انتقاد رئیس صندوق توسعه ملی از عملکرد دولت‌ها

صندوق توسعه ملی، قربانی شده

صندوق توسعه ملی، قربانی شده

اشاره: «حساب ذخیره ارزی» در دولت اصلاحات ایجاد شد تا سرریز درآمدهای نفتی به آن واریز شود. در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد نام حساب ذخیره ارزی به «صندوق توسعه ملی» تغییر پیدا کرد. از دولت‌های احمدی‌نژاد تا دولت‌های روحانی، دولت‌ها هر زمان کسری بودجه می‌آوردند از این صندوق برداشت می‌کردند. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی صریح و بی‌پرده از آنچه بر سر این صندوق آمده سخن گفته و با انتقاداتی نتیجه‌گیری کرده که صندوق توسعه ملی در کویت موفق عمل کرده اما در ایران شکست‌خورده است. در این ارتباط غضنفری گفت: صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها قربانی شده است. جزییات بیشتر را در ادامه به نقل از ایلنا می‌خوانید.

دلایل شکست صندوق ذخیره ارزی
مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در سی و هشتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: ایران صندوق ذخیره ارزی را در دهه 70 پیش از کویت راه‌اندازی کرد اما این پروژه در ایران منتج به شکست شد این در حالی است که صندوق ارزی در کویت به کار خود ادامه می‌دهد. وی با اشاره به دلایل شکست صندوق ذخیره ارزی در کشور، گفت: اشکالات کنشی و منشی در گروه حکمرانان شکل‌گرفته بود به این معنا که حکمرانان بر این باورند که منابع این صندوق بالاست و مانند اقیانوس پایانی ندارد.

حمایت از تولیدات زودبازده
رئیس صندوق توسعه ملی بابیان اینکه نمی‌توان از هر تولیدی حمایت کرد، افزود: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوان به هر قیمتی از تولید حمایت کنیم و باید حمایت از تولیدات زودبازده را در دستور کار قرار بدهیم. وی بابیان اینکه صندوق توسعه ملی قربانی فریب شده است، افزود: این تفکر برای برخی افراد ایجادشده است که پول دولت اموال دیگران است و می‌توان پس نداد. یکی از عوامل کوچک شدن صندوق این است که ما ارزی به برخی متقاضیان وام دادیم اما ریالی پس گرفتیم این در حالی است که اساساً کار ویژه صندوق اعطای وام نیست چراکه ما مانند بانک مرکزی یا هر بانک دیگری نیستم. وی با ارائه تعریف از کارکرد صندوق توسعه ملی، اذعان کرد: صندوق توسعه ملی یک نهاد مقتدر ملی در کنار بخش خصوصی است که می‌تواند خارج از کشور هم به فعالیت خود ادامه بدهد.
او تأکید کرد: این نگرش در بخشی از افراد شکل‌گرفته است که صندوق یک بانک بزرگ است که می‌تواند در بزنگاه‌های حساس ازآنجا وام گرفت ازاین‌رو حتی برای احداث مترو از ما تقاضای وام می‌کنند این در حالی است که اساساً این مسائل جزو وظایف ما نیست. غضنفری صندوق توسعه ملی را به هلدینگ تشبیه کرد و افزود: باید منابع این صندوق افزایش پیدا کند و اتاق نیز باید خط خود را مشخص کند که آیا می‌خواهد در خط فعلی صندوق حرکت کند یا به همان روال سابق ادامه دهد.

پول حاصل از فروش نفت سرمایه ماست نه ثروت ما
رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به لزوم آوردن همه درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی، گفت: پول حاصل از فروش نفت سرمایه ما تلقی می‌شود نه ثروت ما، این در حالی است که سرمایه خود را سالیانه مصرف می‌کنیم و در پایان هر سال میزان پول ذخیره‌شده در صندوق صفر می‌شود. تحقق این مهم با همراهی بخش خصوصی میسر می‌شود. به گفته وی نباید به بهانه مردم‌داری کاری کنیم که صندوق بنگاه‌داری کند یا وام بدهد.

نمونه‌های موفق صندوق توسعه ملی
رئیس صندوق توسعه ملی بابیان اینکه نمونه‌های موفق صندوق توسعه ملی در کشورهای آمریکا، سنگاپور، امارات و نروژ وجود دارد، تصریح کرد: صندوق اتاق تسویه حساب‌های برخی افراد با دولت نیست به این معنا که برخی از صندوق وام گرفته‌اند اما ازآنجایی‌که وزارت صمت اجازه صادرات به آنها نمی‌دهد وام خود را تسویه نمی‌کند اما صندوق محلی برای سرریز شدن سیاست‌های نادرست دولت نیست. وام گرفته‌اید باید آن را پس بدهند و راضی نمی‌شویم که ارزش پول را کم کنیم وام داده‌شده را با ارز 4200 تومانی پس بگیریم.

