امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

فرار خسروپرويز
خسروپرويز هنوز بر جاي پدر ننشسته بود كه وارث دشواري هاي او و ضديت ژنرال بهرام چوبين شد كه با شاه متوفا درگيري پيدا كرده بود. خسروپرويز كه در تاريخ عمومي (جهان) به خسرو دوم معروف است چون ياراي ايستادگي در برابر ژنرال بهرام (زاده منطقه ري) را نداشت ۲۳ نوامبر سال ۵۸۹ ميلادي به قسطنطنيه فرار كرد تا از موريس امپراتور روم شرقي كمك بخواهد.

هم پيمان شدن حضرات آيات بهبهاني و طباطبايي در حمایت از نهضت مشروطه
انتشار عكس موسيو نوژ بلژيكي مدير كل گمرك ايران با لباس روحانيت شيعه در مجلس لهو و لعب، خشم مردم متدين و علما را برانگيخت. در اين ميان، كوبنده‏ترين و مؤثرترين اعتراض از جانب سيد عبداللَّه بهبهاني، عالم بزرگ تهران، مشاهده شد. مظفرالدين شاه در پي اعتراضات سهمناك بهبهاني، نامه‏اي به او نوشت و به برآوردن خواسته‏هاي وي تعهد سپرد. اما با آرام شدن مردم و فروكش كردن هيجان‏هاي نخستين، اقدامي از سوي شاه قاجار در اين باره صورت نگرفت و اين بار، بهبهاني مصمم شد تا به همراهي ديگر علما، نهضت را شوري تازه ببخشد. براين اساس، مقصود خود را با علماي نامدار و بزرگ تهران در ميان گذاشت كه در اين ميان تنها سيد محمد طباطبايي اظهار داشت كه به خاطر مشروطه، حاضر است بهبهاني را همراهي كند. آيت‏اللَّه بهبهاني نيز همكاري طباطبايي را مغتنم شمرد و دوم آذر ۱۲۸۴ش به منزل طباطبايي رفت و پس از مذاكره، هم‏پيمان و متّفق شدند كه در مبارزه عليه استبداد و ظلم حكومت تا رسيدن به هدف اصلي يعني مشروطه، از ياري يكديگر باز نايستند.

آنگلا مركل صدراعظم آلمان شد
22 نوامبر2005، پارلمان فدرال آلمان با397 راي موافق در برابر 202 راي مخالف و 12 غايب، بانو «آنگلا مركل» را به سمت صدراعظم دولت ائتلافي آلمان برگزيد. برخي رسانه ها نوشته بودند كه رئيس جمهور ايران هفته ها پيش از راي پارلمان آلمان، انتخاب مركل به صدر اعظمي آلمان را به او تبريك گفته بود!. مركل كه در آلمان شرقي به دنيا آمده و يك محافظه كار وابسته به حزب دمكرات مسيحي است نخستين زني است كه صدر اعظم آلمان مي شود و بر كرسي بيسمارك تكيه مي زند. هيتلر نيز، نخست از سوي پارلمان فدرال، صدراعظم آلمان شده بود كه بعدا لقب «پيشوا» را بر خود نهاد.

 نخستين بانو در دوران معاصر در قاره آفريقا رئيس كشور شد
بانو «آلن جانسون سيرليف Ellen Johnson Sileaf» متولد 1938 بيست و سوم نوامبر 2005 برنده انتخابات كشور آفريقايي «ليبريا» اعلام شد كه از 16 ژانويه 2006 پس از اداي سوگند كار خودرا در اين سمت آغاز كرده است. در دوران معاصر، وي نخستين بانويي است كه در قاره آفريقا رئيس يك كشور شده است. بانو آلن جانسون قبلا وزير دارايي ليبريا بود.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
2آذر سال 1377: ديشب اعلان شد كه داريوش فروهر و همسرش [پروانه فروهر]، در خانه توسط افراد ناشناس به ضرب چاقو كشته شده‌اند. امروز همه رسانه‌هاى داخلى و خارجى، خبر را مورد توجه قرار داده‌اند و تاكنون عوامل قتل شناخته نشده‌اند. آقاى [قربانعلی] دُرّى نجف‌آبادى، [وزیر اطلاعات]، تلفنى گفت، هنوز سرنخى به دست نيامده است.آقاى [یوگنی] آدم‌اُف، وزير انرژى [اتمی] روسيه، با جمعى از همراهانش آمدند. گزارشى از وضع نيروگاه اتمى بوشهر داد و تأكيدكرد كه روسيه، تحت هر شرايطى، همكارى خود را با ايران حفظ مى‌كند وگفت، در چارچوب قرارهاى شما و [میخاییل] گورباچف، [آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی]، عمل مي‌شود. گفت، نيروگاه هسته‌اى جديدى طراحى‌كرده‌اند كه ضرر زباله‌هاى خطرناك و نشت راديواكتيو و... ندارد و از ما خواست كه در ساخت آن همكارى كنيم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94358/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

فرار خسروپرويز
خسروپرويز هنوز بر جاي پدر ننشسته بود كه وارث دشواري هاي او و ضديت ژنرال بهرام چوبين شد كه با شاه متوفا درگيري پيدا كرده بود. خسروپرويز كه در تاريخ عمومي (جهان) به خسرو دوم معروف است چون ياراي ايستادگي در برابر ژنرال بهرام (زاده منطقه ري) را نداشت ۲۳ نوامبر سال ۵۸۹ ميلادي به قسطنطنيه فرار كرد تا از موريس امپراتور روم شرقي كمك بخواهد.

