کرونا دیگر یک نگرانی جهانی نیست

کرونا دیگر یک نگرانی جهانی نیست

رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت: «جهان امروز به وضوح در موقعیت بسیار بهتری در مقایسه با هر لحظه دیگر از دوران همه‌گیری قرار دارد.» تدروس آدهانوم افزود: «من مطمئن هستم که امسال می‌توانیم بگوییم که کووید-۱۹ به‌عنوان یک وضعیت اضطراری و نگرانی بین‌المللی به پایان رسیده است.» وی برای اولین بار در ۱۱ مارس ۲۰۲۰ از یک بیماری همه‌گیر صحبت کرد. در آن زمان حدود ۵۰۰۰ مرگ ناشی از کرونا در هفته در سراسر جهان گزارش شد. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، از آن زمان تاکنون ۷۶۰ میلیون مورد عفونت در سراسر جهان ثبت شده و تقریباً ۶.۹ میلیون نفر جان خود را از دست داده‌اند. البته به گفته او، شمار واقعی مرگ‌ومیر ناشی از همه‌گیری «بسیار بیشتر» از این رقم است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/98134/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

کرونا دیگر یک نگرانی جهانی نیست

کرونا دیگر یک نگرانی جهانی نیست

رئیس سازمان جهانی بهداشت گفت: «جهان امروز به وضوح در موقعیت بسیار بهتری در مقایسه با هر لحظه دیگر از دوران همه‌گیری قرار دارد.» تدروس آدهانوم افزود: «من مطمئن هستم که امسال می‌توانیم بگوییم که کووید-۱۹ به‌عنوان یک وضعیت اضطراری و نگرانی بین‌المللی به پایان رسیده است.» وی برای اولین بار در ۱۱ مارس ۲۰۲۰ از یک بیماری همه‌گیر صحبت کرد. در آن زمان حدود ۵۰۰۰ مرگ ناشی از کرونا در هفته در سراسر جهان گزارش شد. بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت، از آن زمان تاکنون ۷۶۰ میلیون مورد عفونت در سراسر جهان ثبت شده و تقریباً ۶.۹ میلیون نفر جان خود را از دست داده‌اند. البته به گفته او، شمار واقعی مرگ‌ومیر ناشی از همه‌گیری «بسیار بیشتر» از این رقم است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/98134/

ارسال دیدگاه شما