جریمه ۲ میلیون خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی

جریمه ۲ میلیون خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی

معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اعمال قانون دو میلیون خودروی فاقد معاینه فنی و نیز ۱۴۲ هزار خودروی دارای نقص فنی یا دودزا از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد رازقی درباره اقدامات انجام‌شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای مقابله با آلودگی هوای پایتخت، اظهار کرد: برابر قانون هوای پاک هریک از سازمان‌ها و ترجمان‌ها وظایفی را بر عهده‌دارند و در این میان پلیس راهنمایی و رانندگی نیز دارای وظایفی است که جلوگیری از تردد و اعمال قانون وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی از این موارد است. وی بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود دو میلیون وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی از سوی دوربین‌های سطح شهر مورد اعمال قانون قرارگرفته است، گفت: همچنین در این مدت ۱۴۲ هزار خودروی دارای نقص فنی آشکار یا دودزا هم که از سوی مأموران مورد مشاهده قرارگرفته، اعمال قانون و جریمه‌شده است. معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات پلیس فک پلاک خودروهای دودزا است که پلیس پلاک این خودروها را اخذ و به این خودروها پلاک اعزام به تعمیرگاه می‌دهد، مالک این خودروها باید ظرف مدت مقررشده در چند روز آتی به تعمیرگاه مراجعه و مشکل خودروی خود را برطرف کرده و دوباره پلاک وسیله نقلیه را دریافت کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94472/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جریمه ۲ میلیون خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی

جریمه ۲ میلیون خودرو به دلیل نداشتن معاینه فنی

معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از اعمال قانون دو میلیون خودروی فاقد معاینه فنی و نیز ۱۴۲ هزار خودروی دارای نقص فنی یا دودزا از ابتدای سال جاری تاکنون در پایتخت خبر داد. به گزارش ایسنا، سرهنگ محمد رازقی درباره اقدامات انجام‌شده از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی برای مقابله با آلودگی هوای پایتخت، اظهار کرد: برابر قانون هوای پاک هریک از سازمان‌ها و ترجمان‌ها وظایفی را بر عهده‌دارند و در این میان پلیس راهنمایی و رانندگی نیز دارای وظایفی است که جلوگیری از تردد و اعمال قانون وسایل نقلیه دودزا و فاقد معاینه فنی از این موارد است. وی بابیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود دو میلیون وسیله نقلیه فاقد معاینه فنی از سوی دوربین‌های سطح شهر مورد اعمال قانون قرارگرفته است، گفت: همچنین در این مدت ۱۴۲ هزار خودروی دارای نقص فنی آشکار یا دودزا هم که از سوی مأموران مورد مشاهده قرارگرفته، اعمال قانون و جریمه‌شده است. معاون عملیات پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات پلیس فک پلاک خودروهای دودزا است که پلیس پلاک این خودروها را اخذ و به این خودروها پلاک اعزام به تعمیرگاه می‌دهد، مالک این خودروها باید ظرف مدت مقررشده در چند روز آتی به تعمیرگاه مراجعه و مشکل خودروی خود را برطرف کرده و دوباره پلاک وسیله نقلیه را دریافت کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/94472/

ارسال دیدگاه شما