هم پيمان شدن حضرات آيات بهبهاني و طباطبايي در حمایت از نهضت مشروطه
انتشار عكس موسيو نوژ بلژيكي مدير كل گمرك ايران با لباس روحانيت شيعه در مجلس لهو و لعب، خشم مردم متدين و علما را برانگيخت. در اين ميان، كوبنده‏ترين و مؤثرترين اعتراض از جانب سيد عبداللَّه بهبهاني، عالم بزرگ تهران، مشاهده شد. مظفرالدين شاه در پي اعتراضات سهمناك بهبهاني، نامه‏اي به او نوشت و به برآوردن خواسته‏هاي وي تعهد سپرد. اما با آرام شدن مردم و فروكش كردن هيجان‏هاي نخستين، اقدامي از سوي شاه قاجار در اين باره صورت نگرفت و اين بار، بهبهاني مصمم شد تا به همراهي ديگر علما، نهضت را شوري تازه ببخشد. براين اساس، مقصود خود را با علماي نامدار و بزرگ تهران در ميان گذاشت كه در اين ميان تنها سيد محمد طباطبايي اظهار داشت كه به خاطر مشروطه، حاضر است بهبهاني را همراهي كند. آيت‏اللَّه بهبهاني نيز همكاري طباطبايي را مغتنم شمرد و دوم آذر ۱۲۸۴ش به منزل طباطبايي رفت و پس از مذاكره، هم‏پيمان و متّفق شدند كه در مبارزه عليه استبداد و ظلم حكومت تا رسيدن به هدف اصلي يعني مشروطه، از ياري يكديگر باز نايستند.

آنگلا مركل صدراعظم آلمان شد
22 نوامبر2005، پارلمان فدرال آلمان با397 راي موافق در برابر 202 راي مخالف و 12 غايب، بانو «آنگلا مركل» را به سمت صدراعظم دولت ائتلافي آلمان برگزيد. برخي رسانه ها نوشته بودند كه رئيس جمهور ايران هفته ها پيش از راي پارلمان آلمان، انتخاب مركل به صدر اعظمي آلمان را به او تبريك گفته بود!. مركل كه در آلمان شرقي به دنيا آمده و يك محافظه كار وابسته به حزب دمكرات مسيحي است نخستين زني است كه صدر اعظم آلمان مي شود و بر كرسي بيسمارك تكيه مي زند. هيتلر نيز، نخست از سوي پارلمان فدرال، صدراعظم آلمان شده بود كه بعدا لقب «پيشوا» را بر خود نهاد.

 نخستين بانو در دوران معاصر در قاره آفريقا رئيس كشور شد
بانو «آلن جانسون سيرليف Ellen Johnson Sileaf» متولد 1938 بيست و سوم نوامبر 2005 برنده انتخابات كشور آفريقايي «ليبريا» اعلام شد كه از 16 ژانويه 2006 پس از اداي سوگند كار خودرا در اين سمت آغاز كرده است. در دوران معاصر، وي نخستين بانويي است كه در قاره آفريقا رئيس يك كشور شده است. بانو آلن جانسون قبلا وزير دارايي ليبريا بود.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
2آذر سال 1377: ديشب اعلان شد كه داريوش فروهر و همسرش [پروانه فروهر]، در خانه توسط افراد ناشناس به ضرب چاقو كشته شده‌اند. امروز همه رسانه‌هاى داخلى و خارجى، خبر را مورد توجه قرار داده‌اند و تاكنون عوامل قتل شناخته نشده‌اند. آقاى [قربانعلی] دُرّى نجف‌آبادى، [وزیر اطلاعات]، تلفنى گفت، هنوز سرنخى به دست نيامده است.آقاى [یوگنی] آدم‌اُف، وزير انرژى [اتمی] روسيه، با جمعى از همراهانش آمدند. گزارشى از وضع نيروگاه اتمى بوشهر داد و تأكيدكرد كه روسيه، تحت هر شرايطى، همكارى خود را با ايران حفظ مى‌كند وگفت، در چارچوب قرارهاى شما و [میخاییل] گورباچف، [آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی]، عمل مي‌شود. گفت، نيروگاه هسته‌اى جديدى طراحى‌كرده‌اند كه ضرر زباله‌هاى خطرناك و نشت راديواكتيو و... ندارد و از ما خواست كه در ساخت آن همكارى كنيم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94358/

ارسال دیدگاه شما