تعطیلی مراكز آموزشی شهر مشهد به مدت يك هفته در ابتداى مهرماه زیبنده نیست

تعطیلی مراكز آموزشی شهر مشهد به مدت يك هفته در ابتداى مهرماه زیبنده نیست

 

علی ظفرزاده

نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی

 

 

باورپذير نيست كه خراسان با داشتن امام دانش و دانايي و هشتمين اختر علم، خرد، معرفت و عرفان و خراسان که خاستگاه ابوالقاسم فردوسى پاسدار زبان فارسی، تاريخ باستان، حماسه، مروت، مردانگى و خراسانی که عطار، خيام، شفيعى كدكنى، محمدرضا شجريان و نام‌آوران علم و ادب و پهلوانی را به ایران هدیه داده است، همان سرزمین طوس خاستگاه و پروش دهنده دانشمندان، دانشوران، سیاستمداران و پاسداران دين، مذهب، کشور و علم برخى متوليانش، بی‌توجه و بی‌خبر از تاريخ و تمدن خراسان فرهنگى باشند كه يك هفته مدارس و مراکز علم و دانش را آن‌هم در آغاز سال تحصیلی تعطيل كنند. البته در آن‌سوی مرز حکومت طالبان جاهل، ناآگاه و متحجر مدارس دخترانه را تعطيل کرده است. آنها باعث و عامل مشکلات امروز و فردای كشور افغانستان بوده و هستند.

 سال‌های متمادی شهر مشهد زائر و گردشگر داشته و دارد، اما یک روز هم مدارس این شهر تعطيل نشده‌اند! اکنون چه اتفاق جديدى افتاده که قرار است یک هفته مدارس شهر به دلیل زائران تعطیل شود؟

مگر فرماندار مشهد خودمختار است يا خراسان قانون جداگانه‌ای از کل کشور دارد؟ مسئولان با استناد به كدام قانون به خود اجازه می‌دهند، چندین ساعت كلاس درس مدارس را تعطيل كنند؟ هزاران دانش‌آموز با شوق‌ و ذوق آماده می‌شوند كه اول مهر به مدرسه بروند، چرا با تصميم نادرست برخی دانش آموزان در مشهد را افسرده و دلسرد می‌کنید؟ آن‌هم پس از دو سال تعطيلى مدارس به دلیل كرونا. جای تعجب دارد! اول مهر حكم عيد نوروز براى سال اولی‌ها و دانش آموزان را دارد، تعطيلى غیرعقلانی و ناموجه کلاس‌های درس علاوه بر آنکه لطمه به آموزش می‌زند به لحاظ روحى و روانى نيز نادرست است. برای دانش آموزان مشهدی مسئله‌ساز و سؤال‌برانگیز است که چرا همه دانش آموزان با شروع مهرماه به مدرسه رفتند ولی آنها باید به خاطر زائر در خانه بمانند؟ مگر مدرسه جای زائران است یا معلمان و دانش آموزان؟ آنها ناخودآگاه از زائر خاطره ناخوش در ضميرشان حك می‌شود و شور و شوق تحصيل در وجودشان کاهش می‌یابد.

پرسش این است که آیا امكان جبران عقب‌ماندگی تحصيلى این‌ یک هفته برای دانش آموزان مشهدی با توجه به عقب افتادگی تحصیلی به دلیل دو سال آموزش غیرحضوری وجود دارد یا خیر؟

شهرى مثل مشهد كه به تعبير امام پايتخت فرهنگى ايران است باید متوليان درخور، بافرهنگ، فاضل، دانشمند و دانش‌پژوه داشته باشد تا تصمیمات سنجیده بگیرند.

