اشتباه حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکناس

اشتباه حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکناس

روزنامه جمهوری اسلامی هشدار داد که حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکناس، دین را تقویت نمی‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکناس‌ها هشدار داد. به گزارش جمهوری اسلامی، تقابل ملیت و اسلامیت ظلم به هر دوست. این دو عنصر جدایی‌ناپذیرند. ما همان لحظه‌ای که زاده می‌شویم، هم مسلمانیم و هم ایرانی. آنان که به نام دین، بر ملیت می‌تازند و یا با پرچم ملی به دین هجوم می‌برند، در حقیقت به پای خود و حتی به مغز و قلب خویش شلیک می‌کنند. در ادامه این گزارش با اشاره به حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکانش ها آمده است: کاری چنین نابخردانه، فقط از کسانی ساخته است که از ایمان و فهم حداقلی هم محروم مانده باشند. ما در دفاع مقدس این را تجربه کرده‌ایم که تضعیف هر کدام نه‌تنها به تقویت دیگری نمی‌انجامد که آن را ضعیف‌تر هم می‌کند. جمهوری اسلامی در پایان هشدار داد: امروز هم به هشدار باید گفت، حذف نشانه‌های ملیت - چون حذف تصویر تخت جمشید از ایران چک‌های ١٠٠ هزارتومانی و... - به افزایش رویکرد به دین و مذهب نمی‌انجامد بلکه تعلق مردم به هویت و چهارچوبِ شناختی خویش را به‌شدت فرو خواهد کاست که به‌واقع بسان چهاردیواری خانه عمل می‌کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92355/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

اشتباه حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکناس

اشتباه حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکناس

روزنامه جمهوری اسلامی هشدار داد که حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکناس، دین را تقویت نمی‌کند. روزنامه جمهوری اسلامی نسبت به حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکناس‌ها هشدار داد. به گزارش جمهوری اسلامی، تقابل ملیت و اسلامیت ظلم به هر دوست. این دو عنصر جدایی‌ناپذیرند. ما همان لحظه‌ای که زاده می‌شویم، هم مسلمانیم و هم ایرانی. آنان که به نام دین، بر ملیت می‌تازند و یا با پرچم ملی به دین هجوم می‌برند، در حقیقت به پای خود و حتی به مغز و قلب خویش شلیک می‌کنند. در ادامه این گزارش با اشاره به حذف تصویر تخت جمشید از روی اسکانش ها آمده است: کاری چنین نابخردانه، فقط از کسانی ساخته است که از ایمان و فهم حداقلی هم محروم مانده باشند. ما در دفاع مقدس این را تجربه کرده‌ایم که تضعیف هر کدام نه‌تنها به تقویت دیگری نمی‌انجامد که آن را ضعیف‌تر هم می‌کند. جمهوری اسلامی در پایان هشدار داد: امروز هم به هشدار باید گفت، حذف نشانه‌های ملیت - چون حذف تصویر تخت جمشید از ایران چک‌های ١٠٠ هزارتومانی و... - به افزایش رویکرد به دین و مذهب نمی‌انجامد بلکه تعلق مردم به هویت و چهارچوبِ شناختی خویش را به‌شدت فرو خواهد کاست که به‌واقع بسان چهاردیواری خانه عمل می‌کند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92355/

ارسال دیدگاه شما