نسخه جدید فرزین برای بازار ارز

نسخه جدید فرزین برای بازار ارز

منابع ارزی کشور همچنان با کاهش فروش نفت در حالت عادی نیست و با توجه به افزایش تحریم‌ها باید مصرف ارز را مدیریت کرد. اما بانک مرکزی از ارزپاشی در بازار ارز خبر داده است. قرار است سهمیه ارز مسافرتی بدون شرط و صرفاً بر اساس کارت ملی افراد ۱۵۰ درصد رشد یافته است. در این شرایط دلالان در کمین هستند تا با خرید سهمیه و اجاره کارت ملی افراد، بتوانند منابع ارزی را به چنگ آورند. به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا فرزین که سابقه کار با نظام بانکی را دارد، اکنون در دام سیاست‌های روسای سابق بانک مرکزی افتاده که با ارزپاشی، منابع ارزی کشور به هدر خواهد رفت. فرزین اعلام کرد که به همه نیازهای مردم پاسخ می‌دهد و در اقدامی، سهمیه ارز مسافرتی را ۲.۵ برابر کرد. یک صراف در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: متأسفانه بساط ارزپاشی گسترده فراهم شد. صرافی‌ها پیشنهاد داشتند که کلاً موضوع ارز سهمیه‌ای در قالب ارز مسافرتی به عنوان یکی از موارد توزیع ارز ارزان‌تر از بازار آزاد برچیده شود، اما باز بانک مرکزی در این حوزه وارد شد. مردم با کارت ملی خود از بانک یا صرافی ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند و دقیقا چند متر آن‌طرف‌تر به دلالان می‌فروشند تا از این سهمیه خود بهره‌مند شده باشند و سودی ببرند، یعنی یک فرد با خرید ارز صرافی و فروش آن به قیمت ارز آزاد حداقل ۵ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دلالان تلاش می‌کنند که ارز یارانه‌ای را با کارت ملی اجاره‌ای دریافت نمایند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96649/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نسخه جدید فرزین برای بازار ارز

نسخه جدید فرزین برای بازار ارز

منابع ارزی کشور همچنان با کاهش فروش نفت در حالت عادی نیست و با توجه به افزایش تحریم‌ها باید مصرف ارز را مدیریت کرد. اما بانک مرکزی از ارزپاشی در بازار ارز خبر داده است. قرار است سهمیه ارز مسافرتی بدون شرط و صرفاً بر اساس کارت ملی افراد ۱۵۰ درصد رشد یافته است. در این شرایط دلالان در کمین هستند تا با خرید سهمیه و اجاره کارت ملی افراد، بتوانند منابع ارزی را به چنگ آورند. به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا فرزین که سابقه کار با نظام بانکی را دارد، اکنون در دام سیاست‌های روسای سابق بانک مرکزی افتاده که با ارزپاشی، منابع ارزی کشور به هدر خواهد رفت. فرزین اعلام کرد که به همه نیازهای مردم پاسخ می‌دهد و در اقدامی، سهمیه ارز مسافرتی را ۲.۵ برابر کرد. یک صراف در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین می‌گوید: متأسفانه بساط ارزپاشی گسترده فراهم شد. صرافی‌ها پیشنهاد داشتند که کلاً موضوع ارز سهمیه‌ای در قالب ارز مسافرتی به عنوان یکی از موارد توزیع ارز ارزان‌تر از بازار آزاد برچیده شود، اما باز بانک مرکزی در این حوزه وارد شد. مردم با کارت ملی خود از بانک یا صرافی ارز یارانه‌ای دریافت می‌کنند و دقیقا چند متر آن‌طرف‌تر به دلالان می‌فروشند تا از این سهمیه خود بهره‌مند شده باشند و سودی ببرند، یعنی یک فرد با خرید ارز صرافی و فروش آن به قیمت ارز آزاد حداقل ۵ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد خواهد داشت. دلالان تلاش می‌کنند که ارز یارانه‌ای را با کارت ملی اجاره‌ای دریافت نمایند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96649/

ارسال دیدگاه شما