امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

1910 - الحاق رسمي شبه جزيره كره به ژاپن
در پي پيروزي ژاپن در جنگ با چين و روسيه، اين كشور، شبه جزيره كره را در سال 1907م، عملاً اشغال كرد و در 20 مه 1910م، آن را به طور رسمي به خاك خود ضميمه نمود و نام آن را به "چوزن" تغيير داد. اما مردم كره با استعمار ژاپن به مبارزه برخاستند. در زمان جنگ جهاني دوم، استقلال طلبان كره‏اي به اميد استقلال كشورشان در كنار متفقين با ارتش ژاپن جنگيدند. اين تقسيم بندي در سال 1948 رسميت يافت.

1927 - نخستين پرواز بدون توقف ميان دو قاره آمريكا و اروپا
بيستم ماه مي سال 1927 «چارلز ليندبرگ» هوانورد آمريكايي در ميان استقبال بيش از يكصد هزار تن، پس از 27 ساعت پرواز و پيمودن عرض اقيانوس اطلس در پاريس فرود آمد.وي 19 مي با يك هواپيماي يك موتوره به تنهايي از فرودگاهي در لانگ آيلند (واقع در ايالت نيويورك و مجاور شهر نيويورک) به پرواز در آمده بود و بدون توقف، هزاران مايل فاصله دو قاره را پرواز كرده بود. اين نخستين پرواز بدون توقف ميان آمريكا و اروپا بود.

1330 - تاسيس "حزب زحمتكشان" توسط مظفر بقایی
پس از تشكيل دولت دكتر مصدق، حضور برخي چهره‏ هاي بدنام گذشته در تركيب هيئت دولت، باعث اختلاف در صفوف جبهه ملي گرديد و باعث شد بعضي از اعضاي مهم آن از قبيل آيت‏ اللَّه كاشاني و دكتر مظفر بقايي از جبهه ملي كناره‏ گيري كنند. در اين ميان، دكتر مظفر بقايي، پس از كناره ‏گيري از جبهه ملي، حزب زحمتكشان را تشكيل داد و بسياري را به دور خودجمع كرد. اين حزب، معجوني از گروه‏هاي چماقدار و برخي روشنفكران بود كه با تشويق جدي دولت ايالات متحده آمريكا اعلام موجوديت كرد.مقابله و رويارويي با حزب توده و جلوگيري از نفوذ كمونيسم در ايران، هدف مهم تاسيس اين حزب و دليل اصلي پشتيباني آمريكا از آن بود. در ادامه، حزب زحمتكشان، شعب خود را در ساير نقاط كشور نيز داير كرد و در آستانه كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332، در راستاي تحقق سياست‏هاي مداخله جويانه و استيلا طلبانه آمريكا، جهت سرنگوني دولت دكتر مصدق، به كار گرفته شد. لازم به ذكر است كه آيت‏اللَّه كاشاني هرچند از نظر عقيدتي و مذهبي با جبهه ملي و دكتر بقايي سنخيت كمي داشت ولي به دليل مصالح بالاتر مردم و كشور، حاضر شده بود تا با ديگر افراد ملي گرا، جبهه ملي را تاسيس كرده و از آن حمايت كند. از اين رو، همراهي آيت‏اللَّه كاشاني با اين جبهه، به معني تاييد عملكرد آنان نبود و مصالح والاي ملت مسلمان، مدنظر آن عالم مجاهد قرار داشت.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
30 اردیبهشت سال 1377:آقاى [بیژن نامدار] زنگنه، [وزیر نفت] آمد. گفت، چهار كشور ديگرِ شريك ما در درياى خزر، سياست مشتركى مبنى بر تقسيم بستر و مشاع بودن سطح گرفته‌اند و ما تنها مانده‌ايم. سياست استفاده از سرمايه و تكنولوژى خارجى پيشرفته در توسعه ميدان‌هاى نفتى را توضيح داد و از مزاحمت‌هاى بعضى از كارشناسان تُند داخلى گفت.عصر آقاى [عبدالله] نورى، وزيركشورآمد. از وضعى كه در اصفهان پيش‌آمد، اظهارتأسف و نگرانى‌كرد و گفت، اصولاً در برخورد با مسأله آیت‌الله منتظرى، بى‌تدبيرى شده و بی‌خود مسأله را بزرگ‌كرده‌اند. گفت، پدرش مقلد آقاى منتظرى است و مقلدان آیت‌الله منتظرى، با اين‌كارها عقب‌نشينى نمى‌كنند. از من خواست، براى [انتخابات مجلس] خُبرگان فكرى بكنم كه فتنه جديدى پيش نيايد.آقايان [محمد] غرضى و [علی‌محمد] بشارتى آمدند. از نابسامانى‌هاى‌كشور و اختلافات با حركت‌هاى‌شعارى اظهارنگرانى‌كردند و از من خواستند، براى رفع مشكلات تلاش‌كنم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99643/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

امروز با تاریخ

امروز با تاریخ

1910 - الحاق رسمي شبه جزيره كره به ژاپن
در پي پيروزي ژاپن در جنگ با چين و روسيه، اين كشور، شبه جزيره كره را در سال 1907م، عملاً اشغال كرد و در 20 مه 1910م، آن را به طور رسمي به خاك خود ضميمه نمود و نام آن را به "چوزن" تغيير داد. اما مردم كره با استعمار ژاپن به مبارزه برخاستند. در زمان جنگ جهاني دوم، استقلال طلبان كره‏اي به اميد استقلال كشورشان در كنار متفقين با ارتش ژاپن جنگيدند. اين تقسيم بندي در سال 1948 رسميت يافت.

