خبرکوتاه

خبرکوتاه

هوای دو کلان‌شهر در وضعیت ناسالم

دیروز (شنبه) هوای دو کلان‌شهر ناسالم و هوای پنج کلان‌شهر قابل‌قبول بود. بر اساس گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این سازمان، هوای کلان‌شهر اهواز با شاخص ۱۵۴ در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها و هوای کلان‌شهر کرج با شاخص ۱۲۳ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. همچنین هوای کلان‌شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و اراک به ترتیب با شاخص‌های ۱۰۰، ۶۸، ۸۴، ۸۴ و ۶۷ قابل‌قبول بود و هوای کلان‌شهر شیراز نیز با شاخص ۴۰ پاک بود.

 

رونمایی از یک خودروی بدون فرمان

شرکت «ویمو» از یک مینی‌ون خودران و تمام الکتریکی بدون فرمان، پدال و آینه رونمایی کرده که نشان‌دهنده آینده رانندگی است. به گزارش ایسنا، این وسیله نقلیه سفیدرنگ، درهای کشویی دارد که یادآور متروی شهر نیویورک هستند، اما فرمان، آینه و پدال ندارد. در عوض، درون مینی‌ون، سه صفحه نمایش لمسی وجود دارد تا مسافران بتوانند به موسیقی گوش دهند یا مقصدی را انتخاب کنند. در مینی‌ون، فضای کافی برای پنج نفر وجود دارد.

 

 

میانگین تأخیر پرواز در ایرلاین‌ها

بر اساس گزارشات رسمی شرکت فرودگاه‌ها، درحالی‌که متوسط زمان تأخیر پروازهای تأخیر دار در شهریورماه ۹۳ دقیقه بود، این رقم در مهرماه به ۸۶ رسیده که نشان از کاهش میانگین تأخیرهاست؛ باوجوداین، چهار شرکت هواپیمایی متوسط پروازهای تأخیردارشان بیشتر از ۱۰۰ دقیقه بود که در این میان بیشترین متوسط زمان تأخیر با ۱۱۸ دقیقه متعلق به ایران‌ایر بود و پس از آن، کیش‌ایر با متوسط تأخیر ۱۱۶ دقیقه، فلای‌پرشیا ۱۱۲ و پویاایر با ۱۰۶ دقیقه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

 

 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94233/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

خبرکوتاه

خبرکوتاه

هوای دو کلان‌شهر در وضعیت ناسالم

دیروز (شنبه) هوای دو کلان‌شهر ناسالم و هوای پنج کلان‌شهر قابل‌قبول بود. بر اساس گزارش دریافتی از مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم این سازمان، هوای کلان‌شهر اهواز با شاخص ۱۵۴ در شرایط ناسالم برای تمام گروه‌ها و هوای کلان‌شهر کرج با شاخص ۱۲۳ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. همچنین هوای کلان‌شهرهای تهران، تبریز، اصفهان، مشهد و اراک به ترتیب با شاخص‌های ۱۰۰، ۶۸، ۸۴، ۸۴ و ۶۷ قابل‌قبول بود و هوای کلان‌شهر شیراز نیز با شاخص ۴۰ پاک بود.

 

رونمایی از یک خودروی بدون فرمان

شرکت «ویمو» از یک مینی‌ون خودران و تمام الکتریکی بدون فرمان، پدال و آینه رونمایی کرده که نشان‌دهنده آینده رانندگی است. به گزارش ایسنا، این وسیله نقلیه سفیدرنگ، درهای کشویی دارد که یادآور متروی شهر نیویورک هستند، اما فرمان، آینه و پدال ندارد. در عوض، درون مینی‌ون، سه صفحه نمایش لمسی وجود دارد تا مسافران بتوانند به موسیقی گوش دهند یا مقصدی را انتخاب کنند. در مینی‌ون، فضای کافی برای پنج نفر وجود دارد.

 

 

میانگین تأخیر پرواز در ایرلاین‌ها

بر اساس گزارشات رسمی شرکت فرودگاه‌ها، درحالی‌که متوسط زمان تأخیر پروازهای تأخیر دار در شهریورماه ۹۳ دقیقه بود، این رقم در مهرماه به ۸۶ رسیده که نشان از کاهش میانگین تأخیرهاست؛ باوجوداین، چهار شرکت هواپیمایی متوسط پروازهای تأخیردارشان بیشتر از ۱۰۰ دقیقه بود که در این میان بیشترین متوسط زمان تأخیر با ۱۱۸ دقیقه متعلق به ایران‌ایر بود و پس از آن، کیش‌ایر با متوسط تأخیر ۱۱۶ دقیقه، فلای‌پرشیا ۱۱۲ و پویاایر با ۱۰۶ دقیقه در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

 

 

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94233/

ارسال دیدگاه شما