مرکز آمار منتشر کرد

تورم فروردین؛ 55.5 درصد

تورم فروردین؛ 55.5 درصد

ستاره صبح - پارسا سپهری: مرکز آمار تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه امسال را ۵۵.۵ اعلام کرد. این نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. یعنی خانوار ایرانی برای تهیه تعداد مشخص کالا و خدمات در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود ۵۵ درصد بیشتر هزینه کرده است. این در حالی است که حقوق‌بگیران از کارمندان، فرهنگیان و کارگران گرفته تا بازنشستگان فقط 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش‌یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار این رقم بالاترین تورم نقطه‌ای از ابتدای سال ۹۲ تاکنون است. نکته قابل‌توجه اینکه تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸.۵ درصد بوده است.
صعود تورم سالانه
تورم سالانه نیز ۴۷.۶ درصد برآورد شده، به عبارت دیگر میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به فروردین امسال نسبت به میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه سال گذشته بالغ بر ۴۷ درصد افزایش‌یافته است. تورم سالانه نیز به مانند تورم نقطه‌ای نسبت به اسفند ۱۴۰۱ صعودی بوده است.
مرکز آمار تورم ماهانه را ۳.۷ درصد اعلام کرد که نسبت به تورم ماهانه اسفندماه یک درصد پایین‌تر آمده است.

تورم در استان‌ها بیشتر از 50 درصد
همچنین تورم سالانه در استان‌ها نشان می‌دهد بیش‌ترین تورم دوازده‌ماهه متعلق به استان لرستان و کمترین به استان تهران تعلق داشته است. بیش‌ترین نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ مربوط به استان لرستان با عدد ۵۶.۹ و کمترین مربوط به استان تهران با عدد ۴۳.۷ است. به غیر از تهران همه استان‌های دیگر تورم بالاتر از ۵۰ درصدی داشتند. یزدی‌ها بیش‌ترین فشار تورم را حس کردند و با ۷۱.۹ درصد رکورددار بودند.

تورم خوراکی‌ها 77 درصد
در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات هم تورم کل کشور ۷۷.۷ درصد بود و سیستان و بلوچستان با ۹۳.۴ درصد رکورددار و مازندران با ۶۸.۴ درصد کمترین تورم را داشت. تورم کل کشور در کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم برابر ۴۵.۴ درصد بود و در این بخش یزد با ۶۳.۶ درصد بیش‌ترین و بوشهر با ۳۷.۴ درصد کمترین تورم را داشتند. (اقتصاد آنلاین)

فاصله تورم دهک‌ اول با دهک دهم ۷.۴ درصد
در گزارش مرکز آمار به تورم نقطه‌ای مربوط به دهک‌ها نیز اشاره‌شده، به‌طورکلی می‌توان گفت که تورم نقطه به نقطه برای دهک‌های فقیر بالاتر از تورم دهک‌های پردرآمد بوده است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲ که در کل کشور عدد ۴۷.۶ بود برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۴ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99685/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

مرکز آمار منتشر کرد

تورم فروردین؛ 55.5 درصد

تورم فروردین؛ 55.5 درصد

ستاره صبح - پارسا سپهری: مرکز آمار تورم نقطه به نقطه فروردین‌ماه امسال را ۵۵.۵ اعلام کرد. این نرخ تورم در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است. یعنی خانوار ایرانی برای تهیه تعداد مشخص کالا و خدمات در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال 1401 حدود ۵۵ درصد بیشتر هزینه کرده است. این در حالی است که حقوق‌بگیران از کارمندان، فرهنگیان و کارگران گرفته تا بازنشستگان فقط 21 درصد نسبت به سال قبل افزایش‌یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار این رقم بالاترین تورم نقطه‌ای از ابتدای سال ۹۲ تاکنون است. نکته قابل‌توجه اینکه تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در فروردین امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸.۵ درصد بوده است.
صعود تورم سالانه
تورم سالانه نیز ۴۷.۶ درصد برآورد شده، به عبارت دیگر میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به فروردین امسال نسبت به میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به فروردین‌ماه سال گذشته بالغ بر ۴۷ درصد افزایش‌یافته است. تورم سالانه نیز به مانند تورم نقطه‌ای نسبت به اسفند ۱۴۰۱ صعودی بوده است.
مرکز آمار تورم ماهانه را ۳.۷ درصد اعلام کرد که نسبت به تورم ماهانه اسفندماه یک درصد پایین‌تر آمده است.

تورم در استان‌ها بیشتر از 50 درصد
همچنین تورم سالانه در استان‌ها نشان می‌دهد بیش‌ترین تورم دوازده‌ماهه متعلق به استان لرستان و کمترین به استان تهران تعلق داشته است. بیش‌ترین نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ مربوط به استان لرستان با عدد ۵۶.۹ و کمترین مربوط به استان تهران با عدد ۴۳.۷ است. به غیر از تهران همه استان‌های دیگر تورم بالاتر از ۵۰ درصدی داشتند. یزدی‌ها بیش‌ترین فشار تورم را حس کردند و با ۷۱.۹ درصد رکورددار بودند.

تورم خوراکی‌ها 77 درصد
در گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات هم تورم کل کشور ۷۷.۷ درصد بود و سیستان و بلوچستان با ۹۳.۴ درصد رکورددار و مازندران با ۶۸.۴ درصد کمترین تورم را داشت. تورم کل کشور در کالاهای غیرخوراکی و خدمات هم برابر ۴۵.۴ درصد بود و در این بخش یزد با ۶۳.۶ درصد بیش‌ترین و بوشهر با ۳۷.۴ درصد کمترین تورم را داشتند. (اقتصاد آنلاین)

فاصله تورم دهک‌ اول با دهک دهم ۷.۴ درصد
در گزارش مرکز آمار به تورم نقطه‌ای مربوط به دهک‌ها نیز اشاره‌شده، به‌طورکلی می‌توان گفت که تورم نقطه به نقطه برای دهک‌های فقیر بالاتر از تورم دهک‌های پردرآمد بوده است. دامنه تغییرات نرخ تورم سالانه فروردین ۱۴۰۲ که در کل کشور عدد ۴۷.۶ بود برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۶ درصد برای دهک دهم تا ۵۳.۴ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۷.۴ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۷.۵ واحد درصد) ۰.۱ واحد درصد کاهش داشته است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99685/

ارسال دیدگاه شما