ستاره صبح/پیام فیض:اتحادیه اروپا در کنار ایالات متحده همچنان کمک های نظامی و مالی خود را به اوکراین ادامه می دهند.اما ارسال تجهیزات سنگین نظامی مانند تانک های لئوپارد ساخت آلمان همچنان محل تردید کشورهای کمک کننده به اوکراین است.لهستان قصد دارد این تانک ها را برای اوکراین ارسال کند اما آن را مشروط به قبول نظر آلمان کرده است.به رغم اینکه مجارستان با کمک 500 میلیون یورویی به اوکراین مخالفت کرده اما اتحادیه اروپا تصمیم گرفته یک کمک 2میلیارد دلاری را به کی یف در سال 2023 انجام دهد.به نظر می رسد استراتژی غرب در حمایت از اوکراین پیچیده و جدی تر از قبل شده است.غربی ها اوکراین را فدا کردند تا پوتین و روسیه را ضعیف و درمانده کنند.اتفاقی تاحدودی افتاده است زیرا روسیه توان جنگ بیشتر را برای سقوط دولت اوکراین از دست داده است.در ارتباط با تحولات در مسئله کمک به اوکراین گزارش پیش رو را می خوانید: