نمایشی اصیل از انقلاب آمریکا

نمایشی اصیل از انقلاب آمریکا

«سلام اول»، حکایتی از تولد یک ملت است. این کتاب نمایشی دقیق از انقلاب آمریکا را ترسیم می‌کند. انقلاب را در بستر قرن‌ها درگیری بین انگلیس و فرانسه و هلند قرار و نشان می‌دهد که چگونه کمک به مستعمرات آمریکایی در هر دو ملت باعث پیروزی و استقلال شد. نشر ماهی چاپ سوم کتاب «سلام اول» نوشته باربارا تاکمن با برگردان حسن افشار را روانه بازار کتاب کرد. این کتاب تاریخی، انقلاب را در بستر قرن‌ها درگیری بین انگلیس و فرانسه و هلند قرار و نشان می‌دهد که چگونه کمک به مستعمرات آمریکایی در هر دو ملت باعث پیروزی و استقلال شد. باربارا تاکمن بر نقش کلیدی که توسط نیروی دریایی مدعی بازی شد، نور تازه‌ای می‌تاباند، پرتره‌ای باشکوه از جورج واشنگتن را نقاشی می‌کند و جزئیات برنامه تعیین کننده جنگ در یورک تاون را بازگو می‌کند. به گزارش ایبنا، تاکمن روایت خود را از یک سال پس از شروع رسمی انقلاب آمریکا در سال 1776 آغاز می‌کند. عنوان کتاب اشاره به لحظه‌ای دارد که انگار برای اولین بار حکومت حاصل از انقلاب آمریکا، به رسمیت شناخته می‌شود. او این مسئله را با روایت جریان حضور کشتی آمریکایی «آندرو دوریا» با پرچم کنگره مهاجران آمریکایی، در ساحل جزیره «اوستاتیوس»، از مستعمرات هلند، آغاز می‌کند. کشتی آمریکایی چند گلوله توپ به نشانی سلام شلیک می‌کند و این سلام، با پاسخ مشابه ساحل‌نشینان این جزیره همراه می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99873/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

نمایشی اصیل از انقلاب آمریکا

نمایشی اصیل از انقلاب آمریکا

«سلام اول»، حکایتی از تولد یک ملت است. این کتاب نمایشی دقیق از انقلاب آمریکا را ترسیم می‌کند. انقلاب را در بستر قرن‌ها درگیری بین انگلیس و فرانسه و هلند قرار و نشان می‌دهد که چگونه کمک به مستعمرات آمریکایی در هر دو ملت باعث پیروزی و استقلال شد. نشر ماهی چاپ سوم کتاب «سلام اول» نوشته باربارا تاکمن با برگردان حسن افشار را روانه بازار کتاب کرد. این کتاب تاریخی، انقلاب را در بستر قرن‌ها درگیری بین انگلیس و فرانسه و هلند قرار و نشان می‌دهد که چگونه کمک به مستعمرات آمریکایی در هر دو ملت باعث پیروزی و استقلال شد. باربارا تاکمن بر نقش کلیدی که توسط نیروی دریایی مدعی بازی شد، نور تازه‌ای می‌تاباند، پرتره‌ای باشکوه از جورج واشنگتن را نقاشی می‌کند و جزئیات برنامه تعیین کننده جنگ در یورک تاون را بازگو می‌کند. به گزارش ایبنا، تاکمن روایت خود را از یک سال پس از شروع رسمی انقلاب آمریکا در سال 1776 آغاز می‌کند. عنوان کتاب اشاره به لحظه‌ای دارد که انگار برای اولین بار حکومت حاصل از انقلاب آمریکا، به رسمیت شناخته می‌شود. او این مسئله را با روایت جریان حضور کشتی آمریکایی «آندرو دوریا» با پرچم کنگره مهاجران آمریکایی، در ساحل جزیره «اوستاتیوس»، از مستعمرات هلند، آغاز می‌کند. کشتی آمریکایی چند گلوله توپ به نشانی سلام شلیک می‌کند و این سلام، با پاسخ مشابه ساحل‌نشینان این جزیره همراه می‌شود.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99873/

ارسال دیدگاه شما