امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

ديدار ژنرال آيرونسايد با رضا پهلوي 
دهم بهمن سال 1299 هجری (30 ژانويه 1921) و در جریان بحران کابینه، ژنرال ادموند آيرونسايد Edmund Ironside فرمانده نيروهاي انگليسي در ايران با ژنرال رضاخان پهلوي فرمانده تيپ قزاق مستقر در قزوین ملاقات و به نوشته بيشتر مورخان، اورا تشويق به كودتا كرد. طبق همين نوشته ها، در اين ملاقات به ژنرال رضاخان گفته شده بود كه قرار است سيد ضياء طباطبائي يزدي كه از كسوت روحانيت خارج شده بود پس از كودتا رئيس الوزراء شود و فعلا تغيير رژيم و برکناري شاه مطرح نيست.

 تحصن 500 روحانی در مسجد دانشگاه تهران
نهم بهمن ماه 1357 (آخرین ماه انقلاب) و در روزی که بیش از 500 روحانی در مسجد دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند و در محوطه دانشگاه نیز بیش از دو هزار تَن و در میدان انقلاب (میدان 24 اسفند و نه چندان به دور از دانشگاه) هزاران نفر دیگر شعار می دادند، دسته ای از تظاهرکنندگان درابتدای خیابان کارگر (خیابان امیرآباد) و چند قدمی میدان، اتومبیل سرلشکر تقی لطیفی فرمانده پِرسُنِل ژاندارمری کشور را متوقف و اورا پایین کشیدند و در حالی که کشان ـ کشان به سوی مسجد دانشگاه می بردند به دفعات چاقو زدند. اجتماع روحانیون که متوجه قضیه شده بود به آن عمل اعتراض کرد و آیت الله ناطق نوری که در آن جمع بود ترتیب انتقال سرلشکر شدیدا مجروح را به بیمارستان داد. در همین لحظه صدای شلیک تیربار به گوش رسید که معلوم شد چریک های فدایی (کمونیست) ساختمان ستاد ژاندارمری را که در همان نزدیکی بود گلوله باران کرده بودند. به رغم وجود چند زرهپوش و یک گردان ژاندارم ِ آماده در ساختمان، دفاع و تیراندازی متقابل صورت نگرفته بود.

ترور گاندی
مهاتما گاندي رهبر انقلاب استقلال هند و نجات اين كشور از استعمار طولاني انگلستان سي ام ژانويه 1948 به دست يك ناسيوناليست هندو كه با تجزيه اين شبه قاره مخالف بود كشته شد. گاندي مبتكر مبارزه منفي براي رسيدن به هدف سياسي است. گاندي كه هنديان او را مهاتما (آموزگار بزرگ) مي نامند هنگام فوت 78 ساله بود. او براي شركت در اجتماع روزانه هوادارانش وارد اين جمع مي شد كه از فاصله نزديك هدف گلوله «ناتوران ويناياك گدسه» 36 ساله قرار گرفت و 20 دقيقه بعد درگذشت. گاندي همان روز روزه سياسي پنج روزه اش را پايان داده بود كه به خاطر شنيده شدن پيامش مبني بر تحمل پيروان اديان ديگر و دوستي انسانها ــ صرفنظر از دين و نژاد - به آن دست زده بود.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
10 بهمن سال 1377: به دفترم رفتم. كميسيون زيربنايى [و امور تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام] جلسه داشت. سياست‌های كلى منابع طبيعى را تكميل كرديم. عصر آقاى [اسحاق] جهانگيرى، [وزیر معادن و فلزات] آمد. گزارش امور جارى و طرح‌هاى توسعه معادن و فلزات را داد و از عدم پرداخت وام‌هاى مقرر طرح‌ها توسط بانك‌ها و ركود اجراى طرح‌ها و نيز از فشار دولت، براى برداشتن پول‌هاى شركت‌هاى دولتى، به مقتضاى متمم بودجه سال جارى و بودجه سال آينده، شكايت كرد. مرخصى آقاى [بوریس] يلتسين، [رییس‌جمهور روسیه]، از بيمارستان و تشنج در پارلمان روسيه و مرخصى حيدر على‌اُف، [رییس‌جمهور آذربایجان]، از بيمارستان در تركيه كه به خاطر مرض ريه، بسترى بوده و تصويب امكان شهادت مونيكا لوینسكى، [کارآموز کاخ سفید]، براي سناى آمريكا از طريق ويدیو، مورد توجه است. در گزارش‌ها آمده است كه فرد تاجرى را با منشى 23 ساله‌اش، در دفتركارش‌كشته‌اند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96680/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

