شمس الدین حسینی:

هیچکس ادعا نمی کند که بودجه 1402، بودجه مطلوبی است

هیچکس ادعا نمی کند که بودجه 1402، بودجه مطلوبی است

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی گفت: ما با در نظر گرفتن مجموع شرایط و واقعیت ها کلیات لایحه بودجه را تصویب کردیم لذا هیچ کس از جمله رئیس سازمان برنامه بودجه هم چنین ادعایی را نداشت که این بودجه، بودجه مطلوبی است. سید شمس الدین حسینی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: ابتدا جا دارد از اعضای کمیسیون تلفیق و همینطور نمایندگان محترم دولت به ویژه سازمان برنامه بودجه تشکر کنم.وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در چهار روز به صورت سه شیفت کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را مورد بررسی قرار داد، تاکید کرد: مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس رسیدگی به لایحه بودجه دو شوری است.حسینی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق باید حداکثر ظرف ۵ روز کلیات لایحه بودجه را بررسی می‌کرد، خاطرنشان کرد: این کمیسیون از روز شنبه هفته جاری کار بررسی کلیات را آغاز کرد لذا به خاطر اینکه روز آخر وقت کمتری نداشته باشیم تصمیم گرفتیم جلسات کمیسیون را در سه شیفت برگزار کنیم.رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: همانطور که آقای میرکاظمی تاکید کردند کاملا ما آیین نامه داخلی مجلس در زمینه بررسی کلیات لایحه بودجه را رعایت کردیم و منابع و مصارف بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی، اعتبارات استانی، منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها و همه موضوعات را به دقت مورد بررسی قرار دادیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96288/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

شمس الدین حسینی:

هیچکس ادعا نمی کند که بودجه 1402، بودجه مطلوبی است

هیچکس ادعا نمی کند که بودجه 1402، بودجه مطلوبی است

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آتی گفت: ما با در نظر گرفتن مجموع شرایط و واقعیت ها کلیات لایحه بودجه را تصویب کردیم لذا هیچ کس از جمله رئیس سازمان برنامه بودجه هم چنین ادعایی را نداشت که این بودجه، بودجه مطلوبی است. سید شمس الدین حسینی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: ابتدا جا دارد از اعضای کمیسیون تلفیق و همینطور نمایندگان محترم دولت به ویژه سازمان برنامه بودجه تشکر کنم.وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق در چهار روز به صورت سه شیفت کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را مورد بررسی قرار داد، تاکید کرد: مطابق قانون آیین نامه داخلی مجلس رسیدگی به لایحه بودجه دو شوری است.حسینی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق باید حداکثر ظرف ۵ روز کلیات لایحه بودجه را بررسی می‌کرد، خاطرنشان کرد: این کمیسیون از روز شنبه هفته جاری کار بررسی کلیات را آغاز کرد لذا به خاطر اینکه روز آخر وقت کمتری نداشته باشیم تصمیم گرفتیم جلسات کمیسیون را در سه شیفت برگزار کنیم.رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ بیان کرد: همانطور که آقای میرکاظمی تاکید کردند کاملا ما آیین نامه داخلی مجلس در زمینه بررسی کلیات لایحه بودجه را رعایت کردیم و منابع و مصارف بودجه عمومی، بودجه شرکت‌های دولتی، اعتبارات استانی، منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها و همه موضوعات را به دقت مورد بررسی قرار دادیم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96288/

ارسال دیدگاه شما