افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قطعی شد

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قطعی شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه دستورالعمل اجرایی قانون‌ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد.
به گزارش خبر آنلاین، به منظور حفظ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب ۰۸‌/۰۸‌/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی برافزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) علاوه بر افزایش‌های موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷‌/۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵‌/۲‌/۱۴۰۱ هیئت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن، برای اجرا از تاریخ ۰۱‌/۰۷‌/۱۴۰۱ به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
۱- ۳۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.
۲- معادل ریالی امتیاز مذکور دربند (۱) به میزان ده میلیون و پنجاه‌ونه هزار (۱۰،۰۵۹،۰۰۰) ریال در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳‌/۰۶‌/۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.
۳- افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ برای همه کارکنان دارای قراردادهای مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی، تابع ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲‌/۱۲‌/۱۴۰۰ شورای عالی کار، با رعایت موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۸۳‌/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۸‌/۰۳‌/۱۴۰۱ هیئت‌وزیران (موضوع اصلاح تبصره (۲) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷‌/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵‌/۰۲‌/۱۴۰۱ هیئت‌وزیران) است.
۴- در احکام کارگزینی اعضای هیئت‌علمی و قضات، مبلغ ده میلیون و بیست‌وهشت هزار و سیصد و چهل (۱۰،۰۲۸،۳۴۰) ریال با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.
۵- «فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» برای اعضای هیئت‌علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد، اعمال می‌شود.
۶- ۳۶۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان شاغل در نیروهای مسلح، به میزان دوازده میلیون و هفتاد هزار و هشت‌صد (۱۲،۰۷۰،۸۰۰) ریال، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

در اجرای این افزایش‌ها رعایت موارد زیر لازم است:
الف) مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و …، محاسبه نمی‌شود.
ب) فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد برای اعضای هیئت‌علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول کسور بازنشستگی نیست.
ج) تمامی افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر نمی‌شوند.
مثال‌- برای کارمندانی که در سال جاری پس از اعمال افزایش‌های موضوع این قانون، مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها کمتر از مبلغ پنجاه‌وشش میلیون (۵۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال بوده و تفاوت تطبیق جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دریافت می‌دارند، به قرار جدول شماره (۱) عمل می‌شود. (در این مثال مقادیر فرضی و برای مرد متأهل دارای یک فرزند در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته‌شده است.)

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94109/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قطعی شد

افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان قطعی شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه دستورالعمل اجرایی قانون‌ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را ابلاغ کرد.
به گزارش خبر آنلاین، به منظور حفظ هماهنگی و ایجاد وحدت رویه در نحوه اجرای «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری» مصوب ۰۸‌/۰۸‌/۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی، دستورالعمل اجرایی این قانون مبنی برافزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) علاوه بر افزایش‌های موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷‌/۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵‌/۲‌/۱۴۰۱ هیئت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن، برای اجرا از تاریخ ۰۱‌/۰۷‌/۱۴۰۱ به شرح زیر ابلاغ می‌شود:
۱- ۳۰۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان شاغل در شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.
۲- معادل ریالی امتیاز مذکور دربند (۱) به میزان ده میلیون و پنجاه‌ونه هزار (۱۰،۰۵۹،۰۰۰) ریال در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳‌/۰۶‌/۱۳۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.
۳- افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ برای همه کارکنان دارای قراردادهای مشمول قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی، تابع ضوابط مقرر در بخشنامه شماره ۲۶۵۳۴۴ مورخ ۲۲‌/۱۲‌/۱۴۰۰ شورای عالی کار، با رعایت موارد مندرج در تصویب‌نامه شماره ۴۲۲۸۳‌/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۸‌/۰۳‌/۱۴۰۱ هیئت‌وزیران (موضوع اصلاح تبصره (۲) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۲۱۴۸۷‌/ت۵۹۸۲۶هـ مورخ ۱۵‌/۰۲‌/۱۴۰۱ هیئت‌وزیران) است.
۴- در احکام کارگزینی اعضای هیئت‌علمی و قضات، مبلغ ده میلیون و بیست‌وهشت هزار و سیصد و چهل (۱۰،۰۲۸،۳۴۰) ریال با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.
۵- «فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» برای اعضای هیئت‌علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی پس از تصویب دستورالعملی که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد، اعمال می‌شود.
۶- ۳۶۰۰ امتیاز در احکام کارگزینی و قراردادهای کارکنان شاغل در نیروهای مسلح، به میزان دوازده میلیون و هفتاد هزار و هشت‌صد (۱۲،۰۷۰،۸۰۰) ریال، با عنوان «ترمیم حقوق» در یک ردیف مستقل درج می‌شود.

در اجرای این افزایش‌ها رعایت موارد زیر لازم است:
الف) مبلغ ناشی از اعمال این افزایش، مشمول کسور بازنشستگی است و در محاسبه سایر اقلام پرداختی نظیر فوق‌العاده ویژه، فوق‌العاده اضافه‌کار، پاداش پایان خدمت و …، محاسبه نمی‌شود.
ب) فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد برای اعضای هیئت‌علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول کسور بازنشستگی نیست.
ج) تمامی افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور کسر نمی‌شوند.
مثال‌- برای کارمندانی که در سال جاری پس از اعمال افزایش‌های موضوع این قانون، مجموع مبالغ مندرج در حکم کارگزینی آنها کمتر از مبلغ پنجاه‌وشش میلیون (۵۶،۰۰۰،۰۰۰) ریال بوده و تفاوت تطبیق جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ دریافت می‌دارند، به قرار جدول شماره (۱) عمل می‌شود. (در این مثال مقادیر فرضی و برای مرد متأهل دارای یک فرزند در سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته‌شده است.)

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94109/

ارسال دیدگاه شما