ديدار ژنرال آيرونسايد با رضا پهلوي 
دهم بهمن سال 1299 هجری (30 ژانويه 1921) و در جریان بحران کابینه، ژنرال ادموند آيرونسايد Edmund Ironside فرمانده نيروهاي انگليسي در ايران با ژنرال رضاخان پهلوي فرمانده تيپ قزاق مستقر در قزوین ملاقات و به نوشته بيشتر مورخان، اورا تشويق به كودتا كرد. طبق همين نوشته ها، در اين ملاقات به ژنرال رضاخان گفته شده بود كه قرار است سيد ضياء طباطبائي يزدي كه از كسوت روحانيت خارج شده بود پس از كودتا رئيس الوزراء شود و فعلا تغيير رژيم و برکناري شاه مطرح نيست.

 تحصن 500 روحانی در مسجد دانشگاه تهران
نهم بهمن ماه 1357 (آخرین ماه انقلاب) و در روزی که بیش از 500 روحانی در مسجد دانشگاه تهران اجتماع کرده بودند و در محوطه دانشگاه نیز بیش از دو هزار تَن و در میدان انقلاب (میدان 24 اسفند و نه چندان به دور از دانشگاه) هزاران نفر دیگر شعار می دادند، دسته ای از تظاهرکنندگان درابتدای خیابان کارگر (خیابان امیرآباد) و چند قدمی میدان، اتومبیل سرلشکر تقی لطیفی فرمانده پِرسُنِل ژاندارمری کشور را متوقف و اورا پایین کشیدند و در حالی که کشان ـ کشان به سوی مسجد دانشگاه می بردند به دفعات چاقو زدند. اجتماع روحانیون که متوجه قضیه شده بود به آن عمل اعتراض کرد و آیت الله ناطق نوری که در آن جمع بود ترتیب انتقال سرلشکر شدیدا مجروح را به بیمارستان داد. در همین لحظه صدای شلیک تیربار به گوش رسید که معلوم شد چریک های فدایی (کمونیست) ساختمان ستاد ژاندارمری را که در همان نزدیکی بود گلوله باران کرده بودند. به رغم وجود چند زرهپوش و یک گردان ژاندارم ِ آماده در ساختمان، دفاع و تیراندازی متقابل صورت نگرفته بود.

ترور گاندی
مهاتما گاندي رهبر انقلاب استقلال هند و نجات اين كشور از استعمار طولاني انگلستان سي ام ژانويه 1948 به دست يك ناسيوناليست هندو كه با تجزيه اين شبه قاره مخالف بود كشته شد. گاندي مبتكر مبارزه منفي براي رسيدن به هدف سياسي است. گاندي كه هنديان او را مهاتما (آموزگار بزرگ) مي نامند هنگام فوت 78 ساله بود. او براي شركت در اجتماع روزانه هوادارانش وارد اين جمع مي شد كه از فاصله نزديك هدف گلوله «ناتوران ويناياك گدسه» 36 ساله قرار گرفت و 20 دقيقه بعد درگذشت. گاندي همان روز روزه سياسي پنج روزه اش را پايان داده بود كه به خاطر شنيده شدن پيامش مبني بر تحمل پيروان اديان ديگر و دوستي انسانها ــ صرفنظر از دين و نژاد - به آن دست زده بود.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
10 بهمن سال 1377: به دفترم رفتم. كميسيون زيربنايى [و امور تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام] جلسه داشت. سياست‌های كلى منابع طبيعى را تكميل كرديم. عصر آقاى [اسحاق] جهانگيرى، [وزیر معادن و فلزات] آمد. گزارش امور جارى و طرح‌هاى توسعه معادن و فلزات را داد و از عدم پرداخت وام‌هاى مقرر طرح‌ها توسط بانك‌ها و ركود اجراى طرح‌ها و نيز از فشار دولت، براى برداشتن پول‌هاى شركت‌هاى دولتى، به مقتضاى متمم بودجه سال جارى و بودجه سال آينده، شكايت كرد. مرخصى آقاى [بوریس] يلتسين، [رییس‌جمهور روسیه]، از بيمارستان و تشنج در پارلمان روسيه و مرخصى حيدر على‌اُف، [رییس‌جمهور آذربایجان]، از بيمارستان در تركيه كه به خاطر مرض ريه، بسترى بوده و تصويب امكان شهادت مونيكا لوینسكى، [کارآموز کاخ سفید]، براي سناى آمريكا از طريق ويدیو، مورد توجه است. در گزارش‌ها آمده است كه فرد تاجرى را با منشى 23 ساله‌اش، در دفتركارش‌كشته‌اند.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/96680/

ارسال دیدگاه شما