رسیدگی به ۲ پرونده در دادگاه جرائم مطبوعاتی

رسیدگی به ۲ پرونده در دادگاه جرائم مطبوعاتی

دادگاه رسیدگی به پرونده ۲ پایگاه خبری جرائم مطبوعاتی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کریمی در مجتمع قضایی شهید سلیمانی تهران برگزار شد. به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، حسن کریمی مستشار شعبه ۹ کیفری یک استان تهران درباره جزییات جلسه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی پرونده ۲ پایگاه خبری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، اظهار داشت: پرونده اول درباره پایگاه خبری دیده‌بان و پرونده دوم مربوط به پایگاه خبری تیتر برتر و رسیدگی به اتهام مدیرمسئول این پایگاه خبری بود. احمد مؤمنی راد از اعضای هیئت منصفِ نیز درباره نتیجه نظر مشورتی هیئت منصفِ در این دادگاه گفت: در پرونده پایگاه خبری دیده‌بان با اتهام نشر اکاذیب، اعضای هیئت منصفِ به اتفاق آراء، مدیرمسئول پایگاه خبری دیده‌بان را مجرم البته به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف دانستند. مؤمنی راد درباره پرونده دوم مورد رسیدگی در دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، افزود: در پرونده پایگاه خبری تیتر برتر، مدیرمسئول آن محاکمه شد و اعضای هیئت منصفِ بعد از شنیدن مطالب ارائه‌شده در دفاع این پایگاه خبری از اتهام نشر اکاذیب رسانه‌ای، وارد شور و مشورت شدند و هیئت منصفِ با اکثریت قریب به اتفاق آراء، مدیرمسئول پایگاه خبری تیتر برتر را مجرم دانستند.رأی نهایی دادگاه توسط قاضی کریمی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و ابلاغ خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99809/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

رسیدگی به ۲ پرونده در دادگاه جرائم مطبوعاتی

رسیدگی به ۲ پرونده در دادگاه جرائم مطبوعاتی

دادگاه رسیدگی به پرونده ۲ پایگاه خبری جرائم مطبوعاتی در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی کریمی در مجتمع قضایی شهید سلیمانی تهران برگزار شد. به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، حسن کریمی مستشار شعبه ۹ کیفری یک استان تهران درباره جزییات جلسه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی پرونده ۲ پایگاه خبری در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، اظهار داشت: پرونده اول درباره پایگاه خبری دیده‌بان و پرونده دوم مربوط به پایگاه خبری تیتر برتر و رسیدگی به اتهام مدیرمسئول این پایگاه خبری بود. احمد مؤمنی راد از اعضای هیئت منصفِ نیز درباره نتیجه نظر مشورتی هیئت منصفِ در این دادگاه گفت: در پرونده پایگاه خبری دیده‌بان با اتهام نشر اکاذیب، اعضای هیئت منصفِ به اتفاق آراء، مدیرمسئول پایگاه خبری دیده‌بان را مجرم البته به اتفاق آراء وی را مستحق تخفیف دانستند. مؤمنی راد درباره پرونده دوم مورد رسیدگی در دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، افزود: در پرونده پایگاه خبری تیتر برتر، مدیرمسئول آن محاکمه شد و اعضای هیئت منصفِ بعد از شنیدن مطالب ارائه‌شده در دفاع این پایگاه خبری از اتهام نشر اکاذیب رسانه‌ای، وارد شور و مشورت شدند و هیئت منصفِ با اکثریت قریب به اتفاق آراء، مدیرمسئول پایگاه خبری تیتر برتر را مجرم دانستند.رأی نهایی دادگاه توسط قاضی کریمی رئیس شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران صادر و ابلاغ خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99809/

ارسال دیدگاه شما