انتقاد کسب‌وکارهای اینترنتی از محدودیت‌ها

انتقاد کسب‌وکارهای اینترنتی از محدودیت‌ها

زهرا ساعدی، مدیر محتوای یکی از مجموعه‌های استارتاپی درباره چالش‌های اخیر این مجموعه‌ها در پی کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ به «انتخاب» گفت: تا وقتی‌که فیلترشکن از سمت شرکت برای ما تهیه نشده بود ارتباطات ما از بین رفته بود؛ زیرا تمام کار‌های ما نیاز به فیلترشکن دارد، حتی برای باز کردن ایمیل نیز باید با فیلترشکن کار کنیم. خرید فیلترشکن نیز یک هزینه جدید بود، اما آن هم از کار می‌افتاد و بخشی از نیروی انسانی مجموعه درگیر این موضوع بود و به جای تمرکز بر تولید محصول، افراد درگیر راه‌اندازی فیلترشکن شده بودند. ارتباط با مخاطبان نیز در کسب‌وکارهای آنلاین در بستر‌هایی مانند اینستاگرام و بقیه پلتفرم‌ها با قطعی و فیلترینگ دچار مشکل شد. هرروز تعداد نیرو‌های بیکار زیاد می‌شود و شرکت‌ها نیز کمتر درخواست نیرو می‌دهند. رضا الفت نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در ادامه درباره چالش‌های یک سال اخیر کسب‌وکارهای استارتاپی نسبت به قطعی اینترنت به «انتخاب» گفت: اولین و مهم‌ترین موضوعی که کسب‌وکارهای آنلاین با این محدودیت‌های اینترنت با آن مواجه شدند بحث ناامیدی است و با توجه به اینکه این صنف متشکل از افراد جوانی است که عمدتاً دانشجو هستند و این ناامیدی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری را به آن‌ها بزند و کشور هم آسیب می‌بیند، امسال این اکوسیستم ضربات جبران‌ناپذیری به خود دید. متأسفانه اکنون برخی از استارتاپ‌های بزرگ‌ به فکر مهاجرت هستند. امسال راحت اینترنت را قطع کردند یا سرعت را کاهش دادند و یک نفر هم نیامد بگوید حق‌الناس این جماعت را چه کسی می‌دهد؟

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/98162/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتقاد کسب‌وکارهای اینترنتی از محدودیت‌ها

انتقاد کسب‌وکارهای اینترنتی از محدودیت‌ها

زهرا ساعدی، مدیر محتوای یکی از مجموعه‌های استارتاپی درباره چالش‌های اخیر این مجموعه‌ها در پی کاهش سرعت اینترنت و فیلترینگ به «انتخاب» گفت: تا وقتی‌که فیلترشکن از سمت شرکت برای ما تهیه نشده بود ارتباطات ما از بین رفته بود؛ زیرا تمام کار‌های ما نیاز به فیلترشکن دارد، حتی برای باز کردن ایمیل نیز باید با فیلترشکن کار کنیم. خرید فیلترشکن نیز یک هزینه جدید بود، اما آن هم از کار می‌افتاد و بخشی از نیروی انسانی مجموعه درگیر این موضوع بود و به جای تمرکز بر تولید محصول، افراد درگیر راه‌اندازی فیلترشکن شده بودند. ارتباط با مخاطبان نیز در کسب‌وکارهای آنلاین در بستر‌هایی مانند اینستاگرام و بقیه پلتفرم‌ها با قطعی و فیلترینگ دچار مشکل شد. هرروز تعداد نیرو‌های بیکار زیاد می‌شود و شرکت‌ها نیز کمتر درخواست نیرو می‌دهند. رضا الفت نسب، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، در ادامه درباره چالش‌های یک سال اخیر کسب‌وکارهای استارتاپی نسبت به قطعی اینترنت به «انتخاب» گفت: اولین و مهم‌ترین موضوعی که کسب‌وکارهای آنلاین با این محدودیت‌های اینترنت با آن مواجه شدند بحث ناامیدی است و با توجه به اینکه این صنف متشکل از افراد جوانی است که عمدتاً دانشجو هستند و این ناامیدی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری را به آن‌ها بزند و کشور هم آسیب می‌بیند، امسال این اکوسیستم ضربات جبران‌ناپذیری به خود دید. متأسفانه اکنون برخی از استارتاپ‌های بزرگ‌ به فکر مهاجرت هستند. امسال راحت اینترنت را قطع کردند یا سرعت را کاهش دادند و یک نفر هم نیامد بگوید حق‌الناس این جماعت را چه کسی می‌دهد؟

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/98162/

ارسال دیدگاه شما