بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

افت معنادار شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مهر

افت معنادار شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مهر

طی مهرماه ۱۴۰۱، شــاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشــابه ســال قبل با افزایش ۶.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۳ درصدی مواجه شــده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه ســال قبل، ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته‌اند. طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۹.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۵.۸ درصدی مواجه شــده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران را در مهرماه امسال منتشر کرد. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورســی پذیرفته‌شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استفاده می‌شــود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌نمایند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجادشده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

کاهش تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی
برخلاف شهریورماه که شاهد رشد قابل‌توجه شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی بودیم، در مهرماه ۱۴۰۱، اگرچه شاخص تولید و فروش این شرکت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۶.۵ و ۹.۲ درصدی همراه بوده اما نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۳ و ۱۵.۸ درصدی مواجه شده است. همچنین نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه کاهش‌یافته اما نسبت به مهر سال قبل افزایش داشته است. همچنین انتظار برای ماه آینده کاهشی است.

دلایل کاهش قدرت خرید
در مهرماه در بخش صنعت به دلیل تقاضا پایین مشتریان که ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر است،‌ میزان فروش شرکت‌ها با کاهش روبرو شده که منجر به افزایش موجودی انبارشده است. از سوی دیگر به دنبال بی‌ثباتی نرخ ارز در تأمین مواد اولیه خود با مشکل روبرو هستند.

کاهش شاخص تولید
طی مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، از میان ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کردند. رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «دارو» بیش‌ترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌‎های «شیمیایی (به جز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

وضعیت فروش
همچنین در این ماه نســبت به ماه مشــابه ســال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشــته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. رشــته فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و ســرامیک» بیش‌ترین افزایش در شــاخص فروش را داشــته‎اند و رشــته فعالیت‌های «شیمیایی (به جز دارو)»، «دارو» و «چوب و کاغذ» بیش‌ترین کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94338/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

افت معنادار شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مهر

افت معنادار شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی در مهر

طی مهرماه ۱۴۰۱، شــاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشــابه ســال قبل با افزایش ۶.۵ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۳ درصدی مواجه شــده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه ســال قبل، ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته‌اند. طی مهرماه ۱۴۰۱، شاخص فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۹.۲ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۵.۸ درصدی مواجه شــده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین؛ مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران را در مهرماه امسال منتشر کرد. شاخص تولید، فروش و قیمت صنایع بورسی با استفاده از داده‌های ماهیانه شرکت‌های صنعتی بورســی پذیرفته‌شده در بورس محاسبه می‌شود. در تهیه این شاخص‌ها از اطلاعات ماهیانه ۳۰۲ شرکت بورسی استفاده می‌شــود و علاوه بر اندازه‌گیری تغییرات میزان تولید، فروش و قیمت در بخش صنعت، در محاسبات ملی نیز نقش مهمی ایفا می‌نمایند و برآوردی از تغییرات ماهیانه ارزش افزوده ایجادشده را در صنایع مختلف و به دنبال آن در کل اقتصاد منعکس می‌کنند.

کاهش تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی
برخلاف شهریورماه که شاهد رشد قابل‌توجه شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی بودیم، در مهرماه ۱۴۰۱، اگرچه شاخص تولید و فروش این شرکت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته با افزایش ۶.۵ و ۹.۲ درصدی همراه بوده اما نسبت به ماه قبل با کاهش ۴.۳ و ۱۵.۸ درصدی مواجه شده است. همچنین نتایج طرح شامخ اتاق بازرگانی ایران نیز نشان می‌دهد، شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه کاهش‌یافته اما نسبت به مهر سال قبل افزایش داشته است. همچنین انتظار برای ماه آینده کاهشی است.

دلایل کاهش قدرت خرید
در مهرماه در بخش صنعت به دلیل تقاضا پایین مشتریان که ناشی از کاهش قدرت خرید و اتفاقات اخیر است،‌ میزان فروش شرکت‌ها با کاهش روبرو شده که منجر به افزایش موجودی انبارشده است. از سوی دیگر به دنبال بی‌ثباتی نرخ ارز در تأمین مواد اولیه خود با مشکل روبرو هستند.

کاهش شاخص تولید
طی مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، از میان ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی، ۱۲ رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و ۳ رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید را تجربه کردند. رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات»، «محصولات فلزی به جز ماشین‌آلات و تجهیزات»، «سایر کانی غیرفلزی» و «دارو» بیش‌ترین افزایش در شاخص تولید و رشته فعالیت‌‎های «شیمیایی (به جز دارو)»، «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» و «لاستیک و پلاستیک» کاهش در شاخص تولید را تجربه کرده‌اند.

وضعیت فروش
همچنین در این ماه نســبت به ماه مشــابه ســال قبل، از بین ۱۵ رشته فعالیت صنعتی بورسی ۱۰ رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و ۵ رشــته فعالیت کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند. رشــته فعالیت‌های «تجهیزات برقی»، «خودرو و قطعات» و «کاشی و ســرامیک» بیش‌ترین افزایش در شــاخص فروش را داشــته‎اند و رشــته فعالیت‌های «شیمیایی (به جز دارو)»، «دارو» و «چوب و کاغذ» بیش‌ترین کاهش در شاخص فروش را تجربه کرده‌اند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94338/

ارسال دیدگاه شما