ترکیه برای پناهجویان سوری در خاک سوریه خانه می سازد

ترکیه برای پناهجویان سوری در خاک سوریه خانه می سازد

 آنکارا همزمان با تلاش برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان طرح ساخت واحدهای مسکونی جدید در شمال سوریه را آغاز کرده است.طبق آنچه خبرنگار خبرگزاری «فرانس پرس» در محل این طرح در حومه شهر الغندوره در منطقه جرابلس (شمال سوریه) در مرز با ترکیه مشاهده کرده، کارگران مشغول پی ریزی تعدادی از خانه ها هستند و ماشین های عظیمی به محل اعزام شده است.بر اساس گزارش خبرگزاری IHA، سلیمان صویلو، وزیر کشور ترکیه، روز چهارشنبه در مراسمی کلنگ این پروژه را زده و تأکید کرده که پناهجویان سوری مقیم ترکیه در چارچوب طرح بازگشت داوطلبانه و همراه با حفظ کرامت، در خانه های خود اسکان خواهند یافت.وی گفت که 240 هزار خانه در این منطقه ساخته می شود و امیدوار است این پروژه ظرف 3 سال به اتمام برسد.ترکیه نوار مرزی وسیعی را در شمال سوریه تحت کنترل دارد که شامل تعدادی از شهرهای بزرگ است.نیروهای این کشور در چندین نقطه دیده بانی در استان های حلب (شمال سوریه) و ادلب (شمال غرب) که گروه های جهادی و سایر وفاداران به آنها مناطق وسیعی را کنترل می‌کنند، مستقر هستند.صویلو در حضور نیروها و خودروهای زرهی ترکیه و پرچم های ترکیه و قطر (تامین کننده اصلی سرمایه طرح) از محل این طرح در زمین فرودگاهی قدیمی، که برای مصارف کشاورزی استفاده می شد، بازدید کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99866/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

ترکیه برای پناهجویان سوری در خاک سوریه خانه می سازد

ترکیه برای پناهجویان سوری در خاک سوریه خانه می سازد

 آنکارا همزمان با تلاش برای بازگشت آوارگان سوری به کشورشان طرح ساخت واحدهای مسکونی جدید در شمال سوریه را آغاز کرده است.طبق آنچه خبرنگار خبرگزاری «فرانس پرس» در محل این طرح در حومه شهر الغندوره در منطقه جرابلس (شمال سوریه) در مرز با ترکیه مشاهده کرده، کارگران مشغول پی ریزی تعدادی از خانه ها هستند و ماشین های عظیمی به محل اعزام شده است.بر اساس گزارش خبرگزاری IHA، سلیمان صویلو، وزیر کشور ترکیه، روز چهارشنبه در مراسمی کلنگ این پروژه را زده و تأکید کرده که پناهجویان سوری مقیم ترکیه در چارچوب طرح بازگشت داوطلبانه و همراه با حفظ کرامت، در خانه های خود اسکان خواهند یافت.وی گفت که 240 هزار خانه در این منطقه ساخته می شود و امیدوار است این پروژه ظرف 3 سال به اتمام برسد.ترکیه نوار مرزی وسیعی را در شمال سوریه تحت کنترل دارد که شامل تعدادی از شهرهای بزرگ است.نیروهای این کشور در چندین نقطه دیده بانی در استان های حلب (شمال سوریه) و ادلب (شمال غرب) که گروه های جهادی و سایر وفاداران به آنها مناطق وسیعی را کنترل می‌کنند، مستقر هستند.صویلو در حضور نیروها و خودروهای زرهی ترکیه و پرچم های ترکیه و قطر (تامین کننده اصلی سرمایه طرح) از محل این طرح در زمین فرودگاهی قدیمی، که برای مصارف کشاورزی استفاده می شد، بازدید کرد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99866/

ارسال دیدگاه شما