پایان نمایشگاه کتاب تهران

پایان نمایشگاه کتاب تهران

سی و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به کار خود پایان داد.دیروز آخرین روز از نمایشگاه کتاب تهران بود که از ۲۰ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد و در دو بخش حضوری و مجازی میزبان بازدیدکنندگان بود. علی رمضانی، سخنگوی نمایشگاه میزان فروش نمایشگاه کتاب را تا پایان روز دهم (جمعه، بیست و نهم اردیبهشت‌ماه)، ۳۳۹ میلیارد تومان در بخش حضوری و مجازی عنوان کرد و درباره جزئیات آن گفت: نمایشگاه در بخش حضوری  ۲۲۵ میلیارد تومان خرید ثبت کرد که ۱۶۵ میلیارد در کارت‌خوان‌های رسمی و ۷۵ میلیارد تومان نیز به صورت خرید نقدی، کارت ‌به کارت و کارت‌خوان غیررسمی بوده است. در بخش مجازی نمایشگاه هم ۱۱۴ میلیارد تومان فروش ثبت شد که ۹۵ میلیارد تومان مربوط به ناشران و ۱۹ میلیارد تومان مربوط به کتابفروشان است. او همچنین از ناشران متخلفی گفت که برایشان رای صادر شده است؛ از تعهد کتبی تا بسته شدن غرفه‌شان.به گزراش ایسنا،‌ رمضانی تعداد ناشران محروم از نمایشگاه سال آینده و میزان بن‌های مصرفی را هم به نشست دیگری که جمع‌بندی نهایی در این زمینه انجام شود موکول کرد. در آخرین روز نمایشگاه برخی از ناشران کتاب‌های خود را با ۳۰ درصد و ۴۰ درصد و بعضاً نصف قیمت به فروش گذاشته بودند تا هم بار کمتری به خانه ببرند و هم از آخرین فرصت نقدینگی استفاده کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99699/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

پایان نمایشگاه کتاب تهران

پایان نمایشگاه کتاب تهران

سی و چهارمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به کار خود پایان داد.دیروز آخرین روز از نمایشگاه کتاب تهران بود که از ۲۰ اردیبهشت در مصلی تهران برگزار شد و در دو بخش حضوری و مجازی میزبان بازدیدکنندگان بود. علی رمضانی، سخنگوی نمایشگاه میزان فروش نمایشگاه کتاب را تا پایان روز دهم (جمعه، بیست و نهم اردیبهشت‌ماه)، ۳۳۹ میلیارد تومان در بخش حضوری و مجازی عنوان کرد و درباره جزئیات آن گفت: نمایشگاه در بخش حضوری  ۲۲۵ میلیارد تومان خرید ثبت کرد که ۱۶۵ میلیارد در کارت‌خوان‌های رسمی و ۷۵ میلیارد تومان نیز به صورت خرید نقدی، کارت ‌به کارت و کارت‌خوان غیررسمی بوده است. در بخش مجازی نمایشگاه هم ۱۱۴ میلیارد تومان فروش ثبت شد که ۹۵ میلیارد تومان مربوط به ناشران و ۱۹ میلیارد تومان مربوط به کتابفروشان است. او همچنین از ناشران متخلفی گفت که برایشان رای صادر شده است؛ از تعهد کتبی تا بسته شدن غرفه‌شان.به گزراش ایسنا،‌ رمضانی تعداد ناشران محروم از نمایشگاه سال آینده و میزان بن‌های مصرفی را هم به نشست دیگری که جمع‌بندی نهایی در این زمینه انجام شود موکول کرد. در آخرین روز نمایشگاه برخی از ناشران کتاب‌های خود را با ۳۰ درصد و ۴۰ درصد و بعضاً نصف قیمت به فروش گذاشته بودند تا هم بار کمتری به خانه ببرند و هم از آخرین فرصت نقدینگی استفاده کنند.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99699/

ارسال دیدگاه شما