پیام وزیر فرهنگ به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی

پیام وزیر فرهنگ به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آیین بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی منتشر شد. در بخشی از این پیام آمده است: زبان فارسی عامل مهم وحدت ملی ایرانیان و میراث مشترک همه فارسی‌زبانان است و تاریخ این کهن‌دیار از پندها، آموزه‌ها و لطایفی نهفته در نهاد این زبان فاخر سرشار گشته که در سالیان متمادی کام دوستداران فرهنگ و حکمت را شیرین و دل‌نشین ساخته است. هویت فردی و اجتماعی هر یک از ما در گرو زبان فارسی است که همچون منشوری اساس فرهنگی تمامی ایرانیان را شکل می‌دهد. در این میان نام ایران پیوسته با شعر، ادب و فرهنگ همراه و همزاد بوده و مردم این مرزوبوم در طول تاریخ و ادوار دیرین و کهن،‌ همواره با نظم و نثر پیوند داشته‌اند و مرد و زن، کوچک و بزرگ،‌ برنا و پیر و عالم و عامی، جان‌ودل خود را صفا و جلا می‌بخشیده‌اند و شعر درواقع در متن زندگی مردم ساری و جاری بوده است. شاعر برجسته معاصر، استاد سیدمحمدحسین بهجت‌تبریزی معروف به شهریار، در گستره تاریخ ادبیات ایران جایگاه ممتازی دارد. آنچه شهریاری بلامنازع و صفت بی‌همتای او را بر اریکه‌ی شعر معاصر مسلم می‌کند و راز بزرگ شهرت و محبوبیتش، شاهکارهای ادبی او و تسلط و تبحرش بر هر دو زبان فارسی و آذری است. اینک بر ماست تا با همتی بلند، ستارگان درخشان آسمان شعر و ادب این سرزمین عظیم را بیش‌ازپیش پاس بداریم و عقد ثریا را بر نظم شاعرانی چون شهریار شیرین‌سخن که غزل گفته و دُر سفته‌اند بیافشانیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92368/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پیام وزیر فرهنگ به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی

پیام وزیر فرهنگ به مناسبت روز ملی شعر و ادب فارسی

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به آیین بزرگداشت روز ملی شعر و ادب فارسی منتشر شد. در بخشی از این پیام آمده است: زبان فارسی عامل مهم وحدت ملی ایرانیان و میراث مشترک همه فارسی‌زبانان است و تاریخ این کهن‌دیار از پندها، آموزه‌ها و لطایفی نهفته در نهاد این زبان فاخر سرشار گشته که در سالیان متمادی کام دوستداران فرهنگ و حکمت را شیرین و دل‌نشین ساخته است. هویت فردی و اجتماعی هر یک از ما در گرو زبان فارسی است که همچون منشوری اساس فرهنگی تمامی ایرانیان را شکل می‌دهد. در این میان نام ایران پیوسته با شعر، ادب و فرهنگ همراه و همزاد بوده و مردم این مرزوبوم در طول تاریخ و ادوار دیرین و کهن،‌ همواره با نظم و نثر پیوند داشته‌اند و مرد و زن، کوچک و بزرگ،‌ برنا و پیر و عالم و عامی، جان‌ودل خود را صفا و جلا می‌بخشیده‌اند و شعر درواقع در متن زندگی مردم ساری و جاری بوده است. شاعر برجسته معاصر، استاد سیدمحمدحسین بهجت‌تبریزی معروف به شهریار، در گستره تاریخ ادبیات ایران جایگاه ممتازی دارد. آنچه شهریاری بلامنازع و صفت بی‌همتای او را بر اریکه‌ی شعر معاصر مسلم می‌کند و راز بزرگ شهرت و محبوبیتش، شاهکارهای ادبی او و تسلط و تبحرش بر هر دو زبان فارسی و آذری است. اینک بر ماست تا با همتی بلند، ستارگان درخشان آسمان شعر و ادب این سرزمین عظیم را بیش‌ازپیش پاس بداریم و عقد ثریا را بر نظم شاعرانی چون شهریار شیرین‌سخن که غزل گفته و دُر سفته‌اند بیافشانیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92368/

ارسال دیدگاه شما