اسرائیل مقصر اصلی عدم احیای برجام

اسرائیل مقصر اصلی عدم احیای برجام

شیرین هانتر در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی وضعیت کنونی روند احیای برجام و در پاسخ به این سوال که در رفت و برگشت پاسخ‌ها به ابتکار اروپا برای احیای برجام، مقامات غربی پاسخ تهران را ناامید کننده، غیرسازنده و غیرمنطقی ارزیابی کردند و به نظر می‌رسد تأکید تهران بر بسته شدن پرونده پادمانی یکی از مجوزهایی است که غرب از آن استقبال نکرده، ارزیابی شما از فضای به وجود آمده چیست و بسته شدن پرونده پادمانی به چه علت تا این میزان برای تهران از اهمیت برخوردار است، گفت: مسائل پادمانی از این جهت برای ایران مهم است که بدون بسته شدن پرونده آن، این مساله می‌تواند به عنوان اهرم فشار علیه ایران به کار گرفته شود.این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برخی تحلیلگران از احتمال بالای عدم دستیابی به توافق تا پس از انتخابات کنگره سخن می‌گویند چه از جهت تمرکز دولت ایالات متحده به انتخابات و چه آنکه موضوع فرارسیدن زمستان در اروپا تا حدی از توافق فاصله گرفته است، تحلیل شما از این احتمال چیست، گفت: به نظر من مساله انتخابات کنگره نوعی بهانه است چرا که پس از انتخابات نیز می‌گویند پس از انتخابات ریاست جمهوری؛ مساله اصلی روابط متشنج ایران با آمریکا و تحریکات اسرائیل است. معتقدم تحریکات اسرائیل در عدم احیای برجام مقصر اصلی وضع موجود است. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92277/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اسرائیل مقصر اصلی عدم احیای برجام

اسرائیل مقصر اصلی عدم احیای برجام

شیرین هانتر در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی وضعیت کنونی روند احیای برجام و در پاسخ به این سوال که در رفت و برگشت پاسخ‌ها به ابتکار اروپا برای احیای برجام، مقامات غربی پاسخ تهران را ناامید کننده، غیرسازنده و غیرمنطقی ارزیابی کردند و به نظر می‌رسد تأکید تهران بر بسته شدن پرونده پادمانی یکی از مجوزهایی است که غرب از آن استقبال نکرده، ارزیابی شما از فضای به وجود آمده چیست و بسته شدن پرونده پادمانی به چه علت تا این میزان برای تهران از اهمیت برخوردار است، گفت: مسائل پادمانی از این جهت برای ایران مهم است که بدون بسته شدن پرونده آن، این مساله می‌تواند به عنوان اهرم فشار علیه ایران به کار گرفته شود.این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که برخی تحلیلگران از احتمال بالای عدم دستیابی به توافق تا پس از انتخابات کنگره سخن می‌گویند چه از جهت تمرکز دولت ایالات متحده به انتخابات و چه آنکه موضوع فرارسیدن زمستان در اروپا تا حدی از توافق فاصله گرفته است، تحلیل شما از این احتمال چیست، گفت: به نظر من مساله انتخابات کنگره نوعی بهانه است چرا که پس از انتخابات نیز می‌گویند پس از انتخابات ریاست جمهوری؛ مساله اصلی روابط متشنج ایران با آمریکا و تحریکات اسرائیل است. معتقدم تحریکات اسرائیل در عدم احیای برجام مقصر اصلی وضع موجود است. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92277/

ارسال دیدگاه شما