1927 - نخستين پرواز بدون توقف ميان دو قاره آمريكا و اروپا
بيستم ماه مي سال 1927 «چارلز ليندبرگ» هوانورد آمريكايي در ميان استقبال بيش از يكصد هزار تن، پس از 27 ساعت پرواز و پيمودن عرض اقيانوس اطلس در پاريس فرود آمد.وي 19 مي با يك هواپيماي يك موتوره به تنهايي از فرودگاهي در لانگ آيلند (واقع در ايالت نيويورك و مجاور شهر نيويورک) به پرواز در آمده بود و بدون توقف، هزاران مايل فاصله دو قاره را پرواز كرده بود. اين نخستين پرواز بدون توقف ميان آمريكا و اروپا بود.

1330 - تاسيس "حزب زحمتكشان" توسط مظفر بقایی
پس از تشكيل دولت دكتر مصدق، حضور برخي چهره‏ هاي بدنام گذشته در تركيب هيئت دولت، باعث اختلاف در صفوف جبهه ملي گرديد و باعث شد بعضي از اعضاي مهم آن از قبيل آيت‏ اللَّه كاشاني و دكتر مظفر بقايي از جبهه ملي كناره‏ گيري كنند. در اين ميان، دكتر مظفر بقايي، پس از كناره ‏گيري از جبهه ملي، حزب زحمتكشان را تشكيل داد و بسياري را به دور خودجمع كرد. اين حزب، معجوني از گروه‏هاي چماقدار و برخي روشنفكران بود كه با تشويق جدي دولت ايالات متحده آمريكا اعلام موجوديت كرد.مقابله و رويارويي با حزب توده و جلوگيري از نفوذ كمونيسم در ايران، هدف مهم تاسيس اين حزب و دليل اصلي پشتيباني آمريكا از آن بود. در ادامه، حزب زحمتكشان، شعب خود را در ساير نقاط كشور نيز داير كرد و در آستانه كودتاي آمريكايي 28 مرداد 1332، در راستاي تحقق سياست‏هاي مداخله جويانه و استيلا طلبانه آمريكا، جهت سرنگوني دولت دكتر مصدق، به كار گرفته شد. لازم به ذكر است كه آيت‏اللَّه كاشاني هرچند از نظر عقيدتي و مذهبي با جبهه ملي و دكتر بقايي سنخيت كمي داشت ولي به دليل مصالح بالاتر مردم و كشور، حاضر شده بود تا با ديگر افراد ملي گرا، جبهه ملي را تاسيس كرده و از آن حمايت كند. از اين رو، همراهي آيت‏اللَّه كاشاني با اين جبهه، به معني تاييد عملكرد آنان نبود و مصالح والاي ملت مسلمان، مدنظر آن عالم مجاهد قرار داشت.

خاطرات هاشمی رفسنجانی
30 اردیبهشت سال 1377:آقاى [بیژن نامدار] زنگنه، [وزیر نفت] آمد. گفت، چهار كشور ديگرِ شريك ما در درياى خزر، سياست مشتركى مبنى بر تقسيم بستر و مشاع بودن سطح گرفته‌اند و ما تنها مانده‌ايم. سياست استفاده از سرمايه و تكنولوژى خارجى پيشرفته در توسعه ميدان‌هاى نفتى را توضيح داد و از مزاحمت‌هاى بعضى از كارشناسان تُند داخلى گفت.عصر آقاى [عبدالله] نورى، وزيركشورآمد. از وضعى كه در اصفهان پيش‌آمد، اظهارتأسف و نگرانى‌كرد و گفت، اصولاً در برخورد با مسأله آیت‌الله منتظرى، بى‌تدبيرى شده و بی‌خود مسأله را بزرگ‌كرده‌اند. گفت، پدرش مقلد آقاى منتظرى است و مقلدان آیت‌الله منتظرى، با اين‌كارها عقب‌نشينى نمى‌كنند. از من خواست، براى [انتخابات مجلس] خُبرگان فكرى بكنم كه فتنه جديدى پيش نيايد.آقايان [محمد] غرضى و [علی‌محمد] بشارتى آمدند. از نابسامانى‌هاى‌كشور و اختلافات با حركت‌هاى‌شعارى اظهارنگرانى‌كردند و از من خواستند، براى رفع مشكلات تلاش‌كنم.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99643/

ارسال دیدگاه شما