی متهم شده که به‌واسطه استفاده مکرر از جت شخصی خود در سال جاری، مسئول نشر ۸۰۰۰ تن گازهای سمی در هوا در سال جاری است؛ درحالی‌که یکی از نماینده‌های او ادعا می‌کند جت شخصی این هنرمند به‌طور منظم قرض داده شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، پس‌ازاینکه سوئیفت توسط آژانس Yard به‌عنوان سلبیریتی که بیشترین میزان سفر با جت شخصی خود را داشته معرفی شد، سخنگوی او این امر را رد کرد و این ادعا را به‌طور مشخص غلط خواند. بررسی‌های آژانس یارد نشان می‌دهد که جت شخصی سوئیفت، در بازه‌ی زمانی یکم ژانویه تا ۲۹ ژوئیه، ۱۷۰ پرواز را انجام داده است. او به‌طور میانگین ۱۵.۹ روز و تقریباً هر بار ۸۰ دقیقه را در هوا بوده و ۱۳۹.۳۶ مایل را در هر پرواز پیموده است.

مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اثر پرواز در سال ۲۰۲۲، حدود ۸,۲۹۳.۵۴ تن محاسبه شده است که این رقم ۱۱۸۴.۸ برابر بیشتر از میانگین کل انتشار سالانه معمول توسط یک فرد است.

پس‌ازاینکه طرفداران سلبریتی‌هایی چون درک، ترویس اسکات و کایلی جنر، آن‌ها را به علت استفاده از جت شخصی برای سفرهای کوتاه در بحران عمیق آب و هوایی نقد کردند، آژانس یارد این اطلاعات را جمع‌آوری کرده است که به‌طور خودکار هواپیماهای خاص را ردیابی می‌کند تا تأثیر مخرب استفاده از جت شخصی را برجسته کند.

جت‌های خصوصی در سال بیش از ۳۳ میلیون تن گاز گلخانه‌ای منتشر می‌کنند که این مقدار بیشتر از انتشار گاز گلخانه‌ای در سال توسط کشور دانمارک است. بار اندک و مسافران کم این هواپیماها نشان می‌دهد که آن‌ها ۵ تا ۱۴ برابر بیشتر از هواپیماهای تجاری به ازای هر مسافر و ۵۰ برابر بیشتر از قطارها آلودگی دارند. این امر نشان می‌دهد که تنها یک درصد از جمعیت جهان مسئول نیمی از انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به پرواز هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90718/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

«تیلور سوئیفت» چقدر به محیط‌زیست آسیب زد؟

«تیلور سوئیفت» چقدر به محیط‌زیست آسیب زد؟

تیلور سوئیفت، خواننده مشهور آمریکایی متهم شده که به‌واسطه استفاده مکرر از جت شخصی خود در سال جاری، مسئول نشر ۸۰۰۰ تن گازهای سمی در هوا در سال جاری است؛ درحالی‌که یکی از نماینده‌های او ادعا می‌کند جت شخصی این هنرمند به‌طور منظم قرض داده شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، پس‌ازاینکه سوئیفت توسط آژانس Yard به‌عنوان سلبیریتی که بیشترین میزان سفر با جت شخصی خود را داشته معرفی شد، سخنگوی او این امر را رد کرد و این ادعا را به‌طور مشخص غلط خواند. بررسی‌های آژانس یارد نشان می‌دهد که جت شخصی سوئیفت، در بازه‌ی زمانی یکم ژانویه تا ۲۹ ژوئیه، ۱۷۰ پرواز را انجام داده است. او به‌طور میانگین ۱۵.۹ روز و تقریباً هر بار ۸۰ دقیقه را در هوا بوده و ۱۳۹.۳۶ مایل را در هر پرواز پیموده است.

مجموع انتشار گازهای گلخانه‌ای بر اثر پرواز در سال ۲۰۲۲، حدود ۸,۲۹۳.۵۴ تن محاسبه شده است که این رقم ۱۱۸۴.۸ برابر بیشتر از میانگین کل انتشار سالانه معمول توسط یک فرد است.

پس‌ازاینکه طرفداران سلبریتی‌هایی چون درک، ترویس اسکات و کایلی جنر، آن‌ها را به علت استفاده از جت شخصی برای سفرهای کوتاه در بحران عمیق آب و هوایی نقد کردند، آژانس یارد این اطلاعات را جمع‌آوری کرده است که به‌طور خودکار هواپیماهای خاص را ردیابی می‌کند تا تأثیر مخرب استفاده از جت شخصی را برجسته کند.

جت‌های خصوصی در سال بیش از ۳۳ میلیون تن گاز گلخانه‌ای منتشر می‌کنند که این مقدار بیشتر از انتشار گاز گلخانه‌ای در سال توسط کشور دانمارک است. بار اندک و مسافران کم این هواپیماها نشان می‌دهد که آن‌ها ۵ تا ۱۴ برابر بیشتر از هواپیماهای تجاری به ازای هر مسافر و ۵۰ برابر بیشتر از قطارها آلودگی دارند. این امر نشان می‌دهد که تنها یک درصد از جمعیت جهان مسئول نیمی از انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به پرواز هستند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/90718/

ارسال دیدگاه شما