۷۰۰ نسخه کتاب دستنویس فارسی در موزه مولانا قونیه

۷۰۰ نسخه کتاب دستنویس فارسی در موزه مولانا قونیه

مسئول موزه مولانا قونیه گفت: در موزه مولانای قونیه ۷۰۰ نسخه دست‌نوشته به زبان فارسی موجود است.به گزارش مهر، غرفه ترکیه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مثنوی معنوی با قدمت ۷۰۰ ساله را در دسترس و معرض دید مخاطبان قرار داده بود که می‌توان گفت یکی از جذابیت‌های این غرفه برای مخاطبان ایرانی همین بود. ناجی باکیرجی مسئول موزه مولانا قونیه گفت: مطمئناً کتاب در باورها و عقاید و طرز فکر انسان نقش مهمی دارد. کتاب مهمترین راه برای ترویج فرهنگ است.وی افزود: ۷۰۷ سال بعد از وفات مولانا، کتاب «مثنوی معنوی» توسط موزه مولانا به چاپ رسید و ۱۰ نسخه از این چاپ در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مخاطبان عرضه شد. در موزه مولانای قونیه ۷۰۰ نسخه دست‌نوشته به زبان فارسی موجود است و این موزه در مورد مولانا کتاب نوشته که به فارسی هم ترجمه خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99814/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

۷۰۰ نسخه کتاب دستنویس فارسی در موزه مولانا قونیه

۷۰۰ نسخه کتاب دستنویس فارسی در موزه مولانا قونیه

مسئول موزه مولانا قونیه گفت: در موزه مولانای قونیه ۷۰۰ نسخه دست‌نوشته به زبان فارسی موجود است.به گزارش مهر، غرفه ترکیه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مثنوی معنوی با قدمت ۷۰۰ ساله را در دسترس و معرض دید مخاطبان قرار داده بود که می‌توان گفت یکی از جذابیت‌های این غرفه برای مخاطبان ایرانی همین بود. ناجی باکیرجی مسئول موزه مولانا قونیه گفت: مطمئناً کتاب در باورها و عقاید و طرز فکر انسان نقش مهمی دارد. کتاب مهمترین راه برای ترویج فرهنگ است.وی افزود: ۷۰۷ سال بعد از وفات مولانا، کتاب «مثنوی معنوی» توسط موزه مولانا به چاپ رسید و ۱۰ نسخه از این چاپ در سی‌وچهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به مخاطبان عرضه شد. در موزه مولانای قونیه ۷۰۰ نسخه دست‌نوشته به زبان فارسی موجود است و این موزه در مورد مولانا کتاب نوشته که به فارسی هم ترجمه خواهد شد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99814/

ارسال دیدگاه شما