شهرى كه داراى دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی است و ده‌ها دانشكده و مراکز علمی و فرهنگی و حوزه‌های علميه دارد، متوليانش به جاى اينكه با بهانه‌ های نادرست مراكز آموزشی و تربيتى را تعطيل کنند بايد از هر فرصتى براى گشايش مراكز آموزشی، علمی و پژوهشی بكوشند و خود اهل دانش و مروج فرهنگ و اصالت علمی، مذهبی و ملی خراسان باشند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92386/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تعطیلی مراكز آموزشی شهر مشهد به مدت يك هفته در ابتداى مهرماه زیبنده نیست

تعطیلی مراكز آموزشی شهر مشهد به مدت يك هفته در ابتداى مهرماه زیبنده نیست

 

علی ظفرزاده

نماینده پیشین مشهد در مجلس شورای اسلامی

 

 

باورپذير نيست كه خراسان با داشتن امام دانش و دانايي و هشتمين اختر علم، خرد، معرفت و عرفان و خراسان که خاستگاه ابوالقاسم فردوسى پاسدار زبان فارسی، تاريخ باستان، حماسه، مروت، مردانگى و خراسانی که عطار، خيام، شفيعى كدكنى، محمدرضا شجريان و نام‌آوران علم و ادب و پهلوانی را به ایران هدیه داده است، همان سرزمین طوس خاستگاه و پروش دهنده دانشمندان، دانشوران، سیاستمداران و پاسداران دين، مذهب، کشور و علم برخى متوليانش، بی‌توجه و بی‌خبر از تاريخ و تمدن خراسان فرهنگى باشند كه يك هفته مدارس و مراکز علم و دانش را آن‌هم در آغاز سال تحصیلی تعطيل كنند. البته در آن‌سوی مرز حکومت طالبان جاهل، ناآگاه و متحجر مدارس دخترانه را تعطيل کرده است. آنها باعث و عامل مشکلات امروز و فردای كشور افغانستان بوده و هستند.

 سال‌های متمادی شهر مشهد زائر و گردشگر داشته و دارد، اما یک روز هم مدارس این شهر تعطيل نشده‌اند! اکنون چه اتفاق جديدى افتاده که قرار است یک هفته مدارس شهر به دلیل زائران تعطیل شود؟

مگر فرماندار مشهد خودمختار است يا خراسان قانون جداگانه‌ای از کل کشور دارد؟ مسئولان با استناد به كدام قانون به خود اجازه می‌دهند، چندین ساعت كلاس درس مدارس را تعطيل كنند؟ هزاران دانش‌آموز با شوق‌ و ذوق آماده می‌شوند كه اول مهر به مدرسه بروند، چرا با تصميم نادرست برخی دانش آموزان در مشهد را افسرده و دلسرد می‌کنید؟ آن‌هم پس از دو سال تعطيلى مدارس به دلیل كرونا. جای تعجب دارد! اول مهر حكم عيد نوروز براى سال اولی‌ها و دانش آموزان را دارد، تعطيلى غیرعقلانی و ناموجه کلاس‌های درس علاوه بر آنکه لطمه به آموزش می‌زند به لحاظ روحى و روانى نيز نادرست است. برای دانش آموزان مشهدی مسئله‌ساز و سؤال‌برانگیز است که چرا همه دانش آموزان با شروع مهرماه به مدرسه رفتند ولی آنها باید به خاطر زائر در خانه بمانند؟ مگر مدرسه جای زائران است یا معلمان و دانش آموزان؟ آنها ناخودآگاه از زائر خاطره ناخوش در ضميرشان حك می‌شود و شور و شوق تحصيل در وجودشان کاهش می‌یابد.

پرسش این است که آیا امكان جبران عقب‌ماندگی تحصيلى این‌ یک هفته برای دانش آموزان مشهدی با توجه به عقب افتادگی تحصیلی به دلیل دو سال آموزش غیرحضوری وجود دارد یا خیر؟

شهرى مثل مشهد كه به تعبير امام پايتخت فرهنگى ايران است باید متوليان درخور، بافرهنگ، فاضل، دانشمند و دانش‌پژوه داشته باشد تا تصمیمات سنجیده بگیرند.

شهرى كه داراى دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی است و ده‌ها دانشكده و مراکز علمی و فرهنگی و حوزه‌های علميه دارد، متوليانش به جاى اينكه با بهانه‌ های نادرست مراكز آموزشی و تربيتى را تعطيل کنند بايد از هر فرصتى براى گشايش مراكز آموزشی، علمی و پژوهشی بكوشند و خود اهل دانش و مروج فرهنگ و اصالت علمی، مذهبی و ملی خراسان باشند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/92386/

ارسال دیدگاه شما