سید حسن خمینی:
 سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است

سید حسن خمینی: سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است

سید حسن خمینی در مراسم تجدید میثاق وزیر، معاونان، سفیران، و کارکنان وزارت امور خارجه با آرمان های امام خمینی(س) گفت: واقعیت این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا به بیانی سیاست خارجی انقلاب اسلامی دوره های مختلفی را طی کرده و یکی از درخشان ترین دوره های آن پیش از پیروزی انقلاب است. توانمندی مجموعه زیادی از نیروهای جوان و دارای شناخت روزگار خودشان اتفاقاتی را رقم زد که معمولاً به آن توجه ندارند. مثلاً اینکه در میانه مبارزات، نوفل لوشاتو انتخاب می شود و کاروان رهبری انقلاب به مرکز اخبار جهان برود. تعداد زیادی از کسانی که دنیا را می شناختند و با تأثیر گذاران در آن حوزه آشنایی داشتند جمع شدند و پتانسیل انقلاب را ایجاد و از آن استفاده کردند.
یادگار امام افزود: در دوره تثبیت، دفاع مقدس و بعد از آن هم همواره دستگاه سیاست خارجی دارای چنین جایگاهی بوده که از هزاران قدرت خارجی آن زمان برای پیروزی انقلاب استفاده شده؛ نه اینکه به تقابل با آنها برخواسته باشند. قدرت رهبری یک جریان سیاسی مثل انقلاب این نیست که به ستیز همه قدرت ها برود بلکه این است که از برخی به نفع برخی دیگر استفاده کند و از موج های جهانی به نفع هدفی که صحیح می داند بهره بگیرد. وی تأکید کرد: در تمام دوره های قبل و بعد از انقلاب چهارچوب ها و قوانینی وجود داشته که به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حوزه سیاست جهانی بوده و به نظرم می رسد امروز هم باید از آنها استفاده کنیم.
سید حسن خمینی تصریح کرد: اگر دوره پنجاه ساله قبل از انقلاب تا امروز را نگاه کنیم، هر وقت اطلاعات ما نسبت به حوادث دنیا بیشتر بوده قدرت پیش بینی ما بازتر و شناخت از دنیا عمیق تر بوده و بهتر درست تر به نتیجه رسیده ایم.
وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات تابع پیش بینی هایی بوده که بعضی جاها ممکن است اشتباه بوده باشد. آیا واقعاً سیاستمداران آمریکا می توانستند پیش بینی کنند که بعد از دوره ای همان که رفته برگردد؟! آیا عراق بعد از صدام را همینطور پیش بینی می کردند؟! در زندگی امام چند پیش بینی مهم داریم که یکی از آنها فروپاشی شوروی است. آیا خود انقلاب اسلامی قابل پیش بینی بود؟ آیا روسیه می تواند یک روزه، یک هفته و یا یک ماهه اوکراین را شکست بدهد؟ آیا واقعا این ظرفیت آغاز جنگ جهانی سوم است؟وی تأکید کرد: سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است؛ هرچه در داخل قدرتمندتر باشیم دوستان در بیرون تیغشان بهتر می بُرد. به تعبیر دیگر سیاست خارجی دست ماهر دکتری است که یک تیغ در دست دارد اما تیزی این تیغ به سیاست داخلی است.
یادگار امام با تأکید بر اینکه باید همگرایی داخلی را بالا ببریم، افزود: نکته دیگر این است که ما در سیاست خارجی باید سعی کنیم توان گفتمان سازی های بین المللی داشته باشیم. اصل انقلاب در چنین فضایی به وجود آمده بود.
سید حسن خمینی یادآور شد: گفتمان نه شرقی نه غربی فضای دنیا را عوض کرد، تغییر گفتمان بازی فلسطین را عوض کرد و پس از انقلاب اسلامی بازگشت دوباره به دین اتفاق افتاده است که آن نیز تأثیرات زیادی به جا گذاشت. گفتمان گفت و گوی تمدن ها در زمان خودش یک تغییر پارادایم مهم در دنیا بود که پس از نظریه پایان تاریخ و نظریه جنگ تمدن‌های  هانتینگتون عرضه شد. گفتمان مقاومت هم گفتمان بسیار ارزشمندی است که هویت اسلامی را در دنیا نگه داشته است و پایه گذار مقاومت علیه صهیونیسم است و امروز هم نیازمند گفتمان جدید هستیم و این امر مستلزم شناخت از نیازهای جدید جهان است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99847/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

