هشدار تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

هشدار تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

سازمان هواشناسی کشور روز گذشته با صدور هشدار نارنجی‌رنگ از تداوم و تشدید پایداری هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا خبر داد. این وضعیت جوی از روز دوشنبه (۳۰ آبان ماه) تا روز چهارشنبه (۲ آذرماه) در تهران و کرج مورد انتظار است. براثر این مخاطرات احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها وجود دارد. همچنین این سازمان با صدور هشدار زردرنگ از پایداری هوا و سکون هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در پنج شهر دیگر خبر داد. حاکمیت این شرایط جوی روز دوشنبه تا چهارشنبه (۳۰ آبان تا ۲ آذر) در اراک، ارومیه، اصفهان، تبریز و مشهد دور از انتظار نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94281/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

هشدار تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

هشدار تشدید آلودگی هوای تهران و کرج

سازمان هواشناسی کشور روز گذشته با صدور هشدار نارنجی‌رنگ از تداوم و تشدید پایداری هوا، افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت هوا خبر داد. این وضعیت جوی از روز دوشنبه (۳۰ آبان ماه) تا روز چهارشنبه (۲ آذرماه) در تهران و کرج مورد انتظار است. براثر این مخاطرات احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها و کاهش کیفیت وضع هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها وجود دارد. همچنین این سازمان با صدور هشدار زردرنگ از پایداری هوا و سکون هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در پنج شهر دیگر خبر داد. حاکمیت این شرایط جوی روز دوشنبه تا چهارشنبه (۳۰ آبان تا ۲ آذر) در اراک، ارومیه، اصفهان، تبریز و مشهد دور از انتظار نیست.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94281/

ارسال دیدگاه شما