مهاجرت ماهانه 100 تا 150 پرستار

مهاجرت ماهانه 100 تا 150 پرستار

رئیس سازمان نظام پرستاری بیان کرد: بسیاری از کشورهای جهان حضور پرستاران ایران به دلیل دانش و توانایی بالای آن‌ها استقبال می‌کنند. ایلنا: رئیس سازمان نظام پرستاری بابیان اینکه متأسفانه زمینه‌های جذب و ماندگاری پرستاران در کشور فراهم نشده است از مهاجرت روزانه ۵ تا ۶ پرستار ایرانی خبر داد. محمد میرزا بیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در مورد مهاجرت پرستاران اظهار کرد: روزانه ۵ تا ۶ پرستار  و ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند که این مسئله برای کشور جای نگرانی دارد. وی افزود: اگر پرستاری طرح یا سربازی خود را گذرانده باشد، هیچ مانعی برای رفتن‌ها آن‌ها نیست. زمینه‌ای هم برای جذب یا ماندگاری آن‌ها در ایران وجود ندارد. مقصد این پرستاران گوناگون است، از کشورهای اطراف مانند قزاقستان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و اربیل کردستان عراق تا کشورهای اروپایی و آمریکایی مقصد پرستاران ایرانی است.  وی افزود: حوادث شغلی و فرسودگی شغلی به صورت هم‌زمان برای پرستاران وجود دارد. پرستاری که به صورت هم‌زمان در سه جا کار می‌کند؛ پرستارانی که در بخش کرونا بودند یا پرستارانی که در بخش سرطان خدمت ارائه می‌دهند این‌ها در معرض فرسودگی شغلی هستند یا پرستارانی که در بخش شیمی‌درمانی کار می‌کنند یا در اتاق عمل، گازهای بی‌هوشی را استفاده می‌کنند در معرض گازهای سمی بوده و ممکن است حوادثی برای آن‌ها به وجود بیاید به همین دلیل باید از این پرستارها حمایت کرد. 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92258/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مهاجرت ماهانه 100 تا 150 پرستار

مهاجرت ماهانه 100 تا 150 پرستار

رئیس سازمان نظام پرستاری بیان کرد: بسیاری از کشورهای جهان حضور پرستاران ایران به دلیل دانش و توانایی بالای آن‌ها استقبال می‌کنند. ایلنا: رئیس سازمان نظام پرستاری بابیان اینکه متأسفانه زمینه‌های جذب و ماندگاری پرستاران در کشور فراهم نشده است از مهاجرت روزانه ۵ تا ۶ پرستار ایرانی خبر داد. محمد میرزا بیگی، رئیس سازمان نظام پرستاری کشور در مورد مهاجرت پرستاران اظهار کرد: روزانه ۵ تا ۶ پرستار  و ماهانه بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ پرستار به خارج از کشور مهاجرت می‌کنند که این مسئله برای کشور جای نگرانی دارد. وی افزود: اگر پرستاری طرح یا سربازی خود را گذرانده باشد، هیچ مانعی برای رفتن‌ها آن‌ها نیست. زمینه‌ای هم برای جذب یا ماندگاری آن‌ها در ایران وجود ندارد. مقصد این پرستاران گوناگون است، از کشورهای اطراف مانند قزاقستان، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و اربیل کردستان عراق تا کشورهای اروپایی و آمریکایی مقصد پرستاران ایرانی است.  وی افزود: حوادث شغلی و فرسودگی شغلی به صورت هم‌زمان برای پرستاران وجود دارد. پرستاری که به صورت هم‌زمان در سه جا کار می‌کند؛ پرستارانی که در بخش کرونا بودند یا پرستارانی که در بخش سرطان خدمت ارائه می‌دهند این‌ها در معرض فرسودگی شغلی هستند یا پرستارانی که در بخش شیمی‌درمانی کار می‌کنند یا در اتاق عمل، گازهای بی‌هوشی را استفاده می‌کنند در معرض گازهای سمی بوده و ممکن است حوادثی برای آن‌ها به وجود بیاید به همین دلیل باید از این پرستارها حمایت کرد. 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92258/

ارسال دیدگاه شما