نیاز به فناوری روز اروپا در صنعت نفت و گاز

نیاز به فناوری روز اروپا در صنعت نفت و گاز

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دامنه تحریم‌ها به کشورهای دوست ما ازجمله چین، امارات و عراق هم کشیده شده است و آنها نیز از تحریم‌های آمریکایی تبعیت می‌کنند و ارتباط خود را با ایران از نظر تجاری محدود کرده‌اند؛ بسیاری از شرکت‌ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و باواسطه کار می‌کنند. مهراد عباد در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی کشورهای اروپایی و تأثیر آن در اقتصاد کشور، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا بیش‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد و ایران از نظر تجاری ارتباط خود را با آمریکا از دست داد؛ اما کشورهای اروپا همچنان رابطه تجاری خود را با ما حفظ و در انتقال فناوری و فناوری در این سال‌ها به ما کمک کردند. وی با اشاره به وابستگی ایران به اروپاییان در انتقال فناوری و فناوری، تأکید کرد: سال‌ها از دانش اروپاییان در صنایع مختلف استفاده کردیم اما در این سال‌ها بهره‌گیری ما از این دانش‌ها کمتر شده است. قطع ارتباط تجاری اروپا با ایران در 2 حوزه صادرات و واردات تأثیر می‌گذارد؛ در حال حاضر آمار صادرات از ایران به اروپا به کمترین حد خود رسیده و بیش‌ترین حجم صادرات کالاهای ایرانی به اروپا (به خصوص شرق اروپا) باواسطه ترکیه انجام می‌شود. اگر سخت‌گیری‌های سخت‌تری از سوی اروپا علیه ایران در نظر گرفته شود بدون تردید در تأمین نیازهای خود به ویژه در حوزه فنّاوری‌ های روز در بخش نفت و گاز با چالش جدی مواجه خواهیم شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96508/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نیاز به فناوری روز اروپا در صنعت نفت و گاز

نیاز به فناوری روز اروپا در صنعت نفت و گاز

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دامنه تحریم‌ها به کشورهای دوست ما ازجمله چین، امارات و عراق هم کشیده شده است و آنها نیز از تحریم‌های آمریکایی تبعیت می‌کنند و ارتباط خود را با ایران از نظر تجاری محدود کرده‌اند؛ بسیاری از شرکت‌ها مستقیم با ایران ارتباط ندارند و باواسطه کار می‌کنند. مهراد عباد در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به احتمال وضع تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی کشورهای اروپایی و تأثیر آن در اقتصاد کشور، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا بیش‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران وضع کرد و ایران از نظر تجاری ارتباط خود را با آمریکا از دست داد؛ اما کشورهای اروپا همچنان رابطه تجاری خود را با ما حفظ و در انتقال فناوری و فناوری در این سال‌ها به ما کمک کردند. وی با اشاره به وابستگی ایران به اروپاییان در انتقال فناوری و فناوری، تأکید کرد: سال‌ها از دانش اروپاییان در صنایع مختلف استفاده کردیم اما در این سال‌ها بهره‌گیری ما از این دانش‌ها کمتر شده است. قطع ارتباط تجاری اروپا با ایران در 2 حوزه صادرات و واردات تأثیر می‌گذارد؛ در حال حاضر آمار صادرات از ایران به اروپا به کمترین حد خود رسیده و بیش‌ترین حجم صادرات کالاهای ایرانی به اروپا (به خصوص شرق اروپا) باواسطه ترکیه انجام می‌شود. اگر سخت‌گیری‌های سخت‌تری از سوی اروپا علیه ایران در نظر گرفته شود بدون تردید در تأمین نیازهای خود به ویژه در حوزه فنّاوری‌ های روز در بخش نفت و گاز با چالش جدی مواجه خواهیم شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96508/

ارسال دیدگاه شما