روایت یک اقتصاددان از حذف واژه «توسعه» از عنوان سیاست‌های کلی برنامه هفتم

با شیوه‌های سنتی نمی‌توان به رشد و توسعه رسید

با شیوه‌های سنتی نمی‌توان به رشد و توسعه رسید

توسعه علم روز دنیا است
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل حذف واژه «توسعه» از عنوان سیاست‌های کلی برنامه هفتم اظهار داشت: واژه توسعه در حالی از برنامه هفتم حذف‌شده که ایران به توسعه و برنامه توسعه نیاز دارد و کسانی که پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تهیه کردند یک طرز تفکری دارند که توسعه را یک مفهوم غربی می‌دانند، درحالی‌که توسعه یک علم است و امروز در دانشگاه‌های اول دنیا گرایش اقتصاد توسعه یکی از مهم‌ترین گرایش‌های علم اقتصاد محسوب می‌شود.

تفاوت توسعه با پیشرفت
وی ادامه داد: امروز اقتصاد کلان کشورهای درحال‌توسعه اقتصاد توسعه است و اگر برنامه‌ای معطوف به برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباشد، این برنامه نمی‌تواند راهگشا باشد. حال اینکه متأسفانه عده‌ای به دلیل ناآگاهی از علم و از تحولات اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، بجای واژه توسعه از واژه پیشرفت استفاده کردند. این در حالی است که پیشرفت ترجمه لغت progress است و توسعه ترجمه لغت Development است و این دو کلمه در مفهوم متفاوت از هم هستند.

ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه علمی
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه به‌طور قطع این طرز تفکری که توسعه را یک مفهوم غربی می‌داند و می‌خواهد آن را از ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی حذف کند، نمی‌تواند در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، گفت: باید بدانیم برنامه‌ریزی در ایران اگر توسعه‌ای نباشد و عزم ملی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود نداشته، محکوم به شکست خواهد بود.

توسعه پایدار و متوازن
پازوکی افزود: برنامه‌ریزی باید توسعه‌ای باشد و امروز یکی از مهم‌ترین موضوع اقتصادی توسعه پایدار و توسعه متوازن است. توسعه پایدار است که می‌تواند که درعین‌حال با رسیدن به توازن منطقه‌ای، محیط‌زیست را حفظ کند و اساساً توسعه یک مقوله چندوجهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به همین دلیل است که برای تعریف توسعه باید دید کشورهای که توسعه‌یافته چه ویژگی‌هایی دارند که سایر کشورها فاقد این ویژگی‌ها هستند.
اداره جهان با اندیشه مدرن 
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه توسعه فرآیندی است که در طی آن، مبنای علمی و فنی تولید از سنتی به مدرن متحول می‌شود و در این شرایط است که آن جامعه به سمت تحول رهنمون خواهد شد، ادامه داد: با تفکر سنتی نمی‌توان جهان توسعه‌یافته را اداره کرد و به عبارت دیگر جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کند و نه ابزارهای مدرن. اقتصاد توسعه‌یافته این را تأیید می‌کند که با یک مدیریت سنتی نمی‌توان یک جامعه صنعتی را اداره کرد و در این فضا به‌طور قطع دچار پارادوکس خواهیم شد. وی گفت: توسعه باید در عمل باشد و نه در شعار و حرف. مردم باید توسعه متوازن، توسعه منطقه‌ای و عزم ملی برای تحقق برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را احساس کنند و در توسعه مشارکت هستند و اساساً برنامه توسعه به مردم ختم می‌شود.

ضرورت اصلاح ساختارها 
این کارشناس اقتصادی افزود: با دیدگاه سنتی نه‌تنها به توسعه دست پیدا نمی‌کنیم بلکه نسبت به کشورهای همسایه عقب‌گرد خواهیم داشت کما اینکه این اتفاق هم افتاده و درحالی‌که طبق سند چشم‌انداز باید حرف اول در منطقه آسیای جنوبی غربی را می‌زدیم اما نه‌تنها به این جایگاه نرسیدیم بلکه فاصله ایران از کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس و همسایه‌های شمالی به مراتب بیشتر شده و در این شرایط ایران نیاز به تحول سیستماتیک دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92376/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

