عده ای عقده سرکوب، آزار و اذیت مردم دارند

عده ای عقده سرکوب، آزار و اذیت مردم دارند

یک نماینده ادوار مجلس گفت:در مسئله برجام، بارها دوستان و نخبگان گفتند که برجام امری است که نباید به آن نگاه سیاسی داشته باشیم. متاسفانه در زمانی که برجام می‌توانست تبدیل به فرصتی برای ما شود، به خاطر مقاصد سیاسی جلوی آن گرفته و بعدها خواسته شد تا به نام خودشان توفیقی را آرایش دهند. جهانبخش محبی‌نیا نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا گفت:برای من آثار تربیتی و روانی برگزاری دادگاه‌ها قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توانم در این حوزه اظهارنظر تخصصی داشته باشم. اما از نظر سیاسی، با توجه به فاصله بین مردم و نهادهای رسمی کشور، تصور می‌کنم، تا حدی لازم است که دادگاه علنی برگزار شود تا حداقل بتواند بخشی از آن روحیه و جنبه‌های روانی و سیاسی عدم اعتماد را ترمیم کند.محبی‌نیا تصریح کرد: بنابراین از کسانی که در این حوزه‌ها مسئولیتی دارند عاجزانه خواهش می‌کنم، نسبت به افرادی که دستگیر شدند مدارا کرده و با روحیه پدرانه با آنان برخورد کنند. زیرا تعدادی از ائمه جمعه، روسای دانشگاه‌ها، نخبگان خارج از قدرت درخواست داشتند تا حدالمقدور سختگیری نشود. آن‌هایی که خارج از جامعه ایران هستند، دلشان می‌خواهد رادیکالیسم در حل مسائل اجتماعی و سیاسی شدت بگیرد و اینکه اقلیتی از افراد درون قدرت، عقده سرکوب و آزار و اذیت مردم را دارند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94249/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

عده ای عقده سرکوب، آزار و اذیت مردم دارند

عده ای عقده سرکوب، آزار و اذیت مردم دارند

یک نماینده ادوار مجلس گفت:در مسئله برجام، بارها دوستان و نخبگان گفتند که برجام امری است که نباید به آن نگاه سیاسی داشته باشیم. متاسفانه در زمانی که برجام می‌توانست تبدیل به فرصتی برای ما شود، به خاطر مقاصد سیاسی جلوی آن گرفته و بعدها خواسته شد تا به نام خودشان توفیقی را آرایش دهند. جهانبخش محبی‌نیا نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا گفت:برای من آثار تربیتی و روانی برگزاری دادگاه‌ها قابل پیش‌بینی نیست و نمی‌توانم در این حوزه اظهارنظر تخصصی داشته باشم. اما از نظر سیاسی، با توجه به فاصله بین مردم و نهادهای رسمی کشور، تصور می‌کنم، تا حدی لازم است که دادگاه علنی برگزار شود تا حداقل بتواند بخشی از آن روحیه و جنبه‌های روانی و سیاسی عدم اعتماد را ترمیم کند.محبی‌نیا تصریح کرد: بنابراین از کسانی که در این حوزه‌ها مسئولیتی دارند عاجزانه خواهش می‌کنم، نسبت به افرادی که دستگیر شدند مدارا کرده و با روحیه پدرانه با آنان برخورد کنند. زیرا تعدادی از ائمه جمعه، روسای دانشگاه‌ها، نخبگان خارج از قدرت درخواست داشتند تا حدالمقدور سختگیری نشود. آن‌هایی که خارج از جامعه ایران هستند، دلشان می‌خواهد رادیکالیسم در حل مسائل اجتماعی و سیاسی شدت بگیرد و اینکه اقلیتی از افراد درون قدرت، عقده سرکوب و آزار و اذیت مردم را دارند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94249/

ارسال دیدگاه شما