۷۰هزار میلیارد کسری منابع تبصره 1

۷۰هزار میلیارد کسری منابع تبصره 1

مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم نسبت به کسری حاصل از تبصره ۱ و تبصره ۱۴ بودجه ابراز نگرانی کرد. به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان، اگرچه بالاتر از نرخ مفروض لایحه بودجه است، اما به واسطه بیش‌برآورد ناشی از میزان صادرات و قیمت نفت در مفروضات لایحه بودجه، پیش‌بینی می‌شود این نرخ تسعیر منجر به عدم تحقق منابع تبصره ۱ شده و بودجه را با کسری مواجه کند.
از طرف دیگر فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، حدود ۵هزار تومان است و همچنین چشم‌انداز قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود. در نتیجه اعلام نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را کاهش می‌دهد که منجر به ناترازی بودجه دولت می‌شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99552/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۷۰هزار میلیارد کسری منابع تبصره 1

۷۰هزار میلیارد کسری منابع تبصره 1

مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود تحت عنوان راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت مهار تورم نسبت به کسری حاصل از تبصره ۱ و تبصره ۱۴ بودجه ابراز نگرانی کرد. به گزارش اقتصادآنلاین؛ بر اساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان، اگرچه بالاتر از نرخ مفروض لایحه بودجه است، اما به واسطه بیش‌برآورد ناشی از میزان صادرات و قیمت نفت در مفروضات لایحه بودجه، پیش‌بینی می‌شود این نرخ تسعیر منجر به عدم تحقق منابع تبصره ۱ شده و بودجه را با کسری مواجه کند.
از طرف دیگر فرض محاسبه منابع هدفمندی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ مبنی بر این بوده که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، براساس فرمول وزارت نفت، در طول سال ۱۴۰۲ همواره در سقف ریالی خود یعنی ۷۰۰۰ تومان باقی خواهد ماند. با احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اعلامی بانک مرکزی قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها، حدود ۵هزار تومان است و همچنین چشم‌انداز قیمت گاز هاب‌های منطقه‌ای کاهشی است. محاسبات نشان می‌دهد هر ۱۰۰۰ تومان کاهش نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها منجر به کاهش ۳۷ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی می‌شود. در نتیجه اعلام نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومانی ۷۰ هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را کاهش می‌دهد که منجر به ناترازی بودجه دولت می‌شود.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99552/

ارسال دیدگاه شما