انتشار نمایشنامه «مسافرت آقای پریشون»

انتشار نمایشنامه «مسافرت آقای پریشون»

 نمایشنامه «مسافرت آقای پریشون» نوشته اوژن لابیش با ترجمه عباس آگاهی از سوی انتشارات جهان کتاب منتشر شد. این‌کتاب هشتمین‌ عنوان از مجموعه «نمایش‌های زمانه» است که این ناشر از مجموعه آثار ادبیات نمایشی جهان منتشر می‌کند. «مسافرت آقای پریشون» برای اولین‌بار ۱۰سپتامبر۱۸۶۰ در تئاتر ژیمناز روی صحنه رفت و با استقبال زیادی روبه‌رو شد. سال ۱۹۰۶ هم وارد فهرست نمایشنامه‌های تئاتر ملی کمدی فرانسه شده و از آن روز به بعد ۴۵۰ بار روی صحنه رفت. طی سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۲۴ و ۱۹۴۶ در نحوه کارگردانی و بازی آن تجدیدنظر شد. منبع حقیقی این‌نمایشنامه «بورژوای نجیب‌زاده» نوشته مولیر است که البته در آن زمان عوض شده و آقای پریشون در آرزوی مارکی‌شدن نیست ولی تمام خودپسندی‌های دیگر الگوی خود را دارد. او می‌خواهد با نشان‌دادن یک زندگی اشرافی، آشنایانش را متحیر کند. این زندگی اشرافی آقای پریشون با شماری چند از عادات قدیمی صرفه‌جویی اعتدال پیدا می‌کند. او لحنی حمایتگر به خود می‌گیرد، رفتار و احساسات ظریف دارد، قلنبه‌گویی می‌کند، غروری ساده‌لوحانه دارد و نسبت به خواستگاری که خودخواهی او را پاسخگوست، محبت نشان می‌دهد. به‌عقیده لابیش به‌عنوان نویسنده این‌نمایشنامه اجتماعی، بورژوا آدمی است که به‌طور سیستماتیک از جنبه‌های تمسخیرآمیزش، از معایب و حتی از صفات پسندیده‌اش غافل است. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99874/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

انتشار نمایشنامه «مسافرت آقای پریشون»

انتشار نمایشنامه «مسافرت آقای پریشون»

 نمایشنامه «مسافرت آقای پریشون» نوشته اوژن لابیش با ترجمه عباس آگاهی از سوی انتشارات جهان کتاب منتشر شد. این‌کتاب هشتمین‌ عنوان از مجموعه «نمایش‌های زمانه» است که این ناشر از مجموعه آثار ادبیات نمایشی جهان منتشر می‌کند. «مسافرت آقای پریشون» برای اولین‌بار ۱۰سپتامبر۱۸۶۰ در تئاتر ژیمناز روی صحنه رفت و با استقبال زیادی روبه‌رو شد. سال ۱۹۰۶ هم وارد فهرست نمایشنامه‌های تئاتر ملی کمدی فرانسه شده و از آن روز به بعد ۴۵۰ بار روی صحنه رفت. طی سال‌های ۱۹۱۰ و ۱۹۲۴ و ۱۹۴۶ در نحوه کارگردانی و بازی آن تجدیدنظر شد. منبع حقیقی این‌نمایشنامه «بورژوای نجیب‌زاده» نوشته مولیر است که البته در آن زمان عوض شده و آقای پریشون در آرزوی مارکی‌شدن نیست ولی تمام خودپسندی‌های دیگر الگوی خود را دارد. او می‌خواهد با نشان‌دادن یک زندگی اشرافی، آشنایانش را متحیر کند. این زندگی اشرافی آقای پریشون با شماری چند از عادات قدیمی صرفه‌جویی اعتدال پیدا می‌کند. او لحنی حمایتگر به خود می‌گیرد، رفتار و احساسات ظریف دارد، قلنبه‌گویی می‌کند، غروری ساده‌لوحانه دارد و نسبت به خواستگاری که خودخواهی او را پاسخگوست، محبت نشان می‌دهد. به‌عقیده لابیش به‌عنوان نویسنده این‌نمایشنامه اجتماعی، بورژوا آدمی است که به‌طور سیستماتیک از جنبه‌های تمسخیرآمیزش، از معایب و حتی از صفات پسندیده‌اش غافل است. 

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99874/

ارسال دیدگاه شما