سالانه یک‌سوم تولدها، سقط می‌شوند

سالانه یک‌سوم تولدها، سقط می‌شوند

آمارهای سقط‌جنین در کشور نگران‌کننده است و هم‌زمان با آن آمار تولد در کشور هم‌روند کاهشی دارد. از حدود یک‌میلیون تولد در سال ۹۹ به یک‌میلیون و ۱۰۰ تولد در ۱۴۰۱ رسیده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت بیش از ۸۰ درصد سقط‌جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و عمده آنها در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی دهنده صورت می‌گیرد. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت به همشهری آنلاین گفت: به‌طور میانگین سالانه ۳۵۰ هزارتا ۵۳۰ هزار مورد سقط‌جنین در کشور انجام می‌شود که از این میزان حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد مجوز دار است و توسط پزشکی قانونی انجام می‌شود. حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد هم سقط غیرارادی است و بقیه آن سقط غیرقانونی و جنایی است که شامل دو دسته می‌شود. به گفته این پژوهشگر حوزه جمعیت، از حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد سقط غیرقانونی ۳ تا ۴ درصد ناشی از روابط نامشروع و خارج از عرف و خانواده است اما ۹۱ تا ۹۲ درصد سقط‌جنین‌ها محصول نهاد خانواده مشروع است و این جای نگرانی دارد. نکته اول، باوری که در ایران و حتی جهان وجود دارد؛ باور بارداری ناخواسته و بدون برنامه‌ریزی. معنی آن هم این است که خانواده این فرزند را نمی‌خواسته یا در حال حاضر مایل به فرزند آوری نیست. این باور مخالف با اعتقادات و تجربه زیستی انسان است چون قرار نیست همه چیز طبق برنامه پیش برود. وی با تأکید بر این‌که دومین دلیل این افزایش، فقدان اطلاعات پزشکی، روان‌شناختی و دینی است، عنوان کرد: جامعه ایرانی سقط را سهل‌انگاری می‌کند و پیامدهای روان‌شناختی آن را در نظر نمی‌گیرد. درحالی‌که پیامدهای پزشکی و روان‌شناختی سقط، خانواده و به ویژه مادر را طولانی‌ مدت درگیر می‌کند. دراین‌باره حتی با فقدان اطلاعات دینی مواجه هستیم. بسیاری از مردم نمی‌دانند که سقط حرمت کلی و همیشگی دارد و از لحظه انعقاد نطفه، سقط‌جنین حرام و متضمن دیه است. بعد از هفته بیستم هم سقط، شامل دیه کامل یک انسان را دارد. عموم جامعه این را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که سقط تنها بعد از ۴ ماهگی حرام می‌شود.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، در دسترس بودن داروهای سقط به دلیل نبود مدیریت بازار دارو را عامل دیگر افزایش سقط‌جنین عنوان کرد و درباره عوامل مؤثر دیگر در این زمینه گفت: تخطی و تخلف‌های بخشی از جامعه پزشکی و مامایی وجود دارد که با مشاوره‌های غلط سقط را تسهیل می‌کنند. در این میان فرآیند معیوب غربالگری هم باعث شده دو هزینه سنگین به خانواده‌ها تحمیل شود. یک هزینه‌های مالی و اقتصادی آزمایش‌های غربالگری و دوم فشار روحی و روانی که پدر و مادر با آن مواجه هستند. این وضعیت دوران بارداری را برای زوجین به دوره‌ای سخت و مشقت‌بار تبدیل کرده است. این پژوهشگر معتقد است نکته مهم دراین‌باره اثرگذاری پدیده سقط بر شاخص‌های جمعیتی است و با توجه به میانگین سقط سالانه ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار مورد، حدود یک‌سوم تولدهای کشور را در پدیده سقط از دست می‌دهیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99714/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سالانه یک‌سوم تولدها، سقط می‌شوند

