جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بر اساس این طرح نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس تغییر کرده و شاهد افزایش زمان برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها و افزایش زمان رسیدگی به اعتراضی که نامزدها دارند هستیم.وی در ادامه اظهار کرد: ساز و کار الکترونیکی شدن ثبت نام نامزدها و برگزاری انتخابات مجلس در این طرح پیش بینی شده است. از سوی دیگر ساز و کارهایی برای تبلیغات انتخاباتی در چهارچوب تعریف شده دیده شده است. به صورت مبسوط به بحث مقابله با تخلفات انتخاباتی در این طرح پرداخته شده است تا کمتر شاهد خرید و فروش رای و جرایم در حوزه برگزاری انتخابات مجلس باشیم.نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس این طرح احزاب می توانند به صورت انفرادی یا تشکیل جبهه در انتخابات مجلس شرکت کرده و لیست ارائه کنند. از سوی دیگر هیچ لزومی ندارد که حتما نامزدها در یک لیست باشند بلکه یک نامزد می تواند در چند لیست حضور داشته باشد.جوکار گفت: از نظر بنده این طرح نقاط قوت متعددی دارد. در این طرح در خصوص شرایط عمومی نامزدها نیز مواردی پیش بینی شده است. ان شاءالله با همکاری نمایندگان به زودی جزئیات این طرح به تصویب مجلس خواهد رسید.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96677/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس

محمدصالح جوکار در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس، بیان کرد: بر اساس این طرح نحوه رسیدگی به صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس تغییر کرده و شاهد افزایش زمان برای رسیدگی به صلاحیت نامزدها و افزایش زمان رسیدگی به اعتراضی که نامزدها دارند هستیم.وی در ادامه اظهار کرد: ساز و کار الکترونیکی شدن ثبت نام نامزدها و برگزاری انتخابات مجلس در این طرح پیش بینی شده است. از سوی دیگر ساز و کارهایی برای تبلیغات انتخاباتی در چهارچوب تعریف شده دیده شده است. به صورت مبسوط به بحث مقابله با تخلفات انتخاباتی در این طرح پرداخته شده است تا کمتر شاهد خرید و فروش رای و جرایم در حوزه برگزاری انتخابات مجلس باشیم.نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس این طرح احزاب می توانند به صورت انفرادی یا تشکیل جبهه در انتخابات مجلس شرکت کرده و لیست ارائه کنند. از سوی دیگر هیچ لزومی ندارد که حتما نامزدها در یک لیست باشند بلکه یک نامزد می تواند در چند لیست حضور داشته باشد.جوکار گفت: از نظر بنده این طرح نقاط قوت متعددی دارد. در این طرح در خصوص شرایط عمومی نامزدها نیز مواردی پیش بینی شده است. ان شاءالله با همکاری نمایندگان به زودی جزئیات این طرح به تصویب مجلس خواهد رسید.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96677/

ارسال دیدگاه شما