انحراف مالی
وی بابیان اینکه پس گرفتن وام باهدف توسعه اقتصادی انجام می‌شود، گفت: ما می‌خواهیم پول را پس بگیریم و به شخص دیگری بدهیم چرا این‌گونه مسیر توسعه را هموار می‌کنیم در غیر این صورت به انحطاط و انحراف مالی دچار می‌شویم. وی در پایان گفت: سرمایه‌گذاری در تولیدات زودبازده اولویت است تولیدی که هزینه‌ها را برنگرداند تولید نیست

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92375/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتقاد رئیس صندوق توسعه ملی از عملکرد دولت‌ها

صندوق توسعه ملی، قربانی شده

صندوق توسعه ملی، قربانی شده

اشاره: «حساب ذخیره ارزی» در دولت اصلاحات ایجاد شد تا سرریز درآمدهای نفتی به آن واریز شود. در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد نام حساب ذخیره ارزی به «صندوق توسعه ملی» تغییر پیدا کرد. از دولت‌های احمدی‌نژاد تا دولت‌های روحانی، دولت‌ها هر زمان کسری بودجه می‌آوردند از این صندوق برداشت می‌کردند. مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی صریح و بی‌پرده از آنچه بر سر این صندوق آمده سخن گفته و با انتقاداتی نتیجه‌گیری کرده که صندوق توسعه ملی در کویت موفق عمل کرده اما در ایران شکست‌خورده است. در این ارتباط غضنفری گفت: صندوق توسعه ملی توسط دولت‌ها قربانی شده است. جزییات بیشتر را در ادامه به نقل از ایلنا می‌خوانید.

دلایل شکست صندوق ذخیره ارزی
مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در سی و هشتمین جلسه هیئت نمایندگان اتاق تهران، گفت: ایران صندوق ذخیره ارزی را در دهه 70 پیش از کویت راه‌اندازی کرد اما این پروژه در ایران منتج به شکست شد این در حالی است که صندوق ارزی در کویت به کار خود ادامه می‌دهد. وی با اشاره به دلایل شکست صندوق ذخیره ارزی در کشور، گفت: اشکالات کنشی و منشی در گروه حکمرانان شکل‌گرفته بود به این معنا که حکمرانان بر این باورند که منابع این صندوق بالاست و مانند اقیانوس پایانی ندارد.

حمایت از تولیدات زودبازده
رئیس صندوق توسعه ملی بابیان اینکه نمی‌توان از هر تولیدی حمایت کرد، افزود: شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای نیست که بتوان به هر قیمتی از تولید حمایت کنیم و باید حمایت از تولیدات زودبازده را در دستور کار قرار بدهیم. وی بابیان اینکه صندوق توسعه ملی قربانی فریب شده است، افزود: این تفکر برای برخی افراد ایجادشده است که پول دولت اموال دیگران است و می‌توان پس نداد. یکی از عوامل کوچک شدن صندوق این است که ما ارزی به برخی متقاضیان وام دادیم اما ریالی پس گرفتیم این در حالی است که اساساً کار ویژه صندوق اعطای وام نیست چراکه ما مانند بانک مرکزی یا هر بانک دیگری نیستم. وی با ارائه تعریف از کارکرد صندوق توسعه ملی، اذعان کرد: صندوق توسعه ملی یک نهاد مقتدر ملی در کنار بخش خصوصی است که می‌تواند خارج از کشور هم به فعالیت خود ادامه بدهد.
او تأکید کرد: این نگرش در بخشی از افراد شکل‌گرفته است که صندوق یک بانک بزرگ است که می‌تواند در بزنگاه‌های حساس ازآنجا وام گرفت ازاین‌رو حتی برای احداث مترو از ما تقاضای وام می‌کنند این در حالی است که اساساً این مسائل جزو وظایف ما نیست. غضنفری صندوق توسعه ملی را به هلدینگ تشبیه کرد و افزود: باید منابع این صندوق افزایش پیدا کند و اتاق نیز باید خط خود را مشخص کند که آیا می‌خواهد در خط فعلی صندوق حرکت کند یا به همان روال سابق ادامه دهد.

پول حاصل از فروش نفت سرمایه ماست نه ثروت ما
رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به لزوم آوردن همه درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی، گفت: پول حاصل از فروش نفت سرمایه ما تلقی می‌شود نه ثروت ما، این در حالی است که سرمایه خود را سالیانه مصرف می‌کنیم و در پایان هر سال میزان پول ذخیره‌شده در صندوق صفر می‌شود. تحقق این مهم با همراهی بخش خصوصی میسر می‌شود. به گفته وی نباید به بهانه مردم‌داری کاری کنیم که صندوق بنگاه‌داری کند یا وام بدهد.

نمونه‌های موفق صندوق توسعه ملی
رئیس صندوق توسعه ملی بابیان اینکه نمونه‌های موفق صندوق توسعه ملی در کشورهای آمریکا، سنگاپور، امارات و نروژ وجود دارد، تصریح کرد: صندوق اتاق تسویه حساب‌های برخی افراد با دولت نیست به این معنا که برخی از صندوق وام گرفته‌اند اما ازآنجایی‌که وزارت صمت اجازه صادرات به آنها نمی‌دهد وام خود را تسویه نمی‌کند اما صندوق محلی برای سرریز شدن سیاست‌های نادرست دولت نیست. وام گرفته‌اید باید آن را پس بدهند و راضی نمی‌شویم که ارزش پول را کم کنیم وام داده‌شده را با ارز 4200 تومانی پس بگیریم.

انحراف مالی
وی بابیان اینکه پس گرفتن وام باهدف توسعه اقتصادی انجام می‌شود، گفت: ما می‌خواهیم پول را پس بگیریم و به شخص دیگری بدهیم چرا این‌گونه مسیر توسعه را هموار می‌کنیم در غیر این صورت به انحطاط و انحراف مالی دچار می‌شویم. وی در پایان گفت: سرمایه‌گذاری در تولیدات زودبازده اولویت است تولیدی که هزینه‌ها را برنگرداند تولید نیست

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92375/

ارسال دیدگاه شما