روایت یک اقتصاددان از حذف واژه «توسعه» از عنوان سیاست‌های کلی برنامه هفتم

با شیوه‌های سنتی نمی‌توان به رشد و توسعه رسید

با شیوه‌های سنتی نمی‌توان به رشد و توسعه رسید

توسعه علم روز دنیا است
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا درباره دلایل حذف واژه «توسعه» از عنوان سیاست‌های کلی برنامه هفتم اظهار داشت: واژه توسعه در حالی از برنامه هفتم حذف‌شده که ایران به توسعه و برنامه توسعه نیاز دارد و کسانی که پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تهیه کردند یک طرز تفکری دارند که توسعه را یک مفهوم غربی می‌دانند، درحالی‌که توسعه یک علم است و امروز در دانشگاه‌های اول دنیا گرایش اقتصاد توسعه یکی از مهم‌ترین گرایش‌های علم اقتصاد محسوب می‌شود.

تفاوت توسعه با پیشرفت
وی ادامه داد: امروز اقتصاد کلان کشورهای درحال‌توسعه اقتصاد توسعه است و اگر برنامه‌ای معطوف به برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نباشد، این برنامه نمی‌تواند راهگشا باشد. حال اینکه متأسفانه عده‌ای به دلیل ناآگاهی از علم و از تحولات اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، بجای واژه توسعه از واژه پیشرفت استفاده کردند. این در حالی است که پیشرفت ترجمه لغت progress است و توسعه ترجمه لغت Development است و این دو کلمه در مفهوم متفاوت از هم هستند.

ضرورت برنامه‌ریزی برای توسعه علمی
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه به‌طور قطع این طرز تفکری که توسعه را یک مفهوم غربی می‌داند و می‌خواهد آن را از ادبیات برنامه‌ریزی اقتصادی حذف کند، نمی‌تواند در جهان حرفی برای گفتن داشته باشد، گفت: باید بدانیم برنامه‌ریزی در ایران اگر توسعه‌ای نباشد و عزم ملی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی وجود نداشته، محکوم به شکست خواهد بود.

توسعه پایدار و متوازن
پازوکی افزود: برنامه‌ریزی باید توسعه‌ای باشد و امروز یکی از مهم‌ترین موضوع اقتصادی توسعه پایدار و توسعه متوازن است. توسعه پایدار است که می‌تواند که درعین‌حال با رسیدن به توازن منطقه‌ای، محیط‌زیست را حفظ کند و اساساً توسعه یک مقوله چندوجهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. به همین دلیل است که برای تعریف توسعه باید دید کشورهای که توسعه‌یافته چه ویژگی‌هایی دارند که سایر کشورها فاقد این ویژگی‌ها هستند.
اداره جهان با اندیشه مدرن 
این کارشناس اقتصادی بابیان اینکه توسعه فرآیندی است که در طی آن، مبنای علمی و فنی تولید از سنتی به مدرن متحول می‌شود و در این شرایط است که آن جامعه به سمت تحول رهنمون خواهد شد، ادامه داد: با تفکر سنتی نمی‌توان جهان توسعه‌یافته را اداره کرد و به عبارت دیگر جهان مدرن را اندیشه‌های مدرن اداره می‌کند و نه ابزارهای مدرن. اقتصاد توسعه‌یافته این را تأیید می‌کند که با یک مدیریت سنتی نمی‌توان یک جامعه صنعتی را اداره کرد و در این فضا به‌طور قطع دچار پارادوکس خواهیم شد. وی گفت: توسعه باید در عمل باشد و نه در شعار و حرف. مردم باید توسعه متوازن، توسعه منطقه‌ای و عزم ملی برای تحقق برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای را احساس کنند و در توسعه مشارکت هستند و اساساً برنامه توسعه به مردم ختم می‌شود.

ضرورت اصلاح ساختارها 
این کارشناس اقتصادی افزود: با دیدگاه سنتی نه‌تنها به توسعه دست پیدا نمی‌کنیم بلکه نسبت به کشورهای همسایه عقب‌گرد خواهیم داشت کما اینکه این اتفاق هم افتاده و درحالی‌که طبق سند چشم‌انداز باید حرف اول در منطقه آسیای جنوبی غربی را می‌زدیم اما نه‌تنها به این جایگاه نرسیدیم بلکه فاصله ایران از کشورهای حاشیه جنوب خلیج‌فارس و همسایه‌های شمالی به مراتب بیشتر شده و در این شرایط ایران نیاز به تحول سیستماتیک دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92376/

ارسال دیدگاه شما