غیراز شرمندگی و عذرخواهی از ملت، کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم

غیراز شرمندگی و عذرخواهی از ملت، کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم

باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: بحث سوال و استیضاح از وزیر بهداشت وجود دارد اما این موضوع چه فایده‌ای برای مردم دارد؟ ... نبودن دارو در داروخانه‌ها چند علتی است اولین مورد مربوط به حذف ارز ترجیحی است. بنده به عنوان دبیر کمیسیون تلفیق بارها این نکته را گوشزد کردم که در شرایط فعلی کشور با توجه به عدم زیرساخت‌های مناسب، وجود مدیران نالایق و موارد دیگر نباید امسال ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف شود اما نکته بنده را گوش نکردند و وضعیت فعلی شکل گرفت. علی اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به برخی خبرها مبنی بر نبودن دارو در داروخانه‌ها گفت: واقعیت این است که مردم به داروخانه‌ها مراجعه کرده و مشاهده می‌کنند دارو وجود ندارد اینکه بگوییم وضعیت خوب است کار درست نمی‌شود. نبودن دارو در داروخانه‌ها چند علتی است اولین مورد مربوط به حذف ارز ترجیحی است. یک زمانی داد می‌زدیم نمی‌توانید اما دولت و وزیر بهداشت می‌گفتند ما می‌توانیم در نتیجه الان مشاهده می‌کنیم که چه اتفاقی در بازار دارو افتاده است. در حال حاضر تنها می‌توانیم عذرخواهی کنیم و از کسانی که مقصر نبودن دارو هستند بخواهیم از پیشگاه مردم عذرخواهی کنند. باقرزاده در پایان یادآور شد: بنده بارها این تذکر و هشدارها را به دولت دادم اما گوش شنوایی نبود در نتیجه الان شاهد این وضعیت هستیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94355/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

غیراز شرمندگی و عذرخواهی از ملت، کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم

غیراز شرمندگی و عذرخواهی از ملت، کار دیگری نمی‌توانیم انجام دهیم

باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می‌گوید: بحث سوال و استیضاح از وزیر بهداشت وجود دارد اما این موضوع چه فایده‌ای برای مردم دارد؟ ... نبودن دارو در داروخانه‌ها چند علتی است اولین مورد مربوط به حذف ارز ترجیحی است. بنده به عنوان دبیر کمیسیون تلفیق بارها این نکته را گوشزد کردم که در شرایط فعلی کشور با توجه به عدم زیرساخت‌های مناسب، وجود مدیران نالایق و موارد دیگر نباید امسال ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف شود اما نکته بنده را گوش نکردند و وضعیت فعلی شکل گرفت. علی اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در واکنش به برخی خبرها مبنی بر نبودن دارو در داروخانه‌ها گفت: واقعیت این است که مردم به داروخانه‌ها مراجعه کرده و مشاهده می‌کنند دارو وجود ندارد اینکه بگوییم وضعیت خوب است کار درست نمی‌شود. نبودن دارو در داروخانه‌ها چند علتی است اولین مورد مربوط به حذف ارز ترجیحی است. یک زمانی داد می‌زدیم نمی‌توانید اما دولت و وزیر بهداشت می‌گفتند ما می‌توانیم در نتیجه الان مشاهده می‌کنیم که چه اتفاقی در بازار دارو افتاده است. در حال حاضر تنها می‌توانیم عذرخواهی کنیم و از کسانی که مقصر نبودن دارو هستند بخواهیم از پیشگاه مردم عذرخواهی کنند. باقرزاده در پایان یادآور شد: بنده بارها این تذکر و هشدارها را به دولت دادم اما گوش شنوایی نبود در نتیجه الان شاهد این وضعیت هستیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94355/

ارسال دیدگاه شما