افزایش قیمت دلار و سکه

افزایش قیمت دلار و سکه

روز گذشته قیمت دلار و سکه بالا رفت. آفتاب نیوز: قیمت دلار در بازار آزاد، دیروز به سی‌ویک هزار و شش‌صد و چهل تومان رسید که نسبت به‌روز قبل، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است. دلار در بازار متشکل دیروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از بیست‌وهشت هزار و شش‌صد و پنجاه تومان به بیست‌وهشت هزار و شش‌صد و هشتاد تومان رسید. همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت به‌روز قبل، بیست‌وهشت هزار و هشت‌صد و سی‌وسه تومان معامله شد. درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۲ درصدی نسبت به‌روز قبل، هشت هزار و هفت‌صد و پنجاه تومان معامله شد. همچنین دینار عراق بدون تغییر نسبت به‌روز قبل، ۲۱ (بیست‌ویک) تومان معامله شد. هر اونس طلا، دیروز به یک هزار و شش‌صد و هفتادوپنج دلار رسید که نسبت به‌روز قبل، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است. قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار دیروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از یک‌میلیون و سیصد و نه هزار تومان به یک‌میلیون و سیصد و هفت هزار و دویست تومان رسید. همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۹ درصدی نسبت به‌روز قبل، پنج میلیون و شش‌صد و پنجاه‌ونه هزار تومان معامله شد. قیمت سکه امامی به چهارده میلیون و سیصد و پنجاه‌وچهار هزار تومان رسید که نسبت به‌روز قبل، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است. نیم‌سکه، دیروز به هشت میلیون تومان رسید که نسبت به‌روز قبل، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است. همچنین ربع‌سکه با کاهش ۱ درصدی نسبت به‌روز قبل،پنج میلیون تومان معامله شد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92373/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

افزایش قیمت دلار و سکه

افزایش قیمت دلار و سکه

روز گذشته قیمت دلار و سکه بالا رفت. آفتاب نیوز: قیمت دلار در بازار آزاد، دیروز به سی‌ویک هزار و شش‌صد و چهل تومان رسید که نسبت به‌روز قبل، افزایش ۰.۴۴ درصدی داشته است. دلار در بازار متشکل دیروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از بیست‌وهشت هزار و شش‌صد و پنجاه تومان به بیست‌وهشت هزار و شش‌صد و هشتاد تومان رسید. همچنین یورو در صرافی ملی با کاهش ۰.۰۳ درصدی نسبت به‌روز قبل، بیست‌وهشت هزار و هشت‌صد و سی‌وسه تومان معامله شد. درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۲۲ درصدی نسبت به‌روز قبل، هشت هزار و هفت‌صد و پنجاه تومان معامله شد. همچنین دینار عراق بدون تغییر نسبت به‌روز قبل، ۲۱ (بیست‌ویک) تومان معامله شد. هر اونس طلا، دیروز به یک هزار و شش‌صد و هفتادوپنج دلار رسید که نسبت به‌روز قبل، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است. قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار دیروز با کاهش ۰.۱۴ درصدی، از یک‌میلیون و سیصد و نه هزار تومان به یک‌میلیون و سیصد و هفت هزار و دویست تومان رسید. همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با کاهش ۰.۱۹ درصدی نسبت به‌روز قبل، پنج میلیون و شش‌صد و پنجاه‌ونه هزار تومان معامله شد. قیمت سکه امامی به چهارده میلیون و سیصد و پنجاه‌وچهار هزار تومان رسید که نسبت به‌روز قبل، افزایش ۰.۴۹ درصدی داشته است. نیم‌سکه، دیروز به هشت میلیون تومان رسید که نسبت به‌روز قبل، کاهش ۰.۶۲ درصدی داشته است. همچنین ربع‌سکه با کاهش ۱ درصدی نسبت به‌روز قبل،پنج میلیون تومان معامله شد.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92373/

ارسال دیدگاه شما