سید حسن خمینی:
 سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است

سید حسن خمینی: سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است

سید حسن خمینی در مراسم تجدید میثاق وزیر، معاونان، سفیران، و کارکنان وزارت امور خارجه با آرمان های امام خمینی(س) گفت: واقعیت این است که سیاست خارجی جمهوری اسلامی یا به بیانی سیاست خارجی انقلاب اسلامی دوره های مختلفی را طی کرده و یکی از درخشان ترین دوره های آن پیش از پیروزی انقلاب است. توانمندی مجموعه زیادی از نیروهای جوان و دارای شناخت روزگار خودشان اتفاقاتی را رقم زد که معمولاً به آن توجه ندارند. مثلاً اینکه در میانه مبارزات، نوفل لوشاتو انتخاب می شود و کاروان رهبری انقلاب به مرکز اخبار جهان برود. تعداد زیادی از کسانی که دنیا را می شناختند و با تأثیر گذاران در آن حوزه آشنایی داشتند جمع شدند و پتانسیل انقلاب را ایجاد و از آن استفاده کردند.
یادگار امام افزود: در دوره تثبیت، دفاع مقدس و بعد از آن هم همواره دستگاه سیاست خارجی دارای چنین جایگاهی بوده که از هزاران قدرت خارجی آن زمان برای پیروزی انقلاب استفاده شده؛ نه اینکه به تقابل با آنها برخواسته باشند. قدرت رهبری یک جریان سیاسی مثل انقلاب این نیست که به ستیز همه قدرت ها برود بلکه این است که از برخی به نفع برخی دیگر استفاده کند و از موج های جهانی به نفع هدفی که صحیح می داند بهره بگیرد. وی تأکید کرد: در تمام دوره های قبل و بعد از انقلاب چهارچوب ها و قوانینی وجود داشته که به عنوان یک اصل پذیرفته شده در حوزه سیاست جهانی بوده و به نظرم می رسد امروز هم باید از آنها استفاده کنیم.
سید حسن خمینی تصریح کرد: اگر دوره پنجاه ساله قبل از انقلاب تا امروز را نگاه کنیم، هر وقت اطلاعات ما نسبت به حوادث دنیا بیشتر بوده قدرت پیش بینی ما بازتر و شناخت از دنیا عمیق تر بوده و بهتر درست تر به نتیجه رسیده ایم.
وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات تابع پیش بینی هایی بوده که بعضی جاها ممکن است اشتباه بوده باشد. آیا واقعاً سیاستمداران آمریکا می توانستند پیش بینی کنند که بعد از دوره ای همان که رفته برگردد؟! آیا عراق بعد از صدام را همینطور پیش بینی می کردند؟! در زندگی امام چند پیش بینی مهم داریم که یکی از آنها فروپاشی شوروی است. آیا خود انقلاب اسلامی قابل پیش بینی بود؟ آیا روسیه می تواند یک روزه، یک هفته و یا یک ماهه اوکراین را شکست بدهد؟ آیا واقعا این ظرفیت آغاز جنگ جهانی سوم است؟وی تأکید کرد: سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است؛ هرچه در داخل قدرتمندتر باشیم دوستان در بیرون تیغشان بهتر می بُرد. به تعبیر دیگر سیاست خارجی دست ماهر دکتری است که یک تیغ در دست دارد اما تیزی این تیغ به سیاست داخلی است.
یادگار امام با تأکید بر اینکه باید همگرایی داخلی را بالا ببریم، افزود: نکته دیگر این است که ما در سیاست خارجی باید سعی کنیم توان گفتمان سازی های بین المللی داشته باشیم. اصل انقلاب در چنین فضایی به وجود آمده بود.
سید حسن خمینی یادآور شد: گفتمان نه شرقی نه غربی فضای دنیا را عوض کرد، تغییر گفتمان بازی فلسطین را عوض کرد و پس از انقلاب اسلامی بازگشت دوباره به دین اتفاق افتاده است که آن نیز تأثیرات زیادی به جا گذاشت. گفتمان گفت و گوی تمدن ها در زمان خودش یک تغییر پارادایم مهم در دنیا بود که پس از نظریه پایان تاریخ و نظریه جنگ تمدن‌های  هانتینگتون عرضه شد. گفتمان مقاومت هم گفتمان بسیار ارزشمندی است که هویت اسلامی را در دنیا نگه داشته است و پایه گذار مقاومت علیه صهیونیسم است و امروز هم نیازمند گفتمان جدید هستیم و این امر مستلزم شناخت از نیازهای جدید جهان است.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99847/

ارسال دیدگاه شما