ستاره صبح - الهام روحانی: مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه ترین گزارشی که منتشر کرد نوشت: نرخ فقر کشور در یک دهه از ۱۹ درصد به بیش از 30 درصد افزایش‌یافته است. در همین ارتباط علی آقا‌محمدی، رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته: «دو هزار و ۲۰ محله و ۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از ایرانیان از امکانات اولیه زندگی مانند مسکن، اشتغال، تحصیلات تا ۱۲ سال، سلامت، خوراک و پوشاک محروم هستند.» گفتنی است که از سال 97 با خروج ترامپ از برجام، اقتصاد ایران با شوک مواجه شد. این شوک باعث شد تا ایرانیان 6 سال تورم حدود40 درصدی و رشد اقتصادی پایین و در حد صفر را تجربه کنند. این فرایند علت فقیر شدن مردم شده است. متاسفانه فقر و گرانی تبعات زیانبار خانوادگی و اجتماعی داشته و دارد. مهمتر اینکه در این گزارش آمده: «شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند؛ در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به بالاترین مقدار خود یعنی ۲۷ درصد رسیده است.» در ادامه گزیده‌ای از این گزارش را می‌خوانید: