فروش ۵۰ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب

فروش ۵۰ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب

قائم مقام سی و چهارمین نمایشگاه کتاب گفت: هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران ۷ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است و یک پرونده به دلیل تعطیلی غرفه از دستور کار خارج شد و برای ۶ مورد رأی صادر شد. به گزارش مهر، علی رمضانی قائم مقام سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در چهارمین نشست خبری خود گفت: از تمام رسانه‌هایی که در برگزاری این دوره از نمایشگاه فعالیت کردند و انعکاس‌های ویژه ای که در رسانه‌ها داشته به ویژه رسانه‌هایی که در صفحه اصلی خود صفحه‌ای را به این رویداد اختصاص دادند تشکر می‌کنم. وی گفت: مرکز پاسخگویی تماس تاکنون به ۸ هزار تماس که ۷ هزار تماس خروجی و هزار تماس پاسخگویی داشتند همچنین در بخش اطلاع رسانی ۱۹ غرفه در بخش‌های مختلف اطلاع رسانی تا ۸ شب در نمایشگاه مستقر هستند. رمضانی افزود: کمیته تخلفات تاکنون پنج ناشر را به واسطه عدم رعایت ضوابط نمایشگاه کتاب از جمله پوشش به تعهد کتبی محکوم کرده است و یک انتشارات را به دلیل فروش کتاب بدون مجوز و سایر تخلفات به رفع تخلف، درج پرونده، تعطیلی غرفه و پنل مجازی محکوم شده است.وی افزود: تا ساعت ۲۰ روز چهارم شنبه مطابق گزارش دستگاه‌های رسمی کارتخوان ها مجموعاً ۵۰ میلیارد تومان که با برآورد حدود ۱۵ میلیاردی خرید نقدی و دستگاه‌های کارتخوان خارج از شبکه در مجموع ۶۵ میلیارد تومان خرید حضوری نمایشگاه بوده است، همچنین در بخش مجازی نمایشگاه مجموع فروش ۳۷ میلیارد تومان بوده است که ۲۶ میلیارد تومان سهم ناشران و ۱۱ میلیارد سهم کتابفروشان بوده است. قائم مقام سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: میزان فروش در مجموع ۱۰۲ میلیارد تومان تا پایان روز چهارم است و تاکنون ۳۱۰ هزار نسخه کتاب فروخته شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99548/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

فروش ۵۰ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب

فروش ۵۰ میلیارد تومانی نمایشگاه کتاب

قائم مقام سی و چهارمین نمایشگاه کتاب گفت: هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران ۷ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است و یک پرونده به دلیل تعطیلی غرفه از دستور کار خارج شد و برای ۶ مورد رأی صادر شد. به گزارش مهر، علی رمضانی قائم مقام سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در چهارمین نشست خبری خود گفت: از تمام رسانه‌هایی که در برگزاری این دوره از نمایشگاه فعالیت کردند و انعکاس‌های ویژه ای که در رسانه‌ها داشته به ویژه رسانه‌هایی که در صفحه اصلی خود صفحه‌ای را به این رویداد اختصاص دادند تشکر می‌کنم. وی گفت: مرکز پاسخگویی تماس تاکنون به ۸ هزار تماس که ۷ هزار تماس خروجی و هزار تماس پاسخگویی داشتند همچنین در بخش اطلاع رسانی ۱۹ غرفه در بخش‌های مختلف اطلاع رسانی تا ۸ شب در نمایشگاه مستقر هستند. رمضانی افزود: کمیته تخلفات تاکنون پنج ناشر را به واسطه عدم رعایت ضوابط نمایشگاه کتاب از جمله پوشش به تعهد کتبی محکوم کرده است و یک انتشارات را به دلیل فروش کتاب بدون مجوز و سایر تخلفات به رفع تخلف، درج پرونده، تعطیلی غرفه و پنل مجازی محکوم شده است.وی افزود: تا ساعت ۲۰ روز چهارم شنبه مطابق گزارش دستگاه‌های رسمی کارتخوان ها مجموعاً ۵۰ میلیارد تومان که با برآورد حدود ۱۵ میلیاردی خرید نقدی و دستگاه‌های کارتخوان خارج از شبکه در مجموع ۶۵ میلیارد تومان خرید حضوری نمایشگاه بوده است، همچنین در بخش مجازی نمایشگاه مجموع فروش ۳۷ میلیارد تومان بوده است که ۲۶ میلیارد تومان سهم ناشران و ۱۱ میلیارد سهم کتابفروشان بوده است. قائم مقام سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: میزان فروش در مجموع ۱۰۲ میلیارد تومان تا پایان روز چهارم است و تاکنون ۳۱۰ هزار نسخه کتاب فروخته شده است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99548/

ارسال دیدگاه شما