دیپلماسی ملتمسانه درباره حقآبه از افغانستان پاسخگو نیست

دیپلماسی ملتمسانه درباره حقآبه از افغانستان پاسخگو نیست

محسن روحی صفت، دیپلمات پیشین در نشست راه‌ گفتگو با عنوان "واکاوی بحران آب در روابط ایران و افغانستان" که در موسسه اطلاعات برگزار شد با بیان اینکه مساله اندازه‌گیری ورودی آب از افغانستان به ایران چه از سرچشمه چه در ورودی به ایران هیچ وقت از سوی ایران جدی گرفته نشده است گفت: یکی از موضوعاتی که در چارچوب قرارداد 1351 مورد توجه و اجرا قرار نگرفته، نظارت بر اجرای معاهده و نیز محل اندازه گیری آب است.طالبان معتقد است که زمینه‌ها و شرایط برای اندازه‌گیری آب در سرچشمه در اثر جنگ تخریب شده است و محل آن قابل بازدید نیست. حتی هیاتی از وزارت نیرو سال گذشته به کابل رفت و روند مذاکرات هم مثبت بود اما اجازه بازدید به آنها از  سد کجکی و اندازه‌گیری آب را ندادند.باید موضوع حق‌آبه را از کالا و ابزاری سیاسی ـ‌ امنیتی به موضوع حقوقی و فنی تبدیل کنیم. افغانستان دنبال این است که از آن استفاده سیاسی کند اما ما نباید به این سمت برویم.باید مساله آب را در پکیجی از موضوعات با افغانستان دنبال کنیم همان طور که زمانی آقای عراقچی این کار را داشتند دنبال می‌کردند. پنج کمیته تشکیل دادند، یکی از آنها آب بود و مسایل دیگر هم بود.هیچ کدام از مصوبات کمیته‌ها قطعی نمی‌شد مگر اینکه همه آنها با هم تصویب شود. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99820/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

دیپلماسی ملتمسانه درباره حقآبه از افغانستان پاسخگو نیست

دیپلماسی ملتمسانه درباره حقآبه از افغانستان پاسخگو نیست

محسن روحی صفت، دیپلمات پیشین در نشست راه‌ گفتگو با عنوان "واکاوی بحران آب در روابط ایران و افغانستان" که در موسسه اطلاعات برگزار شد با بیان اینکه مساله اندازه‌گیری ورودی آب از افغانستان به ایران چه از سرچشمه چه در ورودی به ایران هیچ وقت از سوی ایران جدی گرفته نشده است گفت: یکی از موضوعاتی که در چارچوب قرارداد 1351 مورد توجه و اجرا قرار نگرفته، نظارت بر اجرای معاهده و نیز محل اندازه گیری آب است.طالبان معتقد است که زمینه‌ها و شرایط برای اندازه‌گیری آب در سرچشمه در اثر جنگ تخریب شده است و محل آن قابل بازدید نیست. حتی هیاتی از وزارت نیرو سال گذشته به کابل رفت و روند مذاکرات هم مثبت بود اما اجازه بازدید به آنها از  سد کجکی و اندازه‌گیری آب را ندادند.باید موضوع حق‌آبه را از کالا و ابزاری سیاسی ـ‌ امنیتی به موضوع حقوقی و فنی تبدیل کنیم. افغانستان دنبال این است که از آن استفاده سیاسی کند اما ما نباید به این سمت برویم.باید مساله آب را در پکیجی از موضوعات با افغانستان دنبال کنیم همان طور که زمانی آقای عراقچی این کار را داشتند دنبال می‌کردند. پنج کمیته تشکیل دادند، یکی از آنها آب بود و مسایل دیگر هم بود.هیچ کدام از مصوبات کمیته‌ها قطعی نمی‌شد مگر اینکه همه آنها با هم تصویب شود. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99820/

ارسال دیدگاه شما