هوای اهواز و اصفهان در شرایط ناسالم

هوای اهواز و اصفهان در شرایط ناسالم

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد: روز سه‌شنبه هوای ۶ کلان‌شهر قابل‌قبول، ۱ کلان‌شهر ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱ کلان‌شهر ناسالم برای تمام گروه‌ها است.
به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط‌زیست، بر اساس گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این سازمان، هوای کلان‌شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، شیراز و اراک به ترتیب با شاخص‌های ۸۸، ۸۱، ۸۸، ۸۴، ۷۷ و ۸۴ قابل‌قبول است.
همچنین هوای کلان‌شهرهای اصفهان با شاخص ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و اهواز با شاخص ۱۵۳ در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار دارد. روز گذشته هوای کلان‌شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، کرج، مشهد، شیراز و اراک به ترتیب با شاخص‌های ۸۷، ۶۴، ۹۳، ۸۷، ۸۴، ۸۷ و ۶۹ در شرایط قابل‌قبول و هوای کلان‌شهر اهواز با شاخص ۱۳۷ ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. شاخص آلایندگی هوا تا ۵۰ سبز و پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ زرد و قابل‌قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرمز و ناسالم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بنفش و بسیار ناسالم، بیشتر از ۳۰۰ قهوه‌ای خطرناک است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92356/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هوای اهواز و اصفهان در شرایط ناسالم

هوای اهواز و اصفهان در شرایط ناسالم

مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرد: روز سه‌شنبه هوای ۶ کلان‌شهر قابل‌قبول، ۱ کلان‌شهر ناسالم برای گروه‌های حساس و ۱ کلان‌شهر ناسالم برای تمام گروه‌ها است.
به گزارش ایرنا از سازمان حفاظت محیط‌زیست، بر اساس گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این سازمان، هوای کلان‌شهرهای تهران، تبریز، کرج، مشهد، شیراز و اراک به ترتیب با شاخص‌های ۸۸، ۸۱، ۸۸، ۸۴، ۷۷ و ۸۴ قابل‌قبول است.
همچنین هوای کلان‌شهرهای اصفهان با شاخص ۱۰۹ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و اهواز با شاخص ۱۵۳ در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها قرار دارد. روز گذشته هوای کلان‌شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، کرج، مشهد، شیراز و اراک به ترتیب با شاخص‌های ۸۷، ۶۴، ۹۳، ۸۷، ۸۴، ۸۷ و ۶۹ در شرایط قابل‌قبول و هوای کلان‌شهر اهواز با شاخص ۱۳۷ ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. شاخص آلایندگی هوا تا ۵۰ سبز و پاک، بین ۵۱ تا ۱۰۰ زرد و قابل‌قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرمز و ناسالم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بنفش و بسیار ناسالم، بیشتر از ۳۰۰ قهوه‌ای خطرناک است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92356/

ارسال دیدگاه شما