سرپرست دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد

وجود یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها

وجود یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی از وجود یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: درحالی‌که یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد، باید زمینه را برای جذب دانشجویان خارجی فراهم کنیم که تحقق این مهم، نیازمند ابزارهایی است. به گزارش ایسنا، دکتر سید محمودرضا آقامیری در جشنواره جذب دانشجویان بین‌الملل سراسر کشور، جذب دانشجویان بین‌الملل را مسئله مهمی ارزیابی کرد و گفت: اکثر دانشگاه‌های جهان به این موضوع می‌پردازند و به دنبال بهره بردن از تجارت ۳۰۰ میلیارد دلاری حاصل از آن هستند.
وی با بیان اینکه در جهان ۵ میلیون دانشجوی خارجی وجود دارند که از میان آن‌ها دو درصد دانشجوی پناهنده محسوب می‌شوند، افزود: ما هم باید از این فضا استفاده کنیم؛ درحالی‌که یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد، باید زمینه را برای جذب دانشجویان خارجی فراهم کنیم که این مهم برای تحقق، نیازمند ابزارهایی است. نگاه ما در کشور به مسئله جذب دانشجویان خارجی قدری متفاوت است؛ چراکه به مسائل فرهنگی هم توجه می‌کنیم. با این دو دیدگاه یعنی دیدگاه مادی و فرهنگی و بهره بردن از حضور دانشجویان خارجی در کشور، دانشگاه‌ها ملزم به فراهم کردن سازوکارهای لازم هستند؛ این یک دیپلماسی علمی و فرهنگی است. او سه عامل کیفیت یعنی برنامه علمی و آموزشی قوی، ایجاد شرایطی با صرفه مالی برای دانشجویان و در نهایت تسهیل دسترسی‌های کنسولی و اداری که بخشی به دانشگاه و بخشی به بیرون از دانشگاه مربوط می‌شود را مهم‌ترین ابزار لازم برای جذب دانشجویان بین‌الملل دانست.
سرپرست دانشگاه شهید بهشتی، افزود: اگر می‌خواهیم دانشجو جذب کنیم، باید زبان جوانان دانشجوی متقاضی را بفهمیم و با آن زبان با آن‌ها صحبت و تصور زیبایی از محیطمان در ذهن آن‌ها ایجاد کنیم. در این حوزه یکی از ابزارهای مهم فضای مجازی است. لازم است یک برندینگ و هویت شاخص از خود بسازیم. وب‌سایت دانشگاه می‌تواند کانالی قوی برای ارتباط بین افراد و دستگاه‌هایی باشد که کار پذیرش افراد را بر عهده دارند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/98137/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد

وجود یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها

وجود یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها

سرپرست دانشگاه شهید بهشتی از وجود یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: درحالی‌که یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد، باید زمینه را برای جذب دانشجویان خارجی فراهم کنیم که تحقق این مهم، نیازمند ابزارهایی است. به گزارش ایسنا، دکتر سید محمودرضا آقامیری در جشنواره جذب دانشجویان بین‌الملل سراسر کشور، جذب دانشجویان بین‌الملل را مسئله مهمی ارزیابی کرد و گفت: اکثر دانشگاه‌های جهان به این موضوع می‌پردازند و به دنبال بهره بردن از تجارت ۳۰۰ میلیارد دلاری حاصل از آن هستند.
وی با بیان اینکه در جهان ۵ میلیون دانشجوی خارجی وجود دارند که از میان آن‌ها دو درصد دانشجوی پناهنده محسوب می‌شوند، افزود: ما هم باید از این فضا استفاده کنیم؛ درحالی‌که یک میلیون صندلی خالی در دانشگاه‌ها وجود دارد، باید زمینه را برای جذب دانشجویان خارجی فراهم کنیم که این مهم برای تحقق، نیازمند ابزارهایی است. نگاه ما در کشور به مسئله جذب دانشجویان خارجی قدری متفاوت است؛ چراکه به مسائل فرهنگی هم توجه می‌کنیم. با این دو دیدگاه یعنی دیدگاه مادی و فرهنگی و بهره بردن از حضور دانشجویان خارجی در کشور، دانشگاه‌ها ملزم به فراهم کردن سازوکارهای لازم هستند؛ این یک دیپلماسی علمی و فرهنگی است. او سه عامل کیفیت یعنی برنامه علمی و آموزشی قوی، ایجاد شرایطی با صرفه مالی برای دانشجویان و در نهایت تسهیل دسترسی‌های کنسولی و اداری که بخشی به دانشگاه و بخشی به بیرون از دانشگاه مربوط می‌شود را مهم‌ترین ابزار لازم برای جذب دانشجویان بین‌الملل دانست.
سرپرست دانشگاه شهید بهشتی، افزود: اگر می‌خواهیم دانشجو جذب کنیم، باید زبان جوانان دانشجوی متقاضی را بفهمیم و با آن زبان با آن‌ها صحبت و تصور زیبایی از محیطمان در ذهن آن‌ها ایجاد کنیم. در این حوزه یکی از ابزارهای مهم فضای مجازی است. لازم است یک برندینگ و هویت شاخص از خود بسازیم. وب‌سایت دانشگاه می‌تواند کانالی قوی برای ارتباط بین افراد و دستگاه‌هایی باشد که کار پذیرش افراد را بر عهده دارند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/98137/

ارسال دیدگاه شما