سالانه یک‌سوم تولدها، سقط می‌شوند

آمارهای سقط‌جنین در کشور نگران‌کننده است و هم‌زمان با آن آمار تولد در کشور هم‌روند کاهشی دارد. از حدود یک‌میلیون تولد در سال ۹۹ به یک‌میلیون و ۱۰۰ تولد در ۱۴۰۱ رسیده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت بیش از ۸۰ درصد سقط‌جنین‌های غیرقانونی در خارج از مراکز درمانی و عمده آنها در خانه‌ها و از طریق قرص‌های خونریزی دهنده صورت می‌گیرد. صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت به همشهری آنلاین گفت: به‌طور میانگین سالانه ۳۵۰ هزارتا ۵۳۰ هزار مورد سقط‌جنین در کشور انجام می‌شود که از این میزان حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد مجوز دار است و توسط پزشکی قانونی انجام می‌شود. حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد هم سقط غیرارادی است و بقیه آن سقط غیرقانونی و جنایی است که شامل دو دسته می‌شود. به گفته این پژوهشگر حوزه جمعیت، از حدود ۹۴ تا ۹۵ درصد سقط غیرقانونی ۳ تا ۴ درصد ناشی از روابط نامشروع و خارج از عرف و خانواده است اما ۹۱ تا ۹۲ درصد سقط‌جنین‌ها محصول نهاد خانواده مشروع است و این جای نگرانی دارد. نکته اول، باوری که در ایران و حتی جهان وجود دارد؛ باور بارداری ناخواسته و بدون برنامه‌ریزی. معنی آن هم این است که خانواده این فرزند را نمی‌خواسته یا در حال حاضر مایل به فرزند آوری نیست. این باور مخالف با اعتقادات و تجربه زیستی انسان است چون قرار نیست همه چیز طبق برنامه پیش برود. وی با تأکید بر این‌که دومین دلیل این افزایش، فقدان اطلاعات پزشکی، روان‌شناختی و دینی است، عنوان کرد: جامعه ایرانی سقط را سهل‌انگاری می‌کند و پیامدهای روان‌شناختی آن را در نظر نمی‌گیرد. درحالی‌که پیامدهای پزشکی و روان‌شناختی سقط، خانواده و به ویژه مادر را طولانی‌ مدت درگیر می‌کند. دراین‌باره حتی با فقدان اطلاعات دینی مواجه هستیم. بسیاری از مردم نمی‌دانند که سقط حرمت کلی و همیشگی دارد و از لحظه انعقاد نطفه، سقط‌جنین حرام و متضمن دیه است. بعد از هفته بیستم هم سقط، شامل دیه کامل یک انسان را دارد. عموم جامعه این را نمی‌دانند و تصور می‌کنند که سقط تنها بعد از ۴ ماهگی حرام می‌شود.
دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، در دسترس بودن داروهای سقط به دلیل نبود مدیریت بازار دارو را عامل دیگر افزایش سقط‌جنین عنوان کرد و درباره عوامل مؤثر دیگر در این زمینه گفت: تخطی و تخلف‌های بخشی از جامعه پزشکی و مامایی وجود دارد که با مشاوره‌های غلط سقط را تسهیل می‌کنند. در این میان فرآیند معیوب غربالگری هم باعث شده دو هزینه سنگین به خانواده‌ها تحمیل شود. یک هزینه‌های مالی و اقتصادی آزمایش‌های غربالگری و دوم فشار روحی و روانی که پدر و مادر با آن مواجه هستند. این وضعیت دوران بارداری را برای زوجین به دوره‌ای سخت و مشقت‌بار تبدیل کرده است. این پژوهشگر معتقد است نکته مهم دراین‌باره اثرگذاری پدیده سقط بر شاخص‌های جمعیتی است و با توجه به میانگین سقط سالانه ۳۵۰ تا ۵۳۰ هزار مورد، حدود یک‌سوم تولدهای کشور را در پدیده سقط از دست می‌دهیم.

 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99714/

ارسال